Windows 10 har fastnat i selektivt startläge i MSCONFIG

System Configuration Utility, allmänt känt som MSCONFIG låter dig anpassa beteendet Windows vid uppstart. Detta tillåter användare att felsöka problem med laddningstid, stabilitet och prestanda. Det rapporterades att Windows 11/10 fastnar i Selektiv start , vilket innebär att vissa saker aldrig kommer att laddas när datorn startar. Om du har det här problemet kan det här inlägget hjälpa dig att lösa problemet.

Kan inte byta från selektiv start till vanlig(Normal) start kl MSCONFIG

Windows 11/10 fastnade selektivt startläge(Selektiv start)

MSConfig erbjuder tre lägen:

 1. normal start,
 2. Diagnostisk körning eller
 3. Selektiv lansering.

När Windows hänger i selektivt startläge även om du väljer ” Vanlig(Normal) start”, kan denna parameter ändras till parametern ” Selektiv(Selektiv) start” när du startar om datorn.

Windows selektiv start låser sig

Om en vanlig(Normal) start återgår till selektiv start pga MSCONFIG kan inte välja eller spara inställningar efter omstart, prova följande:

 • Ange MSConfig(Skriv MSConfig) på raden ” Kör” ( (Springa)Win+R ) och tryck på knappen Stiga på .
 • Gå till fliken “Ladda ner”.
 • Klicka på knappen(Klick) ” Extra tillval(Avancerade alternativ) ” .
 • Rensa allt som är markerat där
 • Klicka på OK.
 • Starta om din dator och allt ska nu starta upp normalt.

Microsoft nämner att ” Normal start(normal start) “förvandlas till” Selektiv lansering(Selektiv start)” om du väljer något av alternativen i dialogrutan Advanced Boot Settings i MSCONFIG) . Detta beteende är designat.

Dessutom, om någon av tjänsterna har inaktiverats eller ändrats från standardinställningen kommer datorn att ställa in starttyp till selektiv . Gå till ” Tjänster(Tjänster)” och kontrollera sedan om något är inaktiverat, aktivera det.

Selektiv start är inte dåligt. I de flesta fall startar många tjänster samtidigt som datorn startar, vilket saktar ner systemets prestanda. Detta hjälper dig att felsöka. Om du stöter på ett problem kan du behöva gå igenom listan en efter en, kontrollera om en viss tjänst eller inställning är inaktiverad eller markerad och ändra den.

Jag hoppas att det här inlägget hjälpte dig att förstå varför startläget ständigt förändrades och nu kan du starta upp normalt.

System Configuration Utility, populärt känt som MSCONFIG, låter dig konfigurera startbeteendet för Windows. Det tillåter användare att felsöka laddningstid, stabilitet och prestandaproblem. Det har rapporterats att Windows 11/10 fastnar i Selektiv start, vilket innebär att få saker aldrig laddas när datorn startar. Om du står inför det här problemet kan det här inlägget kanske hjälpa dig att lösa problemet.

Kan inte växla från selektiv start till normal start i MSCONFIG

Ändra startbeteende med msconfig

Windows 11/10 har fastnat i Selektiv start

MSConfig erbjuder tre lägen—

 1. normal start,
 2. diagnostisk start, eller
 3. selektiv start.

När Windows fastnar i selektiv start, kan alternativet även när du väljer alternativet Normal start ändras till alternativet Selektiv start när du startar om datorn.

Selektiv start Windows har fastnat

Om Normal start återgår till Selektiv start eftersom MSCONFIG inte kan välja eller spara inställningar efter omstart, prova detta:

 • Skriv MSConfig i körprompten (Win +R) och tryck på Enter.
 • Växla till fliken Boot
 • Klicka på knappen Avancerade alternativ.
 • Rensa allt som är markerat där
 • Klicka på OK-knappen.
 • Starta om datorn och nu ska allt starta normalt.

Microsoft nämner det Normal start alternativet återgår till Selektiv start om du väljer något av alternativen i dialogrutan Advanced Boot Settings i MSCONFIG. Detta beteende är designat.

Dessutom, om någon av tjänsterna har inaktiverats eller ändrats från standardvärdet, kommer datorn att ställa in starttypen som Selektiv. Byt till fliken Tjänster och kontrollera sedan om du har något inaktiverat, aktivera det.

Selektiv start är inte en dålig sak. För det mesta startar många tjänster när datorn startar, och detta försämrar systemets prestanda. Det hjälper dig att felsöka. Om du står inför ett problem kan du behöva gå igenom listan en efter en och kontrollera om den specifika tjänsten eller alternativet är inaktiverat eller markerat, och ändra det.

Jag hoppas att inlägget hjälpte dig att förstå varför startläget fortsatte att förändras, och nu kan du starta upp normalt.

Relaterade Artiklar

Back to top button