Vodafone: tester med Nokia för snabba anslutningar upp till 100Gbit pågår

Uppkopplingshastighet vilken besatthet! Det är många som någon gång på dygnet genom hastighetstestet utvärderar sin operatörs prestanda. Kanske när internetsidorna börjar ladda lite långsamt och hastigheten verkar långt ifrån vad som faktiskt är garanterad. jag är väldigt Vodafone Och Nokia som genom detta nya partnerskap sätter igång testerna av tekniker vilket skulle göra det möjligt att nå hastigheter på förbindelse så långt som 100 Gbit.

Vodafone och Nokia tillsammans för att nå anslutningshastigheter på upp till 100Gbit

När Vodafone var Omnitel vissa kommer fortfarande ihåg modemets ljud när de ansluter till internet. När man besökte de första sidorna online och laddade upp information och bilder, verkade tiden oändlig. Dessutom var hemtelefonlinjen upptagen och plånboken tömdes synligt med tanke på de konsumtionskostnader som var oöverkomliga vid den tiden.

Vem skulle ha trott att allt idag skulle ha förändrats drastiskt och föra anslutningsprestandan till hastigheter som lätt överstiger 30 eller 50 Mbit. För att inte tala om fibern som i vissa storstäder redan kan nå Gbit.

Men tekniken är ostoppbar och stora förbättringar väntas i framtiden. Vodafone och Nokia är övertygade om att de experimenterar med en fiberanslutning som kan nå 100Gb/s.

Uppenbarligen är det inte en teknik som kommer att se sin utveckling omedelbart, inte heller kommer den snart att kunna användas i hemmet. Tvärtom, när dessa teknologier är klara, tillhandahåller Vodafone och Nokia en första användning inom leverantörens nätverksinfrastruktur. Detta skulle undvika de prestandafall som situationer som 2020 med Covid-19 har visat.

Vodafone och Nokia arbetar hårt för att komma fram till en lösning som kan leverera toppprestanda under alla förhållanden eller omständigheter. Detta kommer att hålla sina kunders nöjda nivåer höga och kommer att hjälpa utvecklingen av artificiell intelligens inom medicin som bygger datacenter som är användbara i patientvården.

Relaterade Artiklar

Back to top button