Vilken toppdomän (TLD) du ska välja när du köper en domän

En av de största tvivel och frågor som användare har när de bestämmer sig för vilken TLD-domän de ska välja är vilken som är bäst. Svaret på denna fråga är mycket svårt, eftersom det beror på olika faktorer, såsom priset på nämnda domän, eller marknaden den riktar sig till.

Pris

Domäntillägget “.es” är en av de billigaste domänerna man kan köpa sedan slutet av låsningen ägde rum. Du kan vanligtvis hitta det för mindre än tio dollar det första året. Toppdomänen “.eu” är en domän med priser som mycket liknar domäntillägget “.es”. Den här domänen prissätts av EU med några års mellanrum, så den fluktuerar inte mycket när den drivs av ett EU-utsett företag.

TLD-domänerna “.com”, “.net” och “.org” används flitigt, och av denna anledning har de under flera år stadigt ökat i pris, dessutom måste vi komma ihåg att de är höga efterfrågan som det kommer att vara svårt att hitta ett gratis domännamn för. I den här typen av toppdomäner finns det monopol, och det är av denna anledning som de inte kommer att sluta höja sina priser.

När prisfaktorn beaktas ska redovisningen ske över flera år. Att tänka på att en domän köps årligen och en liten skillnad nu kan bli en stor prisskillnad om några år.

Vilken marknad riktar sig vår verksamhet eller webbplats till?

En annan mycket viktig punkt när du väljer förlängning av vår domän är att veta och bestämma till vilken marknad vår webbplats kommer att riktas. TLD-domännamnet “.es” är normalt avsett för den spanska marknaden och dess främsta fördel är att alla sökmotorer har tilldelats som standard att tillägget .es refererar till den spanska marknaden. TLD-domännamnet “.com” är ett generiskt tillägg, det vill säga det är inte associerat med något land, eftersom det här tillägget används överallt. TLD-domännamnet “.eu” är ett tillägg som “.es” men det är riktat mot den europeiska marknaden. Med andra ord kommer denna förlängning huvudsakligen att användas av alla länder i Europeiska unionen.

Generiska domäner

Generiska TLD-domäner är de som inte är knutna till en specifik marknad, dvs. generiska domäner skulle vara “.com, .name, .net, .org, .info, .biz, .aero, etc. “. Dessa typer av domäner skiljer sig från “.co, .es, .tk, .pe, .tv, .fm, .ws” territoriella domäner genom att de inte kontrolleras eller hanteras av något land, utan hanteras direkt av I:et BURK.

Du bör veta att generiska domäner kan delas in i två kategorier, sponsrade och osponsrade. Sponsrade domäner är de som får hjälp eller stöd från privata organisationer. Osponsrade domäner underhålls av ICANN eller internationella enheter eftersom de anses ligga i allmänhetens intresse. Det måste tas med i beräkningen att icke-sponsrade domäner måste följa en strikt policy och reglering definierad av ICANN, för att ge maximala kvalitetsgarantier till slutanvändaren. Sponsrade domäner måste dock följa policyer och regler som upprättats gemensamt av ICANN och organisationen som sponsrar domänen.

Vi rekommenderar att du konsulterar en lista över alla toppdomäner (TLD) i den här artikeln, där du hittar mer detaljerad information om vilka typer av toppdomäner vi har.

Relaterade Artiklar

Back to top button