Vetenskap: två kometer sönderföll från solen under de senaste 24 timmarna

Inom 24 timmar sönderföll de i solens brunn två kometer. Att observera detta var solobservatoriet Soho (Solar and Heliospheric Observatory) från European Space Agency (ESA) och av NASA. Sedan uppskjutningen 1995 har rymdfarkosten Soho observerat mer än 4 000 kometer störta ner i solen. Detta är dock första gången han har sett de lysande spåren av två av dessa kosmiska fossiler, som kommer från planetsystemets gränser, samtidigt förstöra i solen.

Det första spåret, som också är det ljusaste, som förklarats av experter från Soho, verkar tillhöra den så kallade Kreutz-familjen av betande kometer, som skulle vara en svärm av fragment som kommer från en enda jättekomet, som har brutits sönder. upp i århundraden. gör.

Upplöstes de två kometerna i solen samtidigt? Det är bara en slump

Karl Battams, kometjägare från Soho, förklarar det. , är experten också mån om att klargöra.

När det gäller den andra kometen, den mindre lysande, verkar den dock inte tillhöra någon känd familj, vilket astronomer gärna vill påpeka. Det lägger de också till det är bara en ren slump att de två kometerna hade samma öde samtidigt. Båda spåren förblev synliga i några timmar, innan värmen från solen förångade de två kometerna.

Relaterade Artiklar

Back to top button