Varför ger Apple upp med att låta dig handla med Siri?

Siri

Om det är tekniskt fullt möjligt att köpa produkter via Siri röstassistent ska det aldrig vara möjligt.

Processen skulle verkligen strida mot konfidentialitetsreglerna som fastställts av Apple.

Apple tillåter inte Siri att göra inköp

Apple har erbjudit sin röstassistent Siri i mer än tio år nu. En artificiell intelligensteknik som föreslogs vid sidan av iPhone 4s (2011), och som sedan dess har integrerats i de olika Apple-produkterna, från iPhone till iPad, via iPod.

Uppenbarligen har Apple under månaderna och åren lyckats förfina sin pålitliga Siri, som kan stödja användaren med många röstförfrågningar. Men 2022 stöder Siri fortfarande inte köp, och detta är helt frivilligt från Apples sida.

En fråga om sekretess

Faktum är att vi idag får veta att Apple under 2019 hade arbetat med nya förfrågningar för Siri, som skulle göra det möjligt att göra inköp på AppStore, med ett enkelt röstkommando. Apple satte dock snabbt stopp för denna utveckling, av integritetsskäl.

Att tillåta Siri att köpa innehåll på AppStore krävde sedan att användarens Apple-ID länkades till Siri-förfrågan, ett ID som skulle hamna i köpprocessen. Vad som strider mot konfidentialitet enligt Apple, som kräver att förfrågningar från sin röstassistent förblir helt anonyma, utan något Apple-ID därför.

Om samma ämne:
Meta är mer girig än Apple och kommer att ta 48 % provision på försäljningen i Horizon Worlds

Källa: MacRumors

Relaterade Artiklar

Back to top button