Vad är värdprocess för Windows Tasks eller Service Host i Windows 10

När vi stöter på prestandaproblem på vår dator är det första vi gör öppna Aktivitetshanteraren(Task Manager) och leta sedan efter de applikationer eller komponenter som använder mest resurser. Om du är bekant med Aktivitetshanteraren(Task Manager), då måste du också ha märkt att då och då processen ” Värdprocess för Windows-uppgifter(Värdprocess för Windows-uppgifter)” eller “Värdprocess service(Service Host)” förbrukar resurser. Vilka är dessa processer och vad kan du göra om din värd(Värd) – processen har slutat fungera eller tar mycket resurser CPU(CPU) , disk(Disk) eller minne(Minne).

värdprocessen(Värdprocess) för Windows-uppgifter(Windows-uppgifter) eller värdtjänster(tjänstvärd)

Windows fungerar i princip bara tack vare dess tjänster(Tjänster) . Ett stort antal tjänster som körs i bakgrunden underlättar dina dagliga uppgifter och operationer. Vissa av dessa tjänster är sammanställda i EXE -filerna i sig är kompletta. Dessa tjänster visas i Aktivitetshanteraren(Aktivitetshanteraren). Men vissa tjänster är inskrivna DLL -filer och kan inte köras direkt. Microsoft bytte till filer DLL eftersom de var lätta att underhålla och uppdatera ur programmeringssynpunkt. Tjänster DLL(DLL) kräver en värdprocess, EXE -fil som kan exekvera dem, och det här är vad som kallas “taskhost” i Windows .

Taskhost in Windows 11/10 är huvudfilen som finns i mappen System32 som har bytt namn till ” taskhostw.exe ” från ” taskhost.exe ” i Windows 7 . Om du hittar en fil med det här namnet någon annanstans kan det vara ett virus och du kan kontrollera den med ditt säkerhetsprogram.

Varje ” värdprocessen(Värdprocess) för en Windows-uppgift” är en instans av en “värduppgift” som kör någon tjänst i bakgrunden. Fastän Windows aktivitetshanterare(Windows Task Manager) låter dig inte exakt se vilka tjänster den körs, det kan andra verktyg.

värdprocessen(Värdprocess) för tjänster (Tjänster)Windows slutat fungera eller förbrukar mycket resurser

Om du ser meddelanderutan “Slutat fungera” kan du prova följande felsökningsförslag:

  1. Öppna Schemaläggaren(Schemaläggaren) . Klicka på Bibliotek i den vänstra rutan Schemaläggaren(Task Scheduler) > Microsoft > Windows > RAC. Sedan(Nästa) klicka Visa meny(Visa meny) » och välj “Visa dolda uppgifter”(Visa dolda uppgifter) . Högerklicka i mittrutan RAC-uppgift och välj Inaktivera . Se om det hjälper. Om inte, ångra ändringen du gjorde.
  2. Öppna Loggboken(Event Viewer) och välj den senaste applikationshändelseloggen i den vänstra rutan markerad med en röd bock. Dubbelklicka(Dubbelklicka) händelse för att se dess detaljer. Se om du hittar någon användbar information här. Om det visar meddelandet ” värd-(värd) process för Windows slutat fungera”, kan detta hjälpa.
  3. Utför en ren start (Perform Clean Boot) och åtgärda problemet manuellt.

Det kan finnas tillfällen då du upptäcker att den här processen använder mycket resurser. Nu kan du förstå att detta orsakas av den underliggande tjänsten och inte av själva processen. Du kan också märka hög resursförbrukning vid start. fönster. Detta beror helt enkelt på att uppgiftsvärden laddar ner alla filer DLL och planerar att lansera dem. När detta är klart kommer användningen att sjunka till ett lägre värde och förbli ganska låg under resten av tiden.

Jag nämnde det tidigare Aktivitetshanteraren(Task Manager) tillåter dig inte att se de underliggande tjänsterna. Men du kan använda Process Explorer från Microsoft för att se tjänster under uppgiftsvärd. Detta är ett bärbart verktyg och du kan köra det direkt efter att du har laddat ner det. Du kan använda det här verktyget för att se all information relaterad till en uppgiftsvärd.

Hitta “(Hitta ‘)taskhostw.exe’ i den vänstra rutan och du kan läsa alla detaljer i den nedre rutan. Ett annat sätt att se listan DLL – filer nedladdade av taskhost – ange följande kommando i cmd-fönstret:

tasklist /M /FI "IMAGENAME eq taskhostw.exe

Värdprocess för Windows-uppgifter

Detta kommando kommer att lista alla filer DLL som laddades av den här processen när Windows start(Windows Startup) . Om du bläddrar i listan hittar du några viktiga filer som ger grundläggande funktionalitet. Windows .

Så, i ett nötskal, uppgiftsvärd – detta är Windows huvudprocess(kärnan i Windows-processen) som ger funktionalitet för att ladda och köra dynamiska länkbibliotek. Eftersom den innehåller olika DLL -filer, ibland kan den förbruka resurser snabbare än normalt. Om du står inför sådana problem när processen har slutat svara eller använder mycket resurser. Använda sig av Process Explorer Performance Monitor och resursövervakare och försök åtgärda problemet manuellt.

Vill du veta mer om dessa processer, filer eller filtyper?(Vill du veta mer om dessa processer, filer eller filtyper?)

Windows.edb-filer(Windows.edb-filer) | crss.exe | Svchost.exe | StorDiag.exe | MOM.exe | ApplicationFrameHost.exe | ShellExperienceHost.exe | winlogon.exe | atieclxx.exe | conhost.exe | mDNSResponder.exe

När vi möter prestandaproblem med vår dator är det första vi gör att öppna Aktivitetshanteraren och sedan leta efter de applikationer eller komponenter som använder mest resurser. Om du är bekant med Task Manager, måste du också ha märkt att iblandVärdprocess för Windows-uppgifter‘eller’Servicevärd‘ processkrävande resurser. Vilka dessa processer och vad kan du göra om din värdprocess har slutat fungera eller förbrukar hög CPU-, disk- eller minnesanvändning.

Värdprocess för Windows Tasks eller Service Host

Windows fungerar i princip bara på grund av sina tjänster. Ett stort antal tjänster som kör bakgrunden underlättar dina dagliga uppgifter och operationer. Vissa av dessa tjänster är kompilerade till EXE-filer, och de är kompletta i sig. Dessa tjänster visas i Aktivitetshanteraren. Men vissa tjänster är skrivna i DLL-filer, och de kan inte köras direkt. Microsoft gick över till DLL-filer eftersom de var lätta att underhålla och uppdatera ur programmeringssynpunkt. DLL-tjänster kräver en värdprocess, en EXE som kan exekvera dem och detta är vad “taskhost” i Windows är.

Taskhost in Windows 11/10 är en kärnfil som finns i System32 mapp och har bytt namn till ‘taskhostw.exe‘, från ‘taskhost.exe‘ i Windows 7. Om du hittar en fil med det här namnet på någon annan plats kan det mycket väl vara ett virus och du kanske vill få den kontrollerad med ditt säkerhetsprogram.

Varje “värdprocess för Windows-uppgift” är en instans av “taskhost” som kör någon tjänst i bakgrunden. Även om Windows Task Manager inte exakt låter dig se vilka tjänster den körs, kan andra verktyg.

Host Process for Windows Services har slutat fungera eller förbrukar höga resurser

Om du ser meddelanderutan “slutade fungera” kan du prova följande felsökningsförslag:

  1. Öppna Task Scheduler. I den vänstra rutan klickar du på Task Scheduler Library > Microsoft > Windows > RAC. Klicka sedan på Visa-menyn och välj Visa dolda uppgifter. Högerklicka på RAC Task i mittrutan och klicka på Inaktivera. Se om detta hjälper. Om inte, vänd tillbaka den gjorda ändringen.
  2. Öppna Event Viewer och välj den senaste applikationshändelseloggen i den vänstra rutan som har en röd markering. Dubbelklicka på en händelse för att se detaljer om händelsen. Se om du hittar någon användbar information här. Om det visar värdprocessen för Windows har slutat fungera, kan det hjälpa.
  3. Utför Clean Boot och felsök problemet manuellt.

Det kan finnas tillfällen när du upptäcker att den här processen använder höga resurser. Du kan nu förstå att detta orsakas på grund av den underliggande tjänsten och inte själva processen. Du kanske också märker hög resursförbrukning vid uppstart av Windows. Det beror bara på att taskhost laddar alla DLL-filer och schemalägger att köra dem. När den är klar kommer användningen att sjunka till ett lägre värde och förbli ganska låg under resten av tiden.

Jag nämnde tidigare att Task Manager inte låter dig se de underliggande tjänsterna. Men du kan använda Process Explorer från Microsoft för att se tjänsterna under uppgiftsvärden. Det är ett bärbart verktyg och du kan köra det direkt efter nedladdning. Du kan använda det här verktyget för att se alla detaljer som är associerade med uppgiftsvärden.

Hitta ‘taskhostw.exe’ i den vänstra rutan, och du kan läsa alla detaljer i den nedre rutan. Ett annat sätt att se listan över DLL-filer som laddas av taskhost är genom att skriva in följande kommando i ett cmd-fönster:

tasklist /M /FI "IMAGENAME eq taskhostw.exe

Värdprocess för Windows-uppgifter

Detta kommando kommer att lista alla DLL-filer som laddades av denna process vid Windows Startup. Om du går igenom listan får du reda på några viktiga filer som tillhandahåller kärnfunktioner till Windows.

Så, i ett nötskal, uppgiftsvärd är en kärna i Windows-processen som ger funktionalitet för att ladda och köra dynamiska länkbibliotek. Eftersom det är värd för olika DLL-filer, kan det ibland förbruka resurser i en mer än normal takt. Om du står inför sådana problem där processen har slutat svara eller använder mycket resurser. Använd Process Explorer, Performance Monitor och Resource Monitor och försök att felsöka problemet manuellt.

Vill du veta mer om dessa processer, filer eller filtyper?

Windows.edb-filer | crss.exe | Svchost.exe | StorDiag.exe | MOM.exe | ApplicationFrameHost.exe | ShellExperienceHost.exe | winlogon.exe | atieclxx.exe | conhost.exe | mDNSResponder.exe.

Relaterade Artiklar

Back to top button