Vad är Sync Center och hur använder jag det på Windows?

I dagens värld förändras tekniken så snabbt på grund av internets utveckling att du slutar med ett stort antal viktiga filer kvar på din dator. Nu Synkroniseringscenter(Sync Center) låter dig synkronisera information mellan din dator och filer lagrade på nätverksservrar. Dessa filer kallas offlinefiler eftersom du kan komma åt dem offline även om ditt system eller din server inte är online.

Om ditt system kör Windows 10 och är konfigurerat för att synkronisera filen med en nätverksserver, i (Windows 10)Windows 10 det finns ett inbyggt synkprogram som heter Synkroniseringscenter vilket gör att du kan kontrollera den senaste synkroniseringsinformationen. Detta verktyg ger dig tillgång till en kopia av ditt systems nätverksfiler även om systemet inte är anslutet till något nätverk. Program Synkroniseringscenter för Windows låter dig hålla information tillgänglig när du synkroniserar ditt system och de filer som finns på dina nätverksservrar (nätverksservrar) eller molnenheter. I den här artikeln kommer du att lära dig allt om Synkroniseringscenter(Sync Center) och hur du ställer in offlinefiler i Synkroniseringscenter (synkroniseringscenter)Windows 10 .

Vad Synkroniseringscenter(Sync Center) och hur(Hur) man använder det i Windows ?

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Steg 1: Så här kommer du åt Sync Center i Windows 10(Steg 1: Hur man kommer åt Sync Center i Windows 10)

1. Tryck på knappen Windows-tangent+S att öppna Windows-sökning(Windows Search), skriv kontroll och klicka på ” Kontrollpanel(Kontrollpanelen)” i sökresultaten.

Hitta kontrollpanelen med Windows Search |  Vad är Sync Center och hur använder man det i Windows?

2. Se nu till att välja ” Stora ikoner(Stora ikoner) » i rullgardinsmenyn « Bläddra efter: » övre högra hörnet (Visa av:)kontrollpaneler(Kontrollpanel) .

Åtkomst till Sync Center: Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows 10?

3. Hitta alternativet ” Synkroniseringscenter(Sync Center)” och klicka på den.

Steg 2: Aktivera offlinefiler i Windows 10 Sync Center (Steg 2: Aktivera offlinefiler i Windows 10 Sync Center)

1. Det mest preliminära steget du bör ta innan du synkroniserar mappar över nätverket är att aktivera ” Offlinefiler(Offlinefiler)”.

Aktivera offlinefiler i Windows 10 Sync Center

2. För att göra detta måste du klicka på länken ” Offline filhantering(Hantera offlinefiler)” till vänster i fönstret.

Klicka på

3. Du kommer att se ett popup-fönster ” Offlinefiler. (Offlinefiler) Växla till fliken “Allmänt(Flik Allmänt)”, kontrollera sedan om offlinefiler är aktiverade.

4. Om du besöker detta för första gången, kommer det inte att vara aktiverat som standard. Så klicka på knappen Aktivera offlinefiler(Aktivera offlinefiler)” och klicka på ” Tillämpa(Ansök)” och sedan “OK”.

Klicka på knappen

5. Du kommer att få en popup som ber dig starta om, se till att du sparar ditt arbete och sedan starta om din dator(starta om din PC) för att spara ändringarna.

6. Efter omstarten, gå tillbaka till ” Offlinefiler(Offline-filer)” och du kommer att se olika andra flikar för synkroniseringsinställningar i Windows 10.(konfigurera synkroniseringsinställningarna i Windows 10.)

Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows?  |  Vad är Sync Center och hur använder man det i Windows?

Steg 3. Ställ in filerna i Synkroniseringscenter (synkroniseringscenter)Windows 10.

Du är nu redo att ställa in offlinefiler på ditt system. Windows 10 . I fönstret Offlinefiler ser du ytterligare tre tillgängliga flikar: Diskanvändning, kryptering och nätverk,Se Användning, kryptering och nätverk för att hjälpa dig att bättre ställa in offlinefiler.

Ändra diskanvändning av Windows offlinefiler(Ändra diskanvändning för Windows Offline-filer)

Parameter ” Diskanvändning(Diskanvändning)” kommer att visa dig tillgängligt diskutrymme på ditt system och mängden diskutrymme som används för att lagra offlinefiler.

1. Gå till ” Dataanvändning” i “fönstret” (dataanvändning)Offlinefiler(Offline-filer)”, klicka sedan på ” Ändra gränser(Ändra gränser)” för att ändra datagränsen.

Klicka på fliken Dataanvändning i fönstret Offlinefiler och klicka sedan på Redigera begränsningar.

2. Ett nytt fönster visas på skärmen med namnet ” Diskanvändningsgränser för offlinefiler.(Offlinefiler Diskanvändningsgränser)

Dra skjutreglaget under Diskanvändningsgränser för offlinefiler för att ställa in den gräns du vill ha.

3. Det kommer att finnas 2 alternativ: det första är för offlinefiler(offlinefiler) och den andra för tillfälliga filer.(tillfälliga filer.)

fyra. Dra skjutreglaget för att ställa in önskad gräns.(Dra skjutreglaget ställ in din gräns som krävs.)

5. När alla gränsändringar har gjorts, klicka på OK-knappen.

Konfigurera Windows Offline-filkrypteringsalternativ(Konfigurera krypteringsinställningar för Windows offlinefiler)

Som namnet antyder kan du kryptera dina offlinefiler för att hålla dem säkrare. För att kryptera, gå till ” Kryptering(Kryptering)”, klicka sedan på ” Kryptera(Kryptera)”.

Konfigurera Windows Offline-filkrypteringsalternativ

Konfigurera nätverksinställningar för Windows Offline-filer(Konfigurera nätverksinställningar för Windows offlinefiler)

Du kan ställa in en föredragen tid för att leta efter en långsam anslutning, och när en långsam anslutning uppstår, Windows kommer automatiskt att börja arbeta offline.

Konfigurera nätverksinställningar för Windows offlinefiler |  Vad är Sync Center och hur använder man det i Windows?

Utvalda:(Rekommenderad:)

Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp och att du fick svaret på din fråga: Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows( Vad är Sync Center & hur man använder det i Windows, ) men om du har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsektionen.

I dagens moderna värld förändras tekniken så snabbt på grund av Internets utveckling att du får ett stort antal viktiga filer på din PC. Nu låter Sync Center dig synkronisera informationen mellan din dator och filer lagrade på nätverksservrar. Dessa filer kallas offlinefiler eftersom du kan komma åt dem offline, vilket betyder även om ditt system eller din server inte är ansluten till nätverket.

Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows

Om ditt system kör Windows 10 och är inställt för att synkronisera filen med nätverksservern, finns det ett inbyggt synkroniseringsprogram i Windows 10 som heter Sync Center som låter dig kontrollera din senaste synkroniseringsinformation. Detta verktyg ger dig tillgång till en kopia av ditt systems nätverksfiler även när systemet inte är länkat till något nätverk. Programmet Sync Center i Windows tillåter dig att behålla information tillgänglig när du synkroniserar ditt system och de filer som finns på dina nätverksservrar eller molnenheter. Den här artikeln kommer att lära dig allt om Sync Center och hur du konfigurerar offlinefiler i Windows 10 Sync Center.

Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows?

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Steg 1: Så här kommer du åt Sync Center i Windows 10

1. Tryck Windows-tangent+S för att få upp Windows Search, skriv kontroll och klicka på “kontrollpanel” från sökresultatet.

Sök efter Kontrollpanelen med Windows Search |  Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows?

2. Se nu till att välja”Stora ikoner” från “visa av:” rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet av kontrollpanelen.

Gå till Sync Center: Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows 10?

3. Sök efter “Synkroniseringscenter” och klicka sedan på det.

Steg 2: Aktivera offlinefiler i Windows 10 Sync Center

1. Det mycket preliminära steget du måste göra innan du synkroniserar dina mappar över nätverket är att aktiveraOfflinefiler‘.

Aktivera offlinefiler i Windows 10 Sync Center

2. För att göra detta måste du klicka på “Hantera offlinefiler” länk från den vänstra fönsterrutan.

Klicka på Hantera offlinefiler från den vänstra fönsterrutan under Synkroniseringscenter

3. Du kommer att se “Offlinefiler”fönster dyker upp. Byta till”Fliken Allmänt” kontrollera sedan om offlinefiler är aktiverade eller inaktiverade.

4. Om du besöker den här första gången kommer den inte att vara aktiverad som standard. Så klicka påAktivera offlinefiler”-knappen och klicka på Verkställ följt av OK.

Klicka på knappen Aktivera offlinefiler

5. Du kommer att få en popup som ber om en omstart, se till att du sparar arbete då starta om din PC för att spara ändringar.

6. Efter omstarten, navigera igen till “Offlinefiler”-fönstret och du kommer att se olika andra flikar till konfigurera synkroniseringsinställningarna i Windows 10.

Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows?  |  Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows?

Steg 3: Konfigurera filer i Windows 10 Sync Center

Nu är du redo att konfigurera offlinefilerna på ditt system som kör Windows 10. I fönstret “Offlinefiler” kommer du att se ytterligare 3 tillgängliga flikar: Disk Användning, kryptering och nätverk, vilket hjälper dig att konfigurera offlinefilerna bättre.

Ändra Windows Offline-filer Diskanvändning

Alternativet Diskanvändning visar dig tillgängligt diskutrymme på ditt system och mängden diskutrymme som används för att behålla offlinefilerna.

1. Byt till Dataanvändning fliken underOfflinefiler” fönster klicka sedan på “Ändra gränser”-knappen för att ändra datagränsen.

Byt till fliken Dataanvändning under fönstret Offlinefiler och klicka sedan på Ändra gränser

2. Ett nytt fönster med namnet”Offlinefiler Diskanvändningsgränser” dyker upp på skärmen.

Dra skjutreglaget under Offlinefiler Diskanvändningsgränser för att ställa in önskad gräns

3. Det kommer att finnas 2 alternativ: det första kommer att vara för offlinefiler & tvåa för tillfälliga filer.

fyra. Dra skjutreglaget ställ in önskad gräns.

5. När alla ändringar för gränser är gjorda, klicka på OK-knappen.

Konfigurera krypteringsinställningar för Windows Offline-filer

Som namnet antyder kan du kryptera dina offlinefiler för att ge dem mer säkerhet. För att kryptera, växla till fliken Kryptering och klicka sedan på “Kryptera“knapp.

Konfigurera krypteringsinställningar för Windows Offline-filer

Konfigurera nätverksinställningar för Windows offlinefiler

Du kan ställa in önskad tid för att leta efter långsam anslutning, och när en långsam anslutning uppstår kommer Windows att börja arbeta offline automatiskt.

Konfigurera Windows Offline-filer Nätverksinställningar |  Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows?

Rekommenderad:

Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp och att du får svar på denna fråga: Vad är Sync Center och hur man använder det i Windows, men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.