USA godkänner VR-baserad behandling för amblyopi

VR virtuell verklighet © Pixabay

FDA (Food and Drug Administration) godkände användningen av Luminopia One för att behandla amblyopi hos barn.

Denna behandling kombinerar virtuell verklighet och serier och filmer modifierade i realtid för att förbättra synen hos barn med denna synnedsättning.

En behandling baserad på virtuell verklighet

I ett pressmeddelande meddelade Luminopia att dess virtuell verklighetsbaserade behandling för behandling av amblyopi hos barn hade godkänts av FDA, den administration som bland annat ansvarar för att godkänna läkemedel i USA. Denna sjukdom drabbar cirka 3 % av barnen och består av att hjärnan missarbetar information från ett öga, tills den slutar ignorera den. Detta öga kallas “lat öga” medan det andra anses vara “starkt”. Vanligtvis behandlas detta tillstånd genom att använda ett ögonplåster över det starka ögat för att tvinga hjärnan att överväga det svagare ögat.

Istället för att gynna ett öga kom Luminopia på idén att få båda att fungera, men på ett annat sätt. Företaget samarbetade med Boston Children’s Hospital och MIT:s Picower Institute for Learning and Memory, en neurovetenskaplig studiegrupp, för att skapa sin virtuell verklighetsbaserade behandling som heter Luminopia One.

Således projiceras serier eller filmer i patientens hörlurar. Bilderna visas separat för varje öga och har en täcka över som döljer olika delar av bilden beroende på vilken sida de projiceras på. Låg kontrast läggs också till bilder som projiceras från den starka ögonsidan. Målet är att tvinga patienternas hjärnor att kombinera information från båda ögonen så att bilderna ses korrekt.

Marknadslansering planerad till 2022

De kliniska prövningarna som genomförts har visat mycket goda resultat: efter 12 veckor såg 62 % av barnen som använde Luminopia One en timme om dagen och sex dagar i veckan förutom att ha glasögon sin syn förbättras, jämfört med endast en tredjedel av barnen bara med glasögon. En av anledningarna till effektiviteten av behandlingen som gavs av författarna till den kliniska prövningen är att barnen kunde välja populära program att titta på och därför var det mycket lättare för dem att följa behandlingen flitigt. .

FDA-godkännande gör att Luminopia One kan förskrivas till barn i USA, tillsammans med annan behandling som glasögon. Den är planerad att släppas ut på marknaden från och med andra kvartalet 2022.

Källor: Gränsen
, pressmeddelande

Relaterade Artiklar

Back to top button