Systemåterställningsfel 0x800700B7 [Решено]

Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7: Om du använder (Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7: )säkerhetskopiering(Säkerhetskopiering) och återhämtning(Återställ) Windows, du kanske upplever felet ” Systemåterställning(Systemåterställning) slutfördes inte framgångsrikt” följt av felkod 0x800700B7. Fel 0x800700B7 betyder att ett ospecificerat fel har inträffat som hindrar programmet från att starta systemåterställning. (Systemåterställning) Även om det inte finns någon specifik orsak till detta fel, men efter forskning är det säkert att anta att det kan orsakas av antivirusprogramkonflikt med systemet eller korrupta registerposter eller systemfiler på grund av tredje parts programvara, virus eller skadlig programvara etc. d.

Antiviruset vägrar att återställa systemet till filer som tidigare markerats som skadliga, men när systemåterställningen utförs försöker den återställa dessa filer igen, och därför uppstår en konflikt som leder till systemåterställningsfelet 0x800700B7. Så, utan att slösa tid, låt oss se hur det verkligen är. fixa systemåterställningsfel 0x800700B7(Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7) med hjälp av felsökningsguiden nedan.

Systemåterställningsfel 0x800700B7(Systemåterställningsfel 0x800700B7) [РЕШЕНО]

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Ta bort Task Cache från registret(Metod 1: Ta bort uppgiftscache från registret)

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan regedit och tryck på Enter.

Kör regedit-kommandot

2. Navigera till följande registernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows

3. Högerklicka Windows underavsnitt(Windows undernyckel) och välj ” Radera”.(Radera.)

4. nära registerredigerare(Registerredigeraren) och starta om datorn för att spara ändringarna.

Metod 2: Kör SFC och CHKDSK(Metod 2: Kör SFC och CHKDSK)

1. Klicka Windows-tangent + X tryck sedan på “Kommandorad” (“Administratör”).(Kommandotolk (Admin).)

kommandorad med administratörsrättigheter

2. Skriv nu följande i cmd och tryck på Enter:

Sfc /scannow
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows (If above fails)

sfc scan now kommandoraden

3. Vänta tills ovanstående process är klar, skriv in följande kommando i cmd och tryck Stiga på :

chkdsk C: /f /r /x

kör check disk chkdsk C: /f /r /x

4. Avmarkera ” Säker start(Säker start)” till ” Systemkonfiguration”,(Systemkonfiguration) och starta sedan om datorn för att spara ändringarna.

Metod 3: Testa systemåterställning i felsäkert läge(Metod 3: Testa systemåterställning i felsäkert läge)

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan msconfig och tryck Stiga på att öppna “Systemkonfiguration”(Systemkonfiguration) .

msconfig

2. Gå till nedladdningsfliken(bootfliken) och markera rutan ” Säker stövel.(Säker startalternativ.)

avmarkera säker start

3. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

4. Starta om din dator och systemet kommer automatiskt att starta om säkert läge.(Säkert läge automatiskt.)

5. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv ” sysdm.cpl ” och tryck sedan på Enter.

Systemegenskaper

6. Klicka på ” Systemskydd(Systemskydd)” och välj “Systemåterställning”.(Systemåterställning.)

systemåterställning i systemegenskaper

7. Klicka på “Nästa” och välj önskat systemåterställningspunkt(Systemåterställningspunkt) .

Systemåterställning

8. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra systemåterställningen.

9. Efter omstarten kommer du att kunna fixa systemåterställningsfel 0x800700B7.(Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7.)

Metod 4: Inaktivera antivirus innan du återställer(Metod 4: Inaktivera antivirus innan du återställer)

1. Högerklicka på ikonen antivirusprogram(Ikon för antivirusprogram) i aktivitetsfältet och välj ” Inaktivera”.(Inaktivera.)

Inaktivera Auto-Protect för att inaktivera ditt antivirusprogram

2. Välj sedan den tidsperiod under vilken antiviruset förblir inaktiverat.(Antivirus kommer att förbli inaktiverat.)

välj varaktigheten tills antiviruset är inaktiverat

Notera. Välj minsta möjliga tid, till exempel 15 minuter eller 30 minuter.

3. Efter det, försök igen att återställa din dator med hjälp av “Systemåterställning”(Systemåterställning) och kontrollera om felet är löst.

Rekommenderat för dig:(Rekommenderat för dig:)

Det är allt, du är framgångsrik fixat systemåterställningsfel 0x800700B7(Fixa systemåterställningsfel 0x800700B7) men om du fortfarande har några frågor angående det här inlägget får du gärna fråga dem i kommentarsektionen.

Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7: Om du använder Windows Säkerhetskopiering och återställning kan du ha stött på felet “Systemåterställningen slutfördes inte framgångsrikt” tillsammans med en felkod 0x800700B7. Fel 0x800700B7 betyder att ett ospecificerat fel har inträffat som hindrar systemåterställningsprogrammet från att köras. Även om det inte finns någon speciell orsak till detta fel, men efter att ha undersökt det är det säkert att anta att det kan orsakas på grund av antivirusprogram som är i konflikt med systemet, eller korrupta registerposter eller systemfiler på grund av tredje parts programvara, virus eller skadlig kod etc.

Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7

Antiviruset nekar filerna till systemåterställningen som tidigare flaggades som skadliga men när systemåterställningen utförs försöker den återställa dessa filer igen och därför uppstår en konflikt som leder till systemåterställningsfel 0x800700B7. Så utan att slösa någon tid, låt oss se hur man faktiskt fixar systemåterställningsfel 0x800700B7 med hjälp av den nedan angivna felsökningsguiden.

Systemåterställningsfel 0x800700B7 [SOLVED]

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Ta bort Task Cache från registret

1.Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan regedit och tryck på Enter.

Kör kommandot regedit

2. Navigera till följande registernyckel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows

3.Högerklicka på Windows undernyckel och välj Radera.

4.Stäng Registereditorn och starta om datorn för att spara ändringarna.

Metod 2: Kör SFC och CHKDSK

1.Tryck på Windows-tangenten + X och klicka sedan på Kommandotolk (Admin).

kommandotolk med administratörsrättigheter

2.Skriv nu följande i cmd och tryck enter:

Sfc /scannow
sfc /scannow /offbootdir=c:\ /offwindir=c:\windows (If above fails)

SFC scan nu kommandotolken

3.Vänta tills ovanstående process är klar och skriv följande kommando i cmd och tryck på Enter:

chkdsk C: /f /r /x

kör check disk chkdsk C: /f /r /x

4. Avmarkera alternativet Säker start i Systemkonfiguration och starta sedan om datorn för att spara ändringarna.

Metod 3: Testa systemåterställning i felsäkert läge

1.Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan msconfig och tryck på Enter för att öppna Systemkonfiguration.

msconfig

2.Byt till startfliken och bock Alternativ för säker start.

avmarkera alternativet för säker start

3. Klicka på Verkställ följt av OK.

4. Starta om din PC och systemet kommer att starta om Säkert läge automatiskt.

5. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv”sysdm.cpl” tryck sedan på enter.

systemegenskaper sysdm

6. Välj Systemskydd flik och välj systemåterställning.

systemåterställning i systemegenskaper

7. Klicka på Nästa och välj önskat Systemåterställningspunkt.

systemåterställning

8. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra systemåterställningen.

9. Efter omstart kanske du kan

Metod 4: Inaktivera antivirus innan du återställer

1.Högerklicka på Ikon för antivirusprogram från systemfältet och välj inaktivera.

Inaktivera automatiskt skydd för att inaktivera ditt antivirusprogram

2. Välj sedan den tidsram för vilken Antivirus kommer att förbli inaktiverat.

välj varaktigheten tills antiviruset ska inaktiveras

Obs: Välj minsta möjliga tid, till exempel 15 minuter eller 30 minuter.

3. När du är klar, försök igen att återställa din dator med systemåterställning och kontrollera om felet löser sig eller inte.

Rekommenderat för dig:

Det är det du har lyckats med Åtgärda systemåterställningsfel 0x800700B7 men om du fortfarande har några frågor angående detta inlägg, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.

Relaterade Artiklar

Back to top button