Starta VirtualBox från ett USB-minne

Får du slut på hårddiskutrymme på grund av virtuella maskiner du skapade för att köra andra operativsystem? Det finns en lösning som inte kräver en ökning av internt hårddiskutrymme.

Tidigare skrev vi om Hur man installerar Ubuntu i VirtualBox (Hur man installerar Ubuntu i VirtualBox) . Nu har vi hittat det virtuell låda tillgänglig i en bärbar version som du kan installera på USB sticka(USB-enhet). Ladda ner Portable-VirtualBox(Ladda ner Portable-VirtualBox) från vbox.m e. Detta är en självextraherande ZIP-fil.

Installera Portable VirtualBox

Kör den nedladdade körbara filen och extrahera innehållet i filen till en extern USB – lagringsenhet.

Mappen Portable-VirtualBox kommer att skapas på din USB – kör. Navigera(Navigera) till en mapp Portable-VirtualBox och dubbelklicka på filen Portable-VirtualBox.exe .

Extraherade Portable-VirtualBox-filer

En dialogruta visas Portable-VirtualBox. Välj önskade alternativ (fyra kryssrutor) och klicka på ” Ladda ner VirtualBox installationsfil”(Ladda ner installationsfilen för VirtualBox) .

Dialogrutan Portable-VirtualBox

Ett meddelande visas i en dialogruta…

Avisering om filuppladdning

och även i systemfältet(Systemfältet) längst ner på skärmen.

Ladda meddelande till systemfältet

När nedladdningen är klar visas en dialogruta som informerar dig om var den nedladdade filen finns.

VirtualBox-nedladdningen är klar

I mapp Portable-VirtualBox du kommer att se filen VirtualBox.exe Kör dock inte den här filen.

Laddade ner VirtualBox-fil

Dubbelklicka på filen igen Portable-VirtualBox.exe . Dialogrutan Portable-VirtualBox kommer att visas igen. Välj de alternativ du vill ha. Men den här gången klickar du på ” Filsökning”(Sök fil ) och välj filen VirtualBox.exe Klick OK(OK).

Extraherar den nedladdade filen

Programfiler och mappar extraheras till en mapp Portable-VirtualBox .

Portable-VirtualBox redo att gå

Dubbelklicka på filen igen Portable-VirtualBox.exe . Huvudfönstret visas virtualbox.

VirtualBox huvudfönster

NOTERA.(OBS:) Du kanske först ser registreringsskärmen. Du behöver inte registrera dig, men skärmen kommer att visas varje gång du öppnar virtuell låda tills du registrerar dig. Det verkar inte finnas något sätt inaktivera VirtualBox(VirtualBox) uppmanar dig att registrera dig.

När du skapar nya virtuella maskiner sparas de automatiskt i mappen data(data) i mappen Portable-VirtualBox på din USB – kör.

Portable-VirtualBox datamapp

Nu kan du skapa virtuella maskiner på USB enhet på samma sätt som på den interna hårddisken. Njut av!

Får du slut på hårddiskutrymme på grund av de virtuella maskiner du skapade för att köra andra operativsystem? Det finns en lösning som inte kräver att ditt interna hårddiskutrymme ökar.

Tidigare har vi skrivit om hur man installerar Ubuntu i VirtualBox. Det har vi nu upptäckt virtuell låda finns i en bärbar version som du kan installera på en USB-enhet. Ladda ner Portable-VirtualBox från vbox.me. Filen är en självextraherande .zip-fil.

Installera Portable VirtualBox

Kör den körbara filen du laddade ner och extrahera innehållet i filen till din externa USB-enhet.

Extraherar Portable-VirtualBox

En Portable-VirtualBox-mapp skapas på din USB-enhet. Navigera till Portable-VirtualBox mapp och dubbelklicka på Portable-VirtualBox.exe fil.

Portable-VirtualBox extraherade filer

Dialogrutan Portable-VirtualBox visas. Välj de alternativ du vill ha (de fyra kryssrutorna) och klicka på Ladda ner installationsfilen för VirtualBox knapp.

Dialogrutan Portable-VirtualBox

Ett meddelande visas över dialogrutan…

Avisering om nedladdning av fil

såväl som i Systemfältet längst ner på skärmen.

Laddar ned meddelande i systemfältet

När nedladdningen är klar visas en dialogruta som informerar dig om var den nedladdade filen finns.

Nedladdningen av VirtualBox avslutad

I mappen Portable-VirtualBox ser du en VirtualBox.exe fil. Kör dock inte den här filen.

Laddade ner VirtualBox-fil

Dubbelklicka på Portable-VirtualBox.exe fil igen. Dialogrutan Portable-VirtualBox visas igen. Välj önskade alternativ. Men den här gången klickar du på sökfil och välj VirtualBox.exe fil. Klick OK.

Extraherar nedladdad fil

Programfilerna och mapparna extraheras till mappen Portable-VirtualBox.

Portable-VirtualBox redo att köras

Dubbelklicka på Portable-VirtualBox.exe fil igen. Den huvudsakliga virtuell låda fönster visas.

Huvudfönstret i VirtualBox

NOTERA: Du kan se en registreringsskärm först. Du behöver inte registrera dig, men skärmen visas varje gång du öppnar VirtualBox tills du registrerar dig. Det verkar inte finnas något alternativ för att hindra VirtualBox från att be dig registrera dig.

När du skapar nya virtuella maskiner lagras de automatiskt i data i mappen Portable-VirtualBox på din USB-enhet.

Portable-VirtualBox datamapp

Nu kan du skapa virtuella maskiner på din USB-enhet precis som du skulle göra på din interna hårddisk. Njut av!

Relaterade Artiklar

Back to top button