Solstorm i Indien skapar olägenheter och fel på lågfrekvensnätet

torsdag den Solar Dynamics Observatory av NASA varnade för en betydande händelse som involverade en ganska kraftfull “solflare”.

Den kraftfulla energisprängningen av Solklassad som en M5.5-klass glöd, orsakade radioavbrott genom helaindiska oceanen.

Solflammor är kraftfulla strålningskurar. Den skadliga strålningen från en glöd kan inte passera genom jordens atmosfär för att träffa människor på marken, men om den är tillräckligt intensiv kan den störa atmosfären i det lager där GPS och kommunikationssignaler.

här är tweet från NASA Sun & Space (@NASASun) den 20 januari 2022: “” sa NASA. Torsdagens utbrott klassades som klass M, som är medelstor och leder till radioavbrott. Utbrottet av elektromagnetisk strålning från solen kan ses nedan.

Här är de officiella rapporterna

Enligt spaceweather.com, har ett kortvågsradioavbrott i Indiska oceanen rapporterats. “”, har han förklarat.

Vi märkte förra året att Solcykel 25 har börjat och kan orsaka en uppblossande av rymdväderaktivitet.

Under 2017 planerade Federal Emergency Management Administration (FEMA) ett massivt solarrangemang som skulle vara tillräckligt starkt för att riva kraftnät.

En ny aktiv solcykel kan utgöra en fara för den digitala ekonomin, som har blivit mer beroende än någonsin av rymdbaserade och markbundna kommunikationssystem som kan bli föremål för störningar när solaktiviteten bombarderar jordens jonosfär.

Relaterade Artiklar

Back to top button