Smog: saktar ner reparationen av nervsystemet hos patienter med multipel skleros

Multipel skleros är en kronisk, ofta invalidiserande sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. I denna patologi finns en attack av immunsystemet mot CNS. Bland de nervkomponenter som är känsliga för angrepp av immunsystemet finns främst myelin. Faktum är att hos patienter med multipel skleros är denna komponent särskilt skadad liksom nervfibrerna. Det verkar dock som att exponering för smog och därför för fint damm har negativa effekter eftersom det begränsar den regenerativa förmågan hos nervvävnaden och i synnerhet myelin.

Det visar en studie gjord av forskare från Universiteten i Turin, Milano och Insubria University publicerades sedan i tidningen Neurochemistry International. Detta skulle vara ett verk som för första gången skulle visa på sambandet mellan exponering för smog och den bromsning av nervsystemets regenerativa kapacitet. Specifikt har de italienska forskarna visat att exponering för de finaste partiklarna som t.ex. PM2,5hindrar reparationen av myelin genom att hämma differentieringen av oligodendrocytercellerna som producerar det.

Samtidigt hos patienter med multipel skleros som utsätter sig för smog, verkar det som att det också finns en öka av nivåerna av astrocyter och mikroglia som är helt involverade i neuroinflammation som förekommer hos patienter som lider av denna patologi. Målet för de italienska forskarna är nu att identifiera de cellulära och molekylära mekanismerna som kopplar samman inandningen av PM2.5 i mol lungorna och den SNC. Identifieringen av modifierbara miljöriskfaktorer såsom luftföroreningar skulle kunna ge viktig information om att förebygga återfall av detta allvarliga patologiska tillstånd.

Relaterade Artiklar

Back to top button