Smarta materialprodukter som rör sig med ljus

Intelligenta material är material med en eller flera egenskaper som kan ändras eller styras av yttre stimuli, såsom yttre påverkan, temperatur, luftfuktighet, pH, elektriskt eller magnetiskt fält. Idag har vissa forskare fått de första intelligenta materialen som rör sig och böjs med ljus. Deras applikationer kan vara många och intressanta.

För att beskriva dessa nya intelligenta material är en studie publicerad på sidorna av den auktoritativa vetenskapliga tidskriften Naturkommunikation. Forskningen i fråga bär signaturen av ett team av forskare från Tuft University i Medford (USA). Specifikt skaffade amerikanska forskare de första intelligenta materialen som, utan sladdar eller elrör sig i närvaro av ljus. De är väldigt lika miniatyr solrosor och skulle kunna bana väg för utvecklingen av en sådan ny generation solceller supereffektiva förutom att de kunde användas för utveckling av fluffiga robotar som reagerar på ljus.

Dessa intelligenta material är födda från föreningen av två lager: ett filma liknande den opal som görs med silkesfibroin och en polydimetylsiloxanskikta polymer av kisel. Den senare har förmågan att expandera snabbt vid upphettning, medan silkesfibroin drar ihop sig med värme. På så sätt, under ljuset, rör sig de två lagren annat genom att vika materialet. I den video- nedan kan du bevittna detta extraordinära fenomen.

Tack vare detta tillvägagångssätt har forskare utvecklat extraordinära och innovativa intelligenta material som de i framtiden verkligen skulle kunna hitta en stort antal ansökningar inom flera sektorer som till exempel i skapandet av solceller som “jagar” solens ljus.

Relaterade Artiklar

Back to top button