Smart Home, teknik kommer alltmer in i italienarnas hem

Marknaden för Smart hem växer ur alla proportioner tills den når kvot 110 miljarder euro till 2023. Detta är vad som lyfts fram i rapporten från Tim Study Center. Hittills 23 % tror att det perfekta hemmet är det smartamed stabilt internet, en fjärrstyrbar uppkoppling via telefon och utvecklade säkerhetssystem och läck- och feldetektorer.

Vad skulle kunna förmåner effektiva av det smarta hemmet? Först skulle det gå till begränsa koldioxidutsläppen. Enligt Tim Study Center kan energiövervakningssystem generera besparingar på upp till 3,5 miljarder euro per år om de används massivt. Det vill säga minska hushållens elförbrukning med 10-15 % nationellt, vilket leder till en total minskning av cirka 1,7-2,5 miljoner ton CO2.

Smarta hem: Carlo Nardello och Lorenzo Foglia talar

“Sa han faktiskt Carlo Nardello TIM:s chef för strategi, affärsutveckling och transformation.

Lorenzo Fogliatillade Tims chef för enheter och innovativa tjänster:

Relaterade Artiklar

Back to top button