Slutet på polisens kontrollrapporter om Waze, TomTom eller Coyote som planerats till den 1 november… står stilla

Axon-cameras-police-municipale.jpg © Axon

Medan ikraftträdandet av dekretet som genomför artikel L130-11 i motorvägslagen, planerat till sex månader nu för denna 1eh november 2021, verkligen upprätthålls, utgör implementeringen av den aktuella lagartikeln ett problem.

Faktum är att mellan inrikesministeriet och flera GPS-tjänster som använder geolokalisering finns det för närvarande ingen punkt av konvergens om hur man kommer överens för att upprätthålla lagartikeln. Detta innebär att Waze, Coyote och TomTom inte längre indikerar viss polisnärvaro i deras GPS-applikation.

Kampen mot alkohol, droger och terrorism

I denna 1eh November 2021 träder dekret nr 2021-468 av den 19 april 2021 som implementerar artikel L. 130-11 i motorvägslagen i kraft. Lagen föreskriver således att, enligt ett föreläggande från inrikesministeriet eller prefekturen, tillåter GPS-applikationer som TomTom Go, Coyote eller Waze inte längre sina användare att rapportera vissa poliskontroller.

Syftet är inte så mycket att förhindra signalering av hastighetskontroller via exempelvis radar, eftersom denna bestämmelse inte föreskrivs i lagen. Däremot handlar det om att underlätta kampen mot trafikförseelser, i synnerhet sådana som rör konsumtion av alkohol under körning (artikel L234-9) och konsumtion av narkotika (artikel L235-2 i väglagen). Regeringen vill följaktligen att tillfälliga ”vita zoner” inrättas så att användare av GPS-tjänster som använder realtidssignalering inte längre kan informera andra användare om polisens närvaro i de aktuella vita zonerna.

Dessa kommer att vara tidsbegränsade: till två timmar på avdelningar och kommunala vägar, särskilt för kontroll av alkohol och narkotika i blodet, och upp till tolv timmar i händelse av en terroristattack eller larm om kidnappning. I nivå med den vita zonens yta får detta inte överstiga två kilometer i en stadszon och tio kilometer utanför en tätort.

Rädsla för totalförbud mot polisens kontrollrapporter

Problemet är därför att vi mellan regeringen å ena sidan och GPS-applikationerna å andra sidan inte kan komma överens om hur vi ska gå tillväga så att användarna inte längre kan rapportera kontroller vid upprättande av en vit zon. Om förordningen därför träder i kraft den 1eh november skjuts dess konkreta ansökan upp på obestämd tid.

Det är säkert att ingenting kommer att hända den 1:a.eh november. Det är väldigt komplext att genomföra och vi är väldigt långt ifrån överens om det operativa genomförandet “, förklarar Vincent Martinier, TomToms marknadschef Frankrike och södra Europa, till Utmaningar.

Historien är inte annorlunda på inrikesministeriets sida, medan man på sidan av vissa föreningar som Drivers’ Defence League befarar att en sådan åtgärd i slutändan kommer att öppna dörren ett förbud för GPS-tjänsterna i fråga för att tillåta rapportering av pågående radarkontroller, som i Tyskland eller Schweiz.

Coyote vs Waze: har vi jämfört applikationer för körhjälp, premien i nedgång?

Långa resor för att nå (i synnerhet) våra semesterorter är alltid en möjlighet att intressera sig för ansökningar om körassistans. Om Waze nu är känt och adopterat av ett mycket stort samhälle, fortsätter Coyote-tjänsten också på sin glada väg. Vi utnyttjade vår semester i Portugal för att jämföra dessa två tjänster över några tusen kilometer.
Läs mer

Källor: Legifrance
, Utmaningar

Relaterade Artiklar

Back to top button