Skadade filer i Windows: Förklaring, förebyggande och återställning

Många gånger när vi arbetar med filer på våra datorer, när vi kommer åt vissa filer, kan vi få ett felmeddelande som säger: “Filen du försöker komma åt är skadad(Filen du försöker komma åt är skadad).” Detta kan hända av flera anledningar, som att filen har kopierats felaktigt eller att filinställningarna inte är tillräckligt korrekta. Några(Val som helst) Filtypen kan vara skadad, såsom musikfiler, dokument, systemfiler, etc.

Skadade filer i Windows 11/10

Så låt oss diskutera vad skadade filer är, vad som gör dem skadade och vad du kan göra för att förhindra att dina filer skadas. Här är lösningarna på alla dessa problem:

Vad är skadade filer i Windows ?

Skadade filer är filer som inte längre fungerar korrekt. Dessa kan vara allt från filer du använder regelbundet (som bilder som importeras från en digitalkamera) till system- eller programfiler som fungerar bakom kulisserna.

Vad ska du göra om du stöter på en skadad fil?

De flesta skadade filer kan inte återställas och du bör ta bort eller ersätta dem. Du kan dock ibland använda programmet för att reparera en skadad fil (eller åtminstone för att återställa en del av data i filen). Vissa program av denna typ finns tillgängliga på Internet.

Om filen är en system- eller programvarufil kan du kontrollera din hårddisk för fel. Om några korrupta filer rapporteras, Windows kan återställa dem.

Hur man fixar eller återställer skadade filer i Windows 11/10 ?

För att reparera och fixa skadade systemfiler i Windows 11/10 kan du köra systemfilsgranskaren. Du kan också köra DISM-verktyget (kör DISM-verktyget) för att reparera en skadad systemavbildning. Om skadan har inträffat i stor utsträckning kan du behöva använda funktionerna “Återställ den här datorn”, “Molnåterställning” eller “Reparera den här datorn”.

Vad händer om du inte kan fixa en skadad fil?

Antingen tar du bort filen, eller om du tidigare har säkerhetskopierat din dators hårddisk, försök att återställa en äldre version av filen för att ersätta den skadade versionen. Om den skadade filen är en viktig system- eller programfil kan du behöva installera om programmet som den skadade filen är associerad med.

Läsa(Läs). Hur man fixar eller reparerar skadat eller skadat register

Hur förhindrar man filkorruption?

Sällan blir en fil skadad. Detta händer vanligtvis när något går fel när filen sparas. Till exempel kan programmet som sparar filen sluta fungera, eller så kan din dator tappa ström medan filen sparas.

Du kan minska risken för filkorruption genom att skydda din dators ström med ett överspänningsskydd eller avbrottsfri strömförsörjning ( POSTEN(POSTEN) ). Se också alltid till att du stänger av datorn ordentligt. Prova(Undvik) tryck eller håll inte in strömbrytaren, eftersom detta vanligtvis resulterar i en abrupt avstängning fönster.

Använda sig av(Använd) rätt säkerhetsprogramvara på din dator, t.ex antivirus(Antivirus), antispionprogram(Anti Spyware), etc. för att skydda dina viktiga filer från virus och andra hot eftersom virus och trojaner(Trojaner) är de andra stora källorna till filkorruption på PC.

Läsa(Läs) : Hur man använder systemfilsgranskaren för att ersätta en skadad .

Många gånger när vi arbetar med filer på våra datorer kan vi få ett felmeddelande när vi kommer åt vissa filer när vi använder “Filen du försöker komma åt är skadad‘. Detta kan hända på grund av flera orsaker, till exempel kanske filen inte kopieras korrekt eller att filparametrarna inte är tillräckligt korrekta. Alla typer av filer kan skadas som musikfiler, dokument, systemfiler etc.

Skadade filer i Windows

Skadade filer i Windows 11/10

Så låt oss diskutera vad skadade filer är, vad som gör dem skadade och vad du kan göra för att förhindra att dina filer skadas. Här är lösningarna på alla dessa problem:

Vad är skadade filer i Windows?

Skadade filer är filer som inte längre fungerar korrekt. Dessa kan variera från filer som du använder regelbundet (som bilder som du har importerat från en digitalkamera) till system- eller programfiler som fungerar bakom kulisserna.

Vad ska du göra om du stöter på en skadad fil?

De flesta skadade filer kan inte repareras och du bör ta bort eller ersätta dem. Emellertid kan du ibland använda ett program för att reparera en skadad fil (eller åtminstone rädda en del av data i filen). Vissa program av denna typ finns tillgängliga på webben.

Om filen är en system- eller programfil kan du kontrollera din hårddisk efter fel. Om några dåliga filer rapporteras kan Windows kanske reparera dem.

Hur fixar eller reparerar du skadade filer i Windows 11/10?

För att reparera och fixa skadade systemfiler i Windows 11/10 kan du köra System File Checker Tool. Du kan också köra DISM-verktyget för att reparera en skadad systemavbildning. Om korruptionen har inträffat i stor utsträckning kan du behöva använda Reset This PC, Cloud Reset eller Repair denna datorfunktioner.

Vad händer om du inte kan fixa en skadad fil?

Ta antingen bort filen eller, om du tidigare har säkerhetskopierat din dators hårddisk, försök att hämta en äldre version av filen för att ersätta den skadade versionen. Om den skadade filen är en viktig system- eller programfil kan du behöva installera om programmet som den skadade filen är kopplad till.

läsa: Hur man fixar eller reparerar skadat eller skadat register

Hur förhindrar jag att filer skadas?

Det är ovanligt att en fil blir skadad. Vanligtvis händer det när något går fel medan filen sparas. Till exempel kan programmet som sparar filen sluta fungera, eller så kan din dator tappa ström precis när filen sparas.

Du kan minska risken för att en fil ska skadas genom att skydda din dators ström med en överspänningsdämpare eller med en avbrottsfri strömförsörjning (UPS). Se också alltid till att du stänger av datorn ordentligt. Undvik att trycka och hålla in strömknappen eftersom det vanligtvis tvingar Windows att stängas av abrupt.

Använd lämplig säkerhetsprogramvara på din dator som antivirus, antispionprogram, etc. för att skydda dina viktiga filer från virus och andra hot eftersom virus och trojaner är andra stora källor till filkorruption på en PC.

läsa: Hur man använder System File Checker för att ersätta en enstaka skadad fil.

Relaterade Artiklar

Back to top button