Sentinel 6 av Copernicus: rymdprojektet har anförtrotts italiensk teknologi

källa: ANSA

Till Expriviaett apuliskt företag, fick förtroendet med överföringsaktivitet från rymden till land och omvandlingar till vetenskapliga data om flödet av information om satelliten “Sentinel-6“, Som tjänar till att övervaka havsströmmar, förbättra väder- och havsprognoser och analysera klimatförändringar.

Efter lanseringen som genomfördes i november 2020, även verifieringsaktiviteterna i omloppsbana de är äntligen över. I själva verket verkar det som om den markbundna infrastrukturen och mjukvaran är i valideringsfasen och att databehandlingsverksamheten kommer att börja i slutet av december.

Sentinel 6 av Copernicus: här är programmet i detalj

Sentinel 6 är en del av programmet Copernicussom utvecklades tack vare det internationella samarbetet av Eumetsat, Esa, Nasa, Noaa, med stöd av Cnes. Exprivia fick förtroendet att tillhandahålla delsegmentet (PDAP) och även den europeiska spårningstjänsten för att kontrollera uppdraget.

Det apuliska företaget har åtagit sig att designa och bygga ett system för att ta emot signalen som skickas av satelliten till marksystemen och sedan för att omvandla data till värden som kan mäta havsytans höjd. Roberto Medrichef för Digital Factory Defence & Aerospace på Exprivia, sa:

Relaterade Artiklar

Back to top button