Så här ställer du in utskriftsområde i Google Sheets

Google Kalkylark(Google Sheets) gör det enkelt att ställa in ett anpassat område som utskriftsområde i dina arbetsböcker. Du kan välja en eller flera celler, ett ark eller till och med en hel arbetsbok att skriva ut.

För att göra detta måste du först lära dig hur du ställer in det utskrivbara området Google Kalkylark(Google Sheets).

Ställ in utskriftsområde för att endast skriva ut markerade celler(Ställ in utskriftsområdet till att endast skriva ut markerade celler)

Om du bara har data i specifika celler i ditt kalkylblad kan du justera inställningen till Google Spreadsheets skrev(Google Kalkylark) endast dessa valda celler.

 1. Starta en webbläsare på din dator, logga in på Google Sheets och öppna boken du vill skriva ut.
 2. Välj de celler du vill skriva ut i din arbetsbok.

 1. Välj ” Fil”(Arkiv)>” Täta(Skriv ut)” i menyraden i Google Kalkylark. Eller klicka ctrl + P (Windows) eller kommando + P (Mac).

 1. Välj ” Markerade celler(Valda celler)” i rullgardinsmenyn ” Täta(Skriv ut) » till höger. Detta säkerställer att endast de markerade cellerna skrivs ut.

 1. Välj ” Ytterligare(Nästa) » överst på skärmen.
 2. Följ standardutskriftsprocessen för att skriva ut dina celler.

Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut hela arket(Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut hela arket)

Om din arbetsbok har flera kalkylblad och du vill skriva ut ett specifikt kalkylblad kan du göra det med Google Kalkylark(Google Sheets).

 1. Öppna din bok med Google Kalkylark(Google Sheets) i en webbläsare.
 2. Välj det kalkylblad du vill skriva ut längst ner i arbetsboken.

 1. Välj ” Fil”(Arkiv)>” Täta(Skriv ut)” i menyraden i Google Kalkylark.
 2. Välj ” aktuellt blad(Aktuellt blad)” i rullgardinsmenyn ” Täta(Skriv ut) » till höger. Du kommer att se en förhandsvisning av ditt nuvarande kalkylblad till vänster.

 1. Välj ” Ytterligare(Nästa) » överst och följ standardutskriftsguiden för att skriva ut arket.

Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut hela boken(Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut hela arbetsboken)

Ibland kan du behöva skriva ut hela boken Google Kalkylark som kan innehålla flera ark. I Google Sheets(Google Sheets) har också det här alternativet.

När du skriver ut en hel bok, se till att skrivaren har tillräckligt med bläck för att skriva ut dina data. Fyll också på tillräckligt med papper i skrivarfacket så att det inte blir några avbrott när du skriver ut arbetsboken.

 1. Få tillgång till din bok med Google Kalkylark(Google Sheets) i en webbläsare.
 2. Välj ” Fil”(Arkiv)>” Täta(Skriv ut)” i menyraden i Google Kalkylark.
 3. Välj ” Arbetsbok(Arbetsbok)” i rullgardinsmenyn ” Täta(Skriv ut) » till höger.

 1. Välj ” Alla lakan(Alla blad) ” i rullgardinsmenyn ” Val “.(Urval)
 2. Till vänster ser du en förhandsvisning av hela boken. Om du gillar det, välj ” Ytterligare(Nästa)” i det övre högra hörnet.
 3. Du kommer sedan att välja din skrivare, välja pappersstorlek och andra alternativ för att slutligen skriva ut din bok.

Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut rubriker på varje sida(Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut rubriker på varje sida)

Om dina uppgifter Google Kalkylark spridda över flera sidor kan du inkludera rubriker på varje utskriven sida. Detta gör data lättare att läsa eftersom du vet exakt vilken kolumn som är för vilken data på varje sida.

För att skriva ut kolumnrubrikerna på varje sida, skulle du först frysa rubrikraden:

 1. Öppna en arbetsbok och öppna kalkylbladet du vill skriva ut.
 2. Välj ” Se(Visa) » > « Stift(Frys) » > « 1 rad(1 rad)” i menyraden i Google Kalkylark för att fästa den första raden i arket.

 1. Välj ” Fil”(Arkiv)>” Täta(Skriv ut) » för att ställa in utskriftsalternativ för ditt kalkylblad.
 2. Välj ” Sidhuvud och sidfötter »(Sidhuvuden och sidfötter) och aktivera ” Upprepa nålade rader(Upprepa frysta rader)” till höger.

 1. Anpassa(Anpassa) andra alternativ om du vill. Välj sedan ” Ytterligare(Nästa)” i det övre högra hörnet.

Anpassa ditt utskrivbara område med anpassade sidbrytningar(Anpassa utskriftsområdet med anpassade sidbrytningar)

Du kan lägga till anpassade sidbrytningar i dina kalkylblad. Google Kalkylark(Google Sheets) så att din skrivare vet var den ska sluta skriva ut en sida och starta en ny sida.

Så här lägger du till en sidbrytning i ett arbetsblad:

 1. Välj ” Fil”(Arkiv)>” Täta(Skriv ut)” i menyraden i Google Kalkylark.
 2. Välj ” Ställ in anpassade sidbrytningar(Ange anpassade sidbrytningar)” i sidofältet till höger.

 1. Drag(Dra) en blå prickad linje på arket för att indikera en sidbrytning. Välj sedan ” Bekräfta pauser(Bekräfta pauser)” i det övre högra hörnet.

 1. Om du inte är nöjd med de angivna sidbrytningarna, välj ” Återställa(Återställ) » överst för att återställa sidbrytningar.
 2. Välj ” Ytterligare(Nästa) ” i det övre högra hörnet för att fortsätta skriva ut arket med de sidbrytningar du angav.

Anpassa och ställ enkelt in utskriftsområde i Google Sheets(Det är lätt att anpassa och ställa in utskriftsområdet i Google Sheets)

Google Kalkylark ger dig möjligheten att skriva ut vilken del av din bok du vill. På så sätt kan du fokusera på huvuddatan du vill skriva ut samtidigt som du utelämnar allt annat. Vi hoppas att den här guiden hjälper dig.

Google Sheets gör det enkelt att ställa in ett anpassat område som utskriftsområde i dina arbetsböcker. Du kan välja enstaka eller flera celler, ett kalkylblad eller till och med en hel arbetsbok som ska skrivas ut.

För att göra det måste du först lära dig hur du ställer in utskriftsområdet i Google Sheets.

Ställ in Print Area till Only Print Select Cells

Om du bara har dina data i specifika celler i ditt kalkylblad kan du konfigurera ett alternativ så att Google Sheets endast skriver ut de valda cellerna.

 1. Starta en webbläsare på din dator, öppna Google Kalkylark och öppna arbetsboken du vill skriva ut.
 2. Välj de celler du vill skriva ut i din arbetsbok.

 1. Välja fil > skriva ut från Google Sheets menyrad. alternativ, tryck ctrl + P (Windows) eller kommando + P (Mac).

 1. Välj Markerade celler från skriva ut rullgardinsmenyn till höger. Detta säkerställer att endast de markerade cellerna skrivs ut.

 1. Välj Nästa längst upp på skärmen.
 2. Följ standardutskriftsprocessen för att skriva ut dina celler.

Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut hela arket

Om din arbetsbok har flera kalkylblad och du vill skriva ut ett specifikt kalkylblad kan du få Google Sheets att göra det.

 1. Öppna din arbetsbok med Google Kalkylark i en webbläsare.
 2. Välj det kalkylblad du vill skriva ut längst ner i din arbetsbok.

 1. Välj fil > skriva ut från Google Sheets menyrad.
 2. Välja aktuellt blad från skriva ut rullgardinsmenyn till höger. Du ser ditt nuvarande kalkylblads förhandsgranskning till vänster.

 1. Välj Nästa längst upp och följ standardutskriftsguiden för att skriva ut ditt kalkylblad.

Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut hela arbetsboken

Ibland kanske du vill skriva ut hela arbetsboken i Google Kalkylark, som kan innehålla flera kalkylblad. Google Sheets har ett alternativ att göra det också.

När du skriver ut en hel arbetsbok, se till att din skrivare har tillräckligt med bläck för att skriva ut dina data. Mata också in tillräckligt med papper i skrivarens pappersfack för att säkerställa att det inte blir några avbrott när du skriver ut din arbetsbok.

 1. Få åtkomst till din arbetsbok med Google Kalkylark i en webbläsare.
 2. Välja fil > skriva ut från Google Sheets menyrad.
 3. Välj Arbetsbok från skriva ut rullgardinsmenyn till höger.

 1. Välja Alla lakan från Urval rullgardinsmenyn.
 2. Du ser en förhandsgranskning av hela din arbetsbok till vänster. Om detta ser bra ut för dig, välj Nästa i det övre högra hörnet.
 3. Du kommer sedan att välja din skrivare, välja pappersstorlek och andra alternativ för att slutligen skriva ut din arbetsbok.

Ställ in utskriftsområdet för att skriva ut rubriker på varje sida

Om din Google Sheets-data är spridd över flera sidor kanske du vill inkludera rubrikerna på varje sida som du skriver ut. Detta gör det lättare att läsa data eftersom du vet exakt vilken kolumn som är för vilken data på varje sida.

För att skriva ut kolumnrubriker på varje sida, fryser du först rubrikraden:

 1. Öppna din arbetsbok och öppna kalkylbladet du vill skriva ut.
 2. Välj se > frysa > 1 rad från Google Sheets menyrad för att frysa den första raden i ditt kalkylblad.

 1. Välja fil > skriva ut för att konfigurera utskriftsalternativen för ditt kalkylblad.
 2. Välj Sidhuvud och sidfötter och aktivera Upprepa frysta rader till höger.

 1. Anpassa andra alternativ om du vill. Välj sedan Nästa i det övre högra hörnet.

Anpassa utskriftsområdet med anpassade sidbrytningar

Du kan lägga till anpassade sidbrytningar i dina Google Sheets-kalkylblad för att låta skrivaren veta var den ska sluta skriva ut en sida och starta en ny sida.

Så här lägger du till en sidbrytning i ditt kalkylblad:

 1. Välj fil > skriva ut från Google Sheets menyrad.
 2. Välja Ställ in anpassade sidbrytningar i sidofältet till höger.

 1. Dra den blå prickade linjen i ditt kalkylblad för att ange en sidbrytning. Välj sedan Bekräfta pauser i det övre högra hörnet.

 1. Om du inte är nöjd med de angivna sidbrytningarna väljer du återställa högst upp för att återställa sidbrytningarna.
 2. Välj Nästa i det övre högra hörnet för att fortsätta skriva ut ditt kalkylblad med dina anpassade sidbrytningar.

Det är enkelt att anpassa och ställa in utskriftsområdet i Google Sheets

Google Sheets ger dig flexibiliteten att skriva ut vilken del av din arbetsbok du vill. På så sätt kan du fokusera på huvuddatan som du vill skriva ut samtidigt som du utelämnar allt annat. Vi hoppas att den här guiden hjälper dig.

Relaterade Artiklar

Back to top button