Så här rensar du alla händelseloggar i Event Viewer på Windows 10

Så här rensar du alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10: (Hur man rensar alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10: )Loggboken(Event Viewer) är ett verktyg som visar programloggar och systemmeddelanden som fel- eller varningsmeddelanden. När du fastnar i något slags fel Windows det första du behöver göra är att använda Loggboken(Event Viewer) för att lösa problemet. Händelseloggar är filer som registrerar all aktivitet på din dator, till exempel när en användare loggar in på datorn eller när ett program stöter på ett fel.

Nu närhelst den här typen av händelser inträffar, Windows skriver denna information till en händelselogg som du kan använda senare för att felsöka problemet med verktyget Loggboken(Loggboken) . Även om loggar är extremt användbara, kanske du någon gång vill snabbt rensa alla händelseloggar, då måste du följa den här guiden. Systemisk tidskrift(Systemlogg) och applikationslogg(Applikationslogg) är två viktiga loggar som du kan rensa då och då. I alla fall(I alla fall) utan att slösa tid, låt oss se hur man rensar allt tidningar(Händelseloggar) händelser i Loggboken(Loggboken) Windows 10 med hjälp av guiden nedan.

Hur man rensar allt tidningar(Händelseloggar) händelser i Loggboken(Loggboken) Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Rensa loggar för individuella händelsevisare i händelsevisaren(Metod 1: Rensa loggar för individuella händelsevisare i händelsevisaren)

1. Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan eventvwr.msc och tryck Stiga på att öppna Loggboken(Loggboken) .

Skriv eventvwr in run för att öppna händelsevisaren.

2. Gå nu till ” Event Viewer (lokal) > Windows-loggar > Program.

Gå till Event Viewer (lokal), sedan Windows Logs, sedan Application.

Notera.(Obs:) Du kan välja vilken logg som helst som ” Säkerhet(Säkerhet) ” , ” Systemet”(System), etc. Om du vill rensa alla Windows loggar(Windows Logs) , kan du också välja Windows loggar(Windows-loggar) .

3. Högerklicka applikationslogg(Applikationslogg) (eller valfri annan logg som du vill rensa loggen för) och välj sedan ” Rensa logg.”(Rensa logg.)

Högerklicka på programloggen och välj Rensa logg.

Notera.(Obs!) Ett annat sätt att rensa loggen är att välja en specifik logg (till exempel ett program) och sedan klicka på “Rensa” i fönstrets högra ruta tidskrift(Logg)” under ” Åtgärder(Åtgärder) ” .

4.Klicka Spara och rensa(Spara och rensa) eller Klar(klar) . Efter(En gång) kommer den här loggen att rensas.

Klicka på Spara och rensa eller Rensa.

Metod 2: Rensa alla händelseloggar på kommandoraden(Metod 2: Rensa alla händelseloggar i kommandotolken)

1. Klicka Windows-tangent + X välj sedan “Kommandotolk (admin)”.(Kommandotolk (admin).)

Kommandorad (administratör).

2. Ange följande kommando i cmd och tryck Stiga på ( försiktigt(Se upp), detta rensar alla loggar i händelsevisaren):

för /F “tokens=*” %1 i (‘wevtutil.exe el’) GÖR wevtutil.exe cl “%1”

Rensa alla händelseloggar på kommandoraden

3. När du tryckt på Enter kommer alla händelseloggar att rensas.

Metod 3: Rensa alla händelseloggar i PowerShell(Metod 3: Rensa alla händelseloggar i PowerShell)

1. Ange powershell i Windows-sökning, alltså högerklicka på powershell(högerklicka på PowerShell) i sökresultaten och välj ” Kör som administratör”.(Kör som administratör.)

powershell högerklick kör som administratör

2. Kopiera och klistra in följande kommando i fönstret PowerShell och tryck Stiga på :

Get-EventLog -LogName * | ForEach { Clear-EventLog $_.Log }

ELLER

wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl “$_”}

Rensa alla händelseloggar i PowerShell

3. När du tryckt på Enter kommer alla händelseloggar att rensas. Du kan stänga fönstret PowerShell genom att skriva Exit.(PowerShell)

Utvalda:(Rekommenderad:)

Det är allt, du har framgångsrikt lärt dig hur man rensar alla händelseloggar i händelsevisaren i Windows 10(Hur man rensar alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10) , men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsfältet.

Så här rensar du alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10: Event Viewer är ett verktyg som visar loggar över program- och systemmeddelanden som fel- eller varningsmeddelanden. När du har fastnat i något slags Windows-fel är det första du behöver göra att använda Event Viewer för att felsöka problemet. Händelseloggar är filerna där all aktivitet på din dator registreras, till exempel när en användare loggar in på datorn eller när ett program stöter på ett fel.

Så här rensar du alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10

Nu, närhelst dessa typer av händelser inträffar, registrerar Windows denna information i händelseloggen som du kan använda senare för att felsöka problemet med hjälp av Event Viewer. Även om loggarna är oerhört användbara men någon gång kanske du vill snabbt rensa alla händelseloggar så måste du följa denna handledning. Systemloggen och applikationsloggen är två av de viktiga loggarna som du kanske vill rensa ibland. Hur som helst, utan att slösa någon tid, låt oss se hur man rensar alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10 med hjälp av handledningen nedan.

Så här rensar du alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Rensa loggar för individuella händelsevisare i händelsevisaren

1.Tryck på Windows-tangenten + R och skriv sedan eventvwr.msc och tryck på Enter för att öppna Event Viewer.

Skriv eventvwr in run för att öppna Event Viewer

2. Navigera nu till Event Viewer (lokal) > Windows-loggar > Program.

Navigera till Event Viewer (lokal) sedan Windows-loggar och sedan Application

Notera: Du kan välja vilken logg som helst som Säkerhet eller System etc. Om du vill rensa alla Windows-loggar kan du också välja Windows-loggarna.

3.Högerklicka på applikationslogg (eller valfri annan logg som du vill rensa loggen för) och välj sedan clearlog.

Högerklicka på Application log och välj sedan Rensa logg

Notera: Ett annat sätt att rensa loggen är att välja den specifika loggen (t.ex. Program) och sedan klicka på Rensa logg under Åtgärder från den högra fönsterrutan.

4.Klicka Spara och rensa eller Rensa. När det är klart kommer loggen att rensas.

Klicka på Spara och rensa eller Rensa

Metod 2: Rensa alla händelseloggar i kommandotolken

1.Tryck på Windows-tangenten + X och välj sedan Kommandotolk (Admin).

Kommandotolk (Admin).

2.Skriv in följande kommando i cmd och tryck på Enter (Se upp att detta kommer att rensa alla loggar i händelsevisaren):

för /F “tokens=*” %1 i (‘wevtutil.exe el’) GÖR wevtutil.exe cl “%1”

Rensa alla händelseloggar i kommandotolken

3. När du trycker på Enter kommer alla händelseloggar att rensas.

Metod 3: Rensa alla händelseloggar i PowerShell

1. Typ powershell i Windows Search då högerklicka på PowerShell från sökresultatet och välj Kör som administratör.

powershell högerklick kör som administratör

2. Kopiera och klistra in följande kommando i PowerShell-fönstret och tryck på Enter:

Get-EventLog -LogName * | ForEach { Clear-EventLog $_.Log }

ELLER

wevtutil el | Foreach-Object {wevtutil cl “$_”}

Rensa alla händelseloggar i PowerShell

3. När du trycker på Enter kommer alla händelseloggar att rensas. Du kan stänga PowerShell fönstret genom att skriva Avsluta.

Rekommenderad:

Det är det du framgångsrikt har lärt dig Så här rensar du alla händelseloggar i Event Viewer i Windows 10 men om du fortfarande har några frågor angående denna handledning, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.

Relaterade Artiklar

Back to top button