Rymd: en del av den saknade materien i universum har precis hittats

Experter försöker hitta mörk materia och mörk energi; men de måste också hantera hitta universums normala materia. Därför har ett innovativt nytt tillvägagångssätt funnit att en liten del av den saknade materien är precis “bredvid oss” i solsystemet.

Astronomernas framsteg de senaste åren

Du letar inte efter någon “konstig materia”, bara gas och damm som finns i kosmos (kallad baryonmateria). När vi ser tillbaka på det tidiga universum kan vi mäta mängd materia närvarande under universums födelse.

Men från de senaste observationerna hälften av detta verkar ha försvunnit; det finns helt enkelt inte så mycket synlig materia som vi vet. Under de senaste åren har astronomer haft viss framgång med att hitta denna saknade materia, till exempel genom att lokalisera den i gas spridd mellan galaxer hundratals miljoner ljusår bort.

Därför upptäckte en grupp astronomer en moln av material tidigare okänd bara 10 ljusår från jorden. ”” Sa Yaunming Wang, en doktorand vid University of Sydney.

Radiovågor från galaxer som passerar genom ett material skapar en effekt som är jämförbar med stjärnljus som passerar genom vår atmosfär, men på tidsskalor av timmar och inte millisekunder. Genom att studera denna effekt kan experter kan peka ut dessa avlägsna platser. På så sätt hittade astronomerna ett gasmoln på cirka en biljon kilometer långt.

Gasen antas vara enkelt väte. “”, säger Wang slutligen.

Relaterade Artiklar

Back to top button