RUFUS: Skapa och formatera startbara USB-minnen

Rufus står för “Reliable” USB-formatverktyg(USB Formatting Utility) med källkod”(källa). Detta är ett litet och lätt verktyg för Windows PC(Windows PC) som hjälper dig att enkelt formatera och skapa USB lagringsmedia som t.ex USB – nycklar, minneskort och USB -enheter som är startbara. Den har avancerade och standardalternativ som passar alla färdighetsnivåer.

Skapa startbara media med Rufus

Det här verktyget har ett användarvänligt gränssnitt som liknar det inbyggda formateringsverktygsfältet. Windows . Vi kan välja partitionsschema, enheter, klusterstorlek, målsystemtyp, ny volymetikett och filsystemtyper som t.ex. NTFS , FAT32 exFAT och UDF .

Med det här verktyget kan du skapa expanderbar etikett, snabbformateringsläge och ikonfiler. Flera grundläggande formateringsalternativ finns tillgängliga. Verktyget låter oss också välja algoritmer (från typ 1 till typ 4). Startskivan skapas med hjälp av bilden ISO. Rufus registrerar alla aktiviteter och sparar dem som en loggfil.

Detta mångfacetterade verktyg är användbart när:

 • Installation USB(USB) media måste skapas från startbar ISO(ISOs)-bilder ( linux , Windows och UEFI ) .
 • En person vill arbeta på en dator som inte har ett OS installerat
 • För att blinka BIOS eller någon annan DOS firmware krävs
 • En person vill köra ett lågnivåverktyg.

Nya funktioner i Rufus:

 • 32-bitars stödintervall för UEFI : läser in NTFS
 • Tillagd offline UEFI Advanced Mode: NTFS med startinstallation(Avancerad)
 • Inaktivera stöd för dolda ISO-bilder(ISOs) versioner röja.
 • Åtgärda och felsök installationsproblem Windows UEFI, när du använder (Windows UEFI)GPT/NTFS .
 • Generering av reparations 32-bitars installationsflash-enheter i UEFI Windows 10 .

Rufus för Windows gratis nedladdning

Rufus kanske den bästa lösningen för att skapa och formatera en startbar USB – kör. Ladda ner ditt exemplar Rufus från den officiella webbplatsen här(här här) .

PS : Nu kan du också ladda ner Windows 11/10 ISO med Rufus.

Rufus står för Reliable USB Formatting Utility with Source. Det är ett litet och lätt verktyg för Windows PC, som hjälper dig att enkelt formatera, samt skapa USB-enheter, såsom USB-nycklar, minnesstickor och USB-pennenheter, som är startbara. Den har avancerade och standardalternativ för att passa alla färdighetsnivåer.

Skapa startbara media med Rufus

Rufus för Windows

Det här verktyget har ett användarvänligt gränssnitt som ser ut som den inbyggda formatpanelen i Windows. Vi kan välja ett partitionsschema, enheter, klusterstorlek, målsystemtyp, ny volymetikett och filsystemtyper – som NTFS, FAT32, exFAT och UDF.

Med det här verktyget kan du skapa en utdragbar etikett, snabbformateringsläge och ikonfiler. Det finns några grundläggande formateringsalternativ tillgängliga. Verktyget låter oss också välja algoritmer (från typ 1 till typ 4). En startbar disk skapas med ISO-avbildningen. Rufus registrerar alla aktiviteter och sparar dem som en loggfil.

Detta mångfacetterade verktyg är användbart när:

 • USB-installationsmedia måste skapas från startbara ISO:er (Linux, Windows och UEFI)
 • En person vill arbeta på en dator där ett OS inte är installerat
 • För att flasha ett BIOS eller någon annan DOS krävs firmware
 • En person vill köra ett lågnivåverktyg.

Nya funktioner i Rufus:

 • 32-bitars stödintervall för UEFI: NTFS-start
 • Tillägg av avancerat läge fristående UEFI: NTFS med startinstallation
 • Inaktivera stöd för dolda GRUB-versioner ISO
 • Reparera och korrigera Windows UEFI installationsrelaterade problem när du använder GPT/NTFS.
 • Genererar en reparation av 32-bitars installationsflashenheter i UEFI Windows 10.

Rufus för Windows gratis nedladdning

Rufus är utan tvekan den bästa lösningen för att skapa och formatera en startbar USB-enhet. Ladda ner ditt exemplar av Rufus från den officiella webbplatsen här.

PS: Du kan nu även ladda ner Windows 11/10 ISO med Rufus.

Relaterade Artiklar

Back to top button