Rensa utskriftskö effektivt i Windows 10

Tvinga bort utskriftskön i Windows 10.(Ta bort utskriftskön med kraft i Windows 10:) Många skrivaranvändare kan behöva hantera omständigheter där du försöker skriva ut något men ingenting händer. Det kan finnas många anledningar till att inte skriva ut och att utskriftsjobb har fastnat, men det finns en vanlig orsak när skrivarkön har fastnat med utskriftsjobb. Låt mig titta på ett scenario där du tidigare försökte skriva ut något, men den här gången var din skrivare avstängd. Så du missade att skriva ut dokumentet i det ögonblicket och glömde bort det. Senare eller om några dagar planerar du att ge avtrycket igen; men utskriftsjobbet är redan listat i kön, och därför, eftersom det köade jobbet inte togs bort automatiskt, kommer ditt nuvarande utskriftskommando att finnas kvar i slutet av kön och kommer inte att skrivas ut förrän alla andra listade jobb har skrivits ut. .

Det finns tillfällen då du kan logga in manuellt och ta bort ett utskriftsjobb, men detta kommer att fortsätta. I ett sådant scenario måste du rensa systemets utskriftskö manuellt genom att följa vissa steg. Den här artikeln visar hur du tvingar bort utskriftskö(Utskriftskö) Windows 10 med hjälp av guiden nedan. Om i din Microsoft Windows 7 8 eller 10 det finns en lång lista med skadade utskriftsjobb, kan du vidta lämpliga åtgärder för att tvinga fram rensning utskriftsköer(Utskriftskö) , enligt proceduren som beskrivs nedan.

Så här tvingar du bort utskriftskön i Windows 10(Hur man tvingar bort utskriftskön i Windows 10)

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Rensa utskriftskön manuellt(Metod 1: Rensa utskriftskö manuellt)

1. Gå till “Start” och sök efter ” Kontrollpanel(Kontrollpanel)”.

Gå in i kontrollpanelen i sökningen

2. Från ” Kontrollpaneler(Kontrollpanelen)” gå till ” Administrationsverktyg(Administrationsverktyg).

Gå till Administrationsverktyg från kontrollpanelen.

3. Dubbelklicka på ” Tjänster(Tjänster).” Skrolla(Bläddra) listan nedåt för att hitta tjänsten ” Utskriftshanterare(Utskriftshanterare).

I avsnittet Administration dubbelklickar du på alternativet Tjänster.

4. Högerklicka nu på tjänsten utskriftshanterare(Print Spooler) och välj ” Sluta(Sluta)”. För att göra detta måste du vara inloggad på administratörsläge(Administratörsläge) .

stoppa utskriftsspoolertjänsten

5. Det bör noteras att i detta skede kommer ingen användare av detta system att kunna skriva ut något på någon av dina skrivare som är anslutna till denna server.

6. Därefter måste du gå till följande väg: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS

Navigera till mappen PRINTERS i mappen Windows System 32.

Alternativt kan du manuellt ange ” %windir%\System32\spool\PRINTERS ” (utan citattecken) i adressfältet i din systemutforskare om din C-enhet inte har en partition Windows standard .

7. Från den här katalogen radera alla befintliga filer från den här mappen(ta bort alla befintliga filer från den mappen) . Detta är din handling kommer att ta bort alla utskriftsköjobb(rensa alla utskriftsköjobb) från din lista. Om du gör detta på en server är det bäst att först se till att det inte finns några andra utskriftsjobb kopplade till några skrivare i listan som ska bearbetas, eftersom steget ovan också tar bort dessa utskriftsjobb från kön. .

8. Det sista som återstår är att gå tillbaka till fönstret ” Tjänster(Tjänster)” och därifrån högerklicka på utskriftsspoolertjänsten(högerklicka på Print Spooler) och välj ” Start(Start)” för att starta utskriftsspoolertjänsten igen.

Högerklicka på Print Spooler-tjänsten och välj Starta.

Metod 2: Rensa utskriftskön med hjälp av kommandoraden(Metod 2: Rensa utskriftskö med kommandotolken)

Det finns ett alternativt sätt att utföra samma process för att rensa hela kön. Bara(Bara) du behöver använda ett skript, koda det och köra det. Vad du kan göra är att skapa en batchfil (tomt anteckningsblock > put batch-kommando > Arkiv > Spara som > filename.bat som “Alla filer”) med valfritt filnamn (låt oss säga printspool.bat) och lägg kommandona nedan eller så kan du till och med skriva in dem i kommandotolken (cmd):

net stop spooler
del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q /F /S
net start spooler

Kommandon för att rensa utskriftskön i Windows 10

Utvalda:(Rekommenderad:)

Jag hoppas att stegen ovan var till hjälp och att du kan nu tvinga bort utskriftskön i Windows 10 när du vill,(Töm utskriftskön med kraft i Windows 10 när du vill) men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.

Rensa tryckkön med våld i Windows 10: Många av skrivaranvändarna kan behöva möta omständigheterna där du försöker skriva ut något men ingenting händer. Orsakerna till att inte skriva ut och att utskriftsjobbet fastnar kan vara många, men det finns en vanlig orsak som är när skrivarkön har fastnat med sina utskriftsjobb. Låt mig ta ett scenario där du tidigare försökte skriva ut något, men den gången var skrivaren avstängd. Så du hoppade över utskriften av dokument i det ögonblicket och du glömde det. Senare eller efter några dagar planerar du återigen att ge ett tryck; men utskriftsjobbet är redan listat i kön och därför, eftersom det köade jobbet inte togs bort automatiskt, kommer ditt nuvarande utskriftskommando att finnas kvar i slutet av kön och kommer inte att skrivas ut förrän alla andra listade jobb har skrivits ut .

Rensa tryckkön med våld i Windows 10

Det finns fall då du manuellt kan gå in och ta bort utskriftsjobbet men detta kommer att fortsätta hända. I en sådan typ av scenario måste du rensa systemets utskriftskö manuellt genom att följa några specifika steg. Den här artikeln visar dig hur du tvångsrensar utskriftskön i Windows 10 med hjälp av guiden nedan. Om din Microsoft Windows 7, 8 eller 10 har en lång lista med korrupta utskriftsjobb, kan du vidta lämpliga åtgärder för att tvångsrensa utskriftskön genom att följa tekniken som nämns nedan.

Hur man tvångsrensar utskriftskön i Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Rensa utskriftskö manuellt

1. Gå till Start och sök”kontrollpanel“.

Skriv kontrollpanelen i sökningen

2.Från”kontrollpanel“”, gå till “Administrationsverktyg“.

Från

3. Dubbelklicka på “Tjänsteralternativ. Scrolla ner i listan för att söka efter “Utskriftshanterareservice.

Under Administrativa verktyg dubbelklicka på alternativet Tjänster

4. Högerklicka nu på Print Spooler-tjänsten och välj “Sluta“. För att kunna utföra detta måste du vara inloggad som administratörsläge.

servicestopp för utskriftsspooler

5. Det bör noteras att i detta skede kommer ingen användare av detta system att kunna skriva ut något på någon av dina skrivare som är anslutna till denna server.

6. Vad du sedan måste göra är att besöka följande väg: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS

Navigera till mappen PRINTERS under mappen Windows System 32

alternativt kan du skriva manuellt”%windir%\System32\spool\PRINTERS” (utan citattecken) i systemutforskarens adressfält när din C-enhet inte har standard Windows-partitionen.

7. Från den katalogen, radera alla befintliga filer från den mappen. Denna handling av din vilja rensa alla utskriftsköjobb från din lista. Om du utför detta på en server, är det en bättre tanke att först se till att inga andra utskriftsjobb finns i listan för bearbetning, i samband med några skrivare eftersom steget ovan också tar bort dessa utskriftsjobb från kön. .

8. En sista sak kvar, är att gå tillbaka till “Tjänster”fönster och därifrån högerklicka på Print Spooler service & välj”Start” för att starta utskriftsspooltjänsten igen.

Högerklicka på Print Spooler-tjänsten och välj Starta

Metod 2: Rensa utskriftskö med kommandotolken

Det finns ett alternativt alternativ för att utföra samma hela städköprocess. Du behöver bara använda ett skript, koda det och köra det. Vad du kan göra är att skapa en batchfil (tomt anteckningsblock > lägg batchkommandot > Arkiv > Spara som > filnamn.bat som ‘Alla filer’) med valfritt filnamn (låt anta printspool.bat) och lägg in nedanstående kommandon eller så kan du till och med skriva in dem i kommandotolken (cmd) också:

net stop spooler
del %systemroot%\System32\spool\printers\* /Q /F /S
net start spooler

Kommandon för att rensa utskriftskön i Windows 10

Rekommenderad:

Jag hoppas att stegen ovan var till hjälp och nu kan du det Rensa kraftfullt utskriftskön i Windows 10 när du vill men om du fortfarande har några frågor angående denna handledning, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.