Pulveriserat väte: denna uppfinning har allt den behöver för att bli framtidens bränsle

oljeraffinaderi © shutterstock.com

Forskare vid Deakin University i Australien har gjort en upptäckt som verkligen skulle kunna revolutionera energiindustrin. Ämnet för detta experiment: den fantastiska kombinationen av väte och bornitridpulver.

Detta vetenskapliga framsteg skulle alltså göra det möjligt att lagra väte i form av pulver, ett mer stabilt tillstånd som därmed underlättar dess transport. En innovation som kommer i rätt tid för den australiensiska staten som upplever en historisk gasbrist.

En kemisk och mekanisk process på samma gång

Denna upptäckt är baserad på en kemisk reaktion inducerad av absorption av mekanisk energi, vi talar då om mekanokemi. I praktiken kommer bornitriden att placeras i pulverform i en roterande tank, till vilken metallkulor tillsätts. Sedan kommer tanken att rotera med hög hastighet, vilket tillåter lagring av gas i pulvret placerat i förväg. Här är ett diagram som beskriver denna process, även kallad ” kulfräsning “.

kulfräsprocess © Deakin University

Australiska forskare fann att genom att förlita sig på denna process och lägga till rätt tryckförhållanden, var det möjligt att lagra väte i bornitrid, allt vid rumstemperatur.

För att återvinna gasen kommer forskarna att värma upp pulvret som erhålls under sug, vilket avslutar cykeln. En revolution för lagring av denna gas, enligt professor Chen, direktör för nanotekniksektorn på Deakin: “ Den nuvarande metoden för att lagra väte är att använda en högtryckstank eller att kyla ner gasen till flytande form. Båda dessa metoder kräver stora mängder energi, såväl som farliga processer och kemikalier. “.

En intressant avkastning för branschen

Utöver väte kan denna mekanokemiska reaktion ersätta den kryogena process som för närvarande används i petroleumindustrin. Energieffektiviteten skulle på pappret vara 90 % lägre än denna metod. Fantastiska resultat, som fick forskarna att validera resultaten som erhölls dussintals gånger om.

En ny horisont skulle därför vara möjlig för oljeindustrin. Som en påminnelse står den kryogena processen för cirka 15 % av den energi som används i världen.

Och då ? Det handlar om att hitta en fungerande applikation för industrin, som Dr Chens ord visar: ” För att gå från laboratoriet till en större industriell skala måste vi verifiera att denna process är ekonomisk, effektivare och snabbare än traditionella metoder för gasseparering och lagring. “. Ett fall att följa.

Källor: Intressant teknik, Korii

Relaterade Artiklar

Back to top button