PKP kommer att använda energilagringssystemet för väte

Allt fler företag och företag vänder sig till förnybara energikällor, vilket är särskilt viktigt i sammanhanget med mycket höga priser på el och bränslen baserade på fossila bränslen. En av sådana lösningar kommer att användas av PKP Energetyka nästa år.

Företaget kommer att bygga vid Garbce traction transformatorstation en solgård som ska kopplas till ett vätebaserat energilagringssystem. Den kommer att produceras helt från solenergi tack vare en elektrolysprocess.

Installationen som används är inte bara för att omvandla energi, utan också för att lagra den för senare användning. Elektrolysören kommer att ta hand om hela processen, som kommer att ansvara inte bara för att omvandla solenergi till väte, utan också för dess lagring och efterföljande förbränning för el.

PKP Energetykas banbrytande projekt kommer att kosta cirka 3 miljoner zloty och kommer att lanseras nästa år. Tack vare det kommer företaget att kunna lagra 23 kg vätgas, som kommer att användas för att driva transformatorstationerna, och som även kommer att användas i arbeten med att vidareutveckla användningen av väte inom järnvägskraftindustrin.

Relaterade Artiklar

Back to top button