Orange: stabila intäkter 2021 och 1,5 miljoner abonnenter rekryterade på fiber

Orange huvudkontorsbro © Orange / Martin Colombet / Fisheye

Den sittande operatören Orange presenterade på torsdagen sitt resultat för år 2021. Företaget glänste återigen på fiberoptik.

Innan överlämnandet till Christel Heydemann presenterade Stéphane Richard själv Oranges kvartals- och årsresultat den 17 februari för sista gången. Och det är med en ganska positiv balansräkning han är på väg att böja sig. Den etablerade operatören genererade intäkter på 42,5 miljarder euro 2021, en ökning med 0,8 % från år till år. I Frankrike tyngs intäkterna (18,1 miljarder euro, -1,6 % jämfört med 2020), ned av omsättningen som genereras av enbart den fasta linjen (till fördel för den logiska konvergensen mellan fast och mobil) och minskningen av tjänster till operatörer (- 8,4 %), vilket framför allt kan förklaras av investeringar i linjer och nät. På abonnentsidan var året däremot en succé.

Orange, mycket stor ledare i antal fiberabonnenter

Under det fjärde kvartalet 2021 och i Frankrike tecknade Orange 351 000 nya fiberoptiska abonnemang (FttH) och vann, alla fasta teknologier tillsammans, 62 000 abonnenter under perioden. Operatören klarar sig nästan lika bra som Q4 2020, då den fick 400 000 fiberabonnenter.

Under hela 2021 slog Orange hårt genom att nå 1,4 miljoner nya fiberkunder, en ökning från 4,5 miljoner i slutet av 2020 till 5,9 miljoner i slutet av 2021. Och företaget är fortsatt attraktivt eftersom 53 % av nya fiberkunder är en ny grupp kunder.

Och sedan dess har Orange blivit, under januari månad, den första franska operatören att nå ribban på 6 miljoner abonnenter på fiberoptik.

En genomsnittlig korg som går framåt

När det gäller mobiler tecknade Orange 132 000 abonnemang under fjärde kvartalet (en prestation högre än de 87 000 nettoförsäljningarna av kontrakt under fjärde kvartalet 2020), särskilt tack vare framgången med Orange-varumärkets avancerade paket och omvälvningen av erbjudanden på förra hösten. Operatören nådde milstolpen med 20 miljoner mobilabonnemang i slutet av 2021, jämfört med 19,6 miljoner i slutet av 2020.

En annan källa till tillfredsställelse för Orange: dess genomsnittliga kvartalsomsättning per konvergent erbjudande (ARPO), som beräknas genom att dividera omsättningen av konvergenta erbjudanden som säljs i detaljhandeln (fast + mobil) med det vägda genomsnittet av antalet konvergenta erbjudanden under samma period. Detta nådde 70,5 euro under fjärde kvartalet 2021, det vill säga 1,5 euro mer än föregående år. Orange verkar därför öka sin genomsnittliga korg.

Slutligen ett ord från Orange Bank, som har 1,7 miljoner kunder i Europa, och cybersäkerhet, som tar en allt viktigare del inom företaget, med 800 miljoner euro i intäkter. Orange Cyberdefense, SecureData och SecureLink ingår i koncernens portfölj av IT-säkerhetsföretag.

Relaterade Artiklar

Back to top button