Obegränsad energi och gratis räkningar: vändpunkten med den elektromagnetiska motorn

Konceptet av kraft det förblir något abstrakt i allmänhetens ögon, speciellt om du tror att det kan bli en dag obegränsat. Det finns uppenbarligen ingen sådan situation, eller åtminstone kan det inte vara möjligt enligt de resurser som för närvarande är tillgängliga för mänskligheten. Alla metoder som vi vet för att möjliggöra produktion av energi, inte utan gränser, har omsatts i praktiken på bästa sätt. Vi pratar om produktion av dammar, vindkraftverk och mycket annat som solpaneler.

Detta är sätten att generera energi så snabbt som möjligt och i stora mängder genom att exploatera naturen. Tyvärr gör de som talar om sätt att generera energi utan gränser inget annat än att stödja teorier som idag inte är det inte alls verifierbar. Det skulle dock finnas projekt där experterna skulle använda alla sina ansträngningar, till exempel de som rör batterier.

Obegränsad energi: ett sådant koncept är inte möjligt men enligt vad som har rapporterats kan grafenbatterier snart nås

Begreppet energi uttrycks bäst av batterierna, som också ger ett grundläggande bidrag i våra smartphones. Enligt vad som rapporterades skulle det finnas studier på gång som skulle kunna leda till ankomsten av den batterier till grafen. Detta särskilda material skulle göra det möjligt för enheterna att ha autonomi som det skulle hålla i veckor.

Allt skulle då vara möjligt med en laddningsprocess som skulle ske även på några sekunder.

Relaterade Artiklar

Back to top button