Obegränsad energi och fabeln om vätesminkning som eliminerar räkningar

Det verkar nu klart att med den sista Återvinningsfond, väte har blivit ett av de ledande kemiska elementen inom vad som definieras som det europeiska energilandskapet. Allt detta för de närmaste åren med tanke på siffran 408 miljarder tilldelade just för det berömda kemiska elementet, som kommer att behöva levereras till 2025.

Som alla vet har det alltid funnits ett behov av de mycket kända för att kunna använda väte och dess energi bränsleceller. Det ska samtidigt sägas att dessa inte är lämpliga vad gäller värmebehovet med avseende på alstring av vad som är den elektriska strömmen.

Det skulle vara för ett nytt system producerat av ett toskanskt företag som skulle ta namnet Energi Väte. Kallas Hydroen annorlunda innovativ teknik eftersom den lyckas integrera produktionen av en mycket stor mängd värme och el tack vare en patenterad teknologi som bygger på principer som skiljer sig från bränslecellers.

Hydro: det perfekta energisystemet för hemmet, så här fungerar det

Det måste noteras att de reaktioner som sker inuti bränslecellerna med vätgasenergin endast är av kemisk typ. Inom detta nya system som kallas Hydro förändras allt: reaktionerna som uppstår är av typ kemisk-fysikalisk.

Denna typ av celler producerar därför värme med olika dynamik, vilket skapar en energiproduktion med interaktioner som involverar subatomära partiklar av den anställdes atomer.

Allt fungerar med väldigt lite el, vilket multipliceras med detta innovativa system och med ångan som kommer ut ur turbinen som återvinns och kondenseras med värmeväxlingen för att återvinnas som vatten. Det verkar därför mycket hållbart med tanke på att de industrisystem som företaget producerar kan täcka en mängd energi som går från 250 kWh upp till 3000 kWh för medelstora och stora företag.

Relaterade Artiklar

Back to top button