Oändlig energi med Eni-projektet: Italien kommer att räddas på detta sätt

I en period där energi det tycks saknas och inte längre kunna hänga med i människans rytmer, lösningar söks. Tyvärr konflikten som fortfarande pågår mellan Ryssland Och Ukrainavilket ger många negativa effekter till hela den europeiska kontinenten.

Det enda sättet att kunna begränsa den långsiktiga skadan är att kunna tänka ut någon motåtgärd användbar. Att vilja göra det vore framför allt Enihuvudexponent i energivärlden och särskilt av gas. För att återgå till gasdiskursen kommer ingen att ha förbisett en diskurs som äger rum nuförtiden, nämligen Rysslands vilja att eliminera alla förbindelser med Europa när det gäller dess gasledningar. Just därför skulle Eni ha tänkt på ett nytt projekt som till och med skulle kunna bana väg åtminstone för Italien. På ungefär sex eller sju år skulle allt detta kunna åstadkommas genom att involvera den sanna oberoende från rysk gas.

Energi och gas: Eni funderar på hur man gör Italien oberoende av Rysslands gas

Behovet av energi för att kunna råda bot på eventuella avbrott i de ryska gasledningarna till Europa är nu ett måste. Av denna anledning ger Enis projekt så mycket hopp för framtiden eftersom det kommer att utnyttja magnetisk konditionerande gjutning.

Teorierna talar om energi som produceras kontinuerligt och utan att någon typ av avfall produceras. Reaktorerna kommer sedan att erbjuda allt detta och med underhåll från Eni som kommer att ta världsmonopolet för denna typ av praxis. En fusionsreaktor är planerad till nästa 2030.

Relaterade Artiklar

Back to top button