Nuclear Fusion: projektet för den första kommersiella anläggningen pågår

Ett nytt steg framåt har tagits inom kärnfusionsenergiområdet, konsortiet EUROfusionsom inkluderar 21 italienska organisationer samordnade av ENEA, meddelade att teknisk design av den första demonstrationsanläggningen för kärnfusion.

Anläggningen, vars officiella namn kommer att vara DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor), bör kunna producera en effektmängd motsvarande 300-500 MW el och därför möta behoven hos cirka 1,5 miljoner familjer. .

Om det inte finns några problem under projektet bör anläggningen börja fungera om cirka 30 år, därför i mitten av vårt århundrade, och i praktiken bli efterträdaren och arvtagaren till ITER-projektet, som för närvarande byggs i södra Frankrike. i Cadarache .

Den första hållbara växten

Tillkännagivandet följde omedelbart efter resultaten från EUROfusion Consortium vid den europeiska JET-anläggningen (Joint European Torus) i Culham i Storbritannien producerades cirka 59 megajoule total energi på denna plats med samma blandning av deuterium och tritiumbränsle som kommer att användas i ITER, DEMO och alla andra reaktorer.

Det sista steget som ska slutföras gäller avledaren, vilket är anledningen till att superlaboratoriet Divertor Tokamak Test (DTT) vid Frascati Research Center, där olika material kommer att testas för divertorn, en anordning som kommer att ha till uppgift att göra av med restvärmen inuti fusionsreaktorerna med kraftflöden som överstiger 10 miljoner watt per kvadratmeter.

Relaterade Artiklar

Back to top button