Nollutsläppsflygplan: easyJet efterlyser samarbete mellan regeringar och flygsektorn

Flygplan easyJets logotyp © © easyJet

easyJet är övertygat om att nollutsläppsflyg kan bli verklighet. Enligt henne kan gemensamma och samordnade insatser mellan myndigheter och flygsektorn göra denna ambition till verklighet.

I mer än två år nu har easyJet velat övertyga allmänheten, specialister och motvilliga om att ambitionen med nollutsläppsflygplanet inte bara är en fantasi. Redan på Paris Air Show, 2019, anförtrodde flygbolaget Clubic sin ambition, med målet satt till 2030. Sedan dess har det brittiska företaget också diskuterat med Airbus, från vilket man vill förvärva det framtida kommersiella flygplanet som körs på väte, som kommer att kunna utnyttjas kommersiellt till 2035. Nu samlar det folkmassorna (d.v.s. flygindustrin och regeringar) för att omvandla industrin under det här decenniet och nå sitt nollutsläppsmål till 2050.

Läs också:
Elektrisk flygning: “Spirit of Innovation” gjorde sin första flygning

En samverkan av befogenheter å ena sidan, och ekonomiska och skattemässiga fördelar för företag å andra sidan

Krisen i flygsektorn, efter hälsokrisen känd för alla, har inte lugnat easyJets entusiasm för nollutsläppsflyg, tvärtom. Företaget har mognat sin diskurs ytterligare och tror fortfarande på detta mål. Enligt henne kommer endast ett nära samarbete mellan flygsektorn och offentliga myndigheter runt om i världen att göra det möjligt att implementera denna nollutsläppsteknik, ” behövs för att omvandla sektorn under det kommande decenniet och därefter berättar hon för oss.

easyJets vd Johan Lundgren, som har talat sedan Airbus Summit som ägde rum i Toulouse den 21 och 22 september, insisterar på att endast detta samarbete mellan de olika parterna kommer att göra det möjligt att föra fram ambitionen om nollutsläppsflygplan, med betoning på vissa områden.

Först och främst tror han att regeringar måste stödja utvecklingen av vätgasförsörjning såväl som infrastruktur på flygplatser. Idén? Främja skapandet av grönt väte för flyget. De offentliga myndigheterna kommer också, enligt honom, att behöva engagera sig i ekonomiska incitament, samtidigt som de investerar de medel som samlats in tack vare de skatter som tillämpas på flyget, i de forskningsprogram som krävs för nollutsläpp.

Fortfarande på den ekonomiska nivån ber easyJet att de företag som blir de första att hoppa in i badet av ny teknik drar fördel av sänkta flygplats- och flygtrafikavgifter. Den kämpar också för skattebefrielser som beviljas lufttrafikföretag som driver nollutsläppsflygplan samt prioritet vid tilldelningen av ankomst- och avgångstider på flygplatser. Bara det.

Läs också:
Flyg- och rymdstyrkan lanserar in konfektion och accessoarer, med sitt eget varumärke

Piper M väteplan © ZeroAvia

Airbus och easyJet, ett vänskapligt samarbete på väg mot nollutsläpp

Förutom att begära investeringar och stöd för utvecklingen av ny teknik och behovet av att tillhandahålla ekonomiska incitament till företag, vädjar easyJet också till Europeiska kommissionen. Företaget ber Bryssel och de olika regeringarna att påskynda målet om ett gemensamt europeiskt luftrum. Den hävdar att fler direkta flyglinjer skulle minska flygets utsläpp med cirka 11 %.

easyJet höjer ett annat element. Företaget anger att införandet av nollutsläppsflygplan skulle kunna främjas genom att man initialt gynnar kortdistansnätverk som, som vi vet idag, inte längre är en absolut prioritet för de offentliga myndigheterna i Frankrike. Men detta bör inte bara stanna hos flygbolag som flyger inom EES eller kortdistansflygningar. För easyJet måste även långdistansflygningar inkluderas i avtalet, som står för mer än 50 % av de europeiska flygutsläppen, även om dessa långdistansflygningar bara står för 6 % av rymdflygningarna.

Branschen kan inte göra det ensam. Vi behöver regeringar för att hjälpa sektorn att nå ambitiösa utsläppsminskningsmål genom att tillhandahålla finansiellt och regulatoriskt stöd för grön teknik och investeringar i nollutsläppsflygplan sa Johan Lundgren. Företaget driver idag Airbus NEO-flygplan, som är kända för att vara 15 % mer bränsleeffektiva än flygplanet de ersätter. Dessutom använder den nu bara en motor för att taxa in och ut för att ytterligare minska bränsleförbrukningen. Sedan 2000 hävdar företaget att de har minskat sina koldioxidutsläpp per passagerarkilometer med mer än en tredjedel.

Guillaume Faury, vd för Airbus, flygplanstillverkaren som arbetar med utvecklingen av ett vätgasdrivet kommersiellt flygplan med easyJet, säger att han inte kan ” än att ta emot samtalet (från det brittiska företaget) för nära samarbete mellan industri och regeringar, när vi bygger vår gemensamma färdplan till noll “. Airbus har också bekräftat easyJets aktiva roll i att forma framtiden för flygresor, med ett partnerskap mellan de två enheterna som verkar solid. Fortsättning följer.

Källa: easyJets pressmeddelande

Relaterade Artiklar

Back to top button