Mycket snabbt radera ord i ett Word-dokument (och andra ordbehandlare)

Ordtips © Clubic.com x Shutterstock

Behöver du snabbt ta bort ord i ett Word-dokument eller annan ordbehandlingsprogramvara? Det finns en kortkommando för detta.

Imorgon alla avancerade användare ! Med Dagens tips erbjuder Clubic dig möjligheten att lära dig en dold eller föga känd funktion av din programvara, operativsystem eller tjänster varje dag! Allt på kortare tid än det tar att säga “klick”!

Ta bort ord i en text effektivt

För att radera ett ord i ordbehandlingsprogram eller någon annan plats där du kan skriva, finns det flera lösningar: placera dig själv efter ordet i fråga och håll ner tangenten Lämna tillbaka på sitt tangentbord eller dubbelklicka på ordet i fråga och tryck Lämna tillbaka Var Radera. Men det kan vara krångligt om du har flera ord att radera på olika ställen i ett stycke. För att gå snabbare:

  • Placera markören efter ordet du vill ta bort och tryck på Ctrl + Retur på tangentbordet för att radera hela ordet på en gång. Lätt.

Att ladda ned :

  • Microsoft Word för Windows
  • Microsoft Word för macOS

Kolla in alla våra Word-handledningar här

Källa: cmitSolutions

Relaterade Artiklar

Back to top button