Möss blir “levande laboratorier” för att studera psykisk ohälsa

Psykiska sjukdomar representerar ett tillstånd av psykologisk förändring som påverkar kognitiva funktioner, den affektiva sfären, beteendet och kvaliteten på mellanmänskliga relationer på olika sätt. I många fall är det personlighetens övergripande funktion som är dysfunktionell. För att bättre studera dessa komplexa neurologiska problem har vissa forskare beslutat att använda möss som riktiga “levande laboratorier” genom att framkalla hallucinationer som har hjälpt dem att studera psykoser.

För att presentera resultatet av detta överraskande experiment är en studie publicerad på sidorna av den auktoritativa tidskriften Vetenskap. Forskningen i fråga bär signaturen av ett team av forskare från Washington University School of Medicine. I sitt arbete har de amerikanska forskarna beslutat att använda mössmodellorganismer för många studier, som t.ex levande laboratorier att kasta ljus och att studera på djupet mental sjukdom som den schizofreni. Specifikt inducerade och mätte de hallucinationer hos gnagare såväl som hos människor, vilket bl.a biologiska mekanismer kopplat till förändringar i signalsubstansen dopamin i hjärnan.

Specifikt utformade de ett experiment där deltagare, både människor och djur, var tvungna att signalera när de uppfattade en speciellt ljud mitt i bruset, respektive genom att trycka på en knapp eller genom att föra in nospartiet i en spricka på jakt efter mat när det gäller möss. Med sitt experiment kunde forskarna visa att ketamin framkallar hallucinationer hos både människor och möss. Dessutom övervakade de också hjärnans kretsar i möss för att se vad som händer under dessa förändrade uppfattningar. På detta sätt fann forskarna att ökningen av dopamin stör en mycket viktig neural krets som tjänar till att balansera förväntningar med verkliga uppfattningar, vilket gynnar hallucinationer.

Relaterade Artiklar

Back to top button