Mikrofonen är förvrängd och skapar statiska ljud i Windows 10

Om du ofta deltar i virtuella möten, då fungerar fel mikrofoner(Mikrofoner) kan försämra din upplevelse. Därför presenterar vi i den här artikeln några av de enklaste lösningarna för att korrigera distorsion och brus. mikrofoner i (mikrofoner)Windows 11/10 .

Mikrofonen är förvrängd och avger statiskt brus

Här är några av de saker du kan göra om ljudet från din mikrofon(mikrofon) låter förvrängt eller gör ljud i Windows 11/10 :

 1. Kontrollera dina mikrofoninställningar
 2. Inaktivera mikrofonförbättringar
 3. Kör felsökaren för ljudinspelning

Låt oss prata om dem i detalj.

1]Kontrollera dina mikrofoninställningar

I det här avsnittet ska vi kontrollera om din dators mikrofon är inställd på den du använder. T

För att göra detta, kör ” inställningar(Inställningar)” från startmenyn och klicka på ” System > Ljud .

Kontrollera nu om ” Välj inmatningsenhet(Välj din inmatningsenhet)” för mikrofonen du använder, om inte, klicka på rullgardinsknappen och välj den.

Du kan till och med kontrollera om ljudet fungerar bra genom att kontrollera avvikelsen i ” Kontrollera mikrofonen(Testa din mikrofon)” när du pratar i mikrofonen.

Läsa(Läs). Mikrofonen fungerar inte på Windows 10.

2]Inaktivera mikrofonförbättring

Mikrofonen är förvrängd och bullrig i Windows 10

Om du stöter på problem med mikrofonförvrängning, stäng av mikrofonförbättringar(Microphone Enhancement) kan lösa detta problem. För att göra detta måste du följa dessa steg:

 1. Springa kontrollpanel(Kontrollpanelen) från Start-menyn.
 2. Se till(Gör) vad för parameter ” Se(Visa)” är inställd på “Stora ikoner” och klicka på ” Ljud”(Ljud).
 3. Gå till ” Inspelning(Inspelning)”, dubbelklicka på ” Mikrofon(mikrofon)”, gå till ” Mikrofoneffekter(mikrofoneffekter)” och avmarkera ” Inaktivera mikrofonförbättringar”(Inaktivera mikrofonförbättringar) .

Jag hoppas att detta åtgärdar förvrängningen mikrofon(mikrofon) och brusproblem i Windows 11/10 .

3] Kör felsökaren för ljudinspelning(Kör Felsökaren för ljudinspelning)

Om du har problem med mikrofonen, inspelningsfelsökning ljud(Ljud) kan lösa detta problem.

För att göra detta, kör ” inställningar(Inställningar)” i Start-menyn och klicka på ” Uppdatering och säkerhet > Felsökning > Ytterligare felsökare > Spela in ljud > Kör felsökaren .

Följ instruktionerna på skärmen för att åtgärda problemet.

Förhoppningsvis med dessa lösningar kommer du att kunna fixa förvrängningen mikrofon(mikrofon) och ett brusproblem i Windows 11/10

Relaterad: (Relaterat: )(Inget ljud eller ljud saknas på Windows 10.)

Om du är någon som deltar i många virtuella möten kan mikrofoner som inte fungerar korrekt försämra din upplevelse. Därför presenterar vi i den här artikeln några av de enklaste lösningarna för att fixa mikrofoner som är förvrängda och brusar i Windows 11/10.

Mikrofonen är förvrängd och avger statiska ljud

Det här är några av de saker du kan göra om ljudet från din mikrofon låter förvrängt eller gör ljud i Windows 11/10:

 1. Kontrollera mikrofoninställningar
 2. Inaktivera mikrofonförbättringar
 3. Kör Felsökaren för inspelning av ljud

Låt oss prata om dem i detalj.

1]Kontrollera mikrofoninställningar

Mikrofonen är förvrängd och låter i Windows 10

I det här avsnittet ska vi kontrollera om din dators mikrofon är inställd på den du använder. T

gör det, starta inställningar från Start-menyn och klicka System > Ljud.

Kolla nu om”Välj din inmatningsenhet” är inställd på den mikrofon du använder, om inte, klicka på rullgardinsknappen och välj den.

Du kan till och med kontrollera om ljudet fungerar bra genom att kontrollera avböjningen i “Testa din mikrofon” alternativ när du talar något i mikrofonen.

läsa: Mikrofonen fungerar inte på Windows 10.

2]Inaktivera mikrofonförbättring

Mikrofonen är förvrängd och gör ljud i Windows 10

Om du har problem med en mikrofons ljudförvrängning kan problemet lösas om du inaktiverar mikrofonförbättringen. För att göra det måste du följa dessa steg:

 1. lansera kontrollpanel från startmenyn.
 2. Se till att “Visa efter” är inställd på Stora ikoner och klicka ljud.
 3. Gå till Inspelning fliken, dubbelklicka på mikrofongå till Mikrofoneffekteroch avmarkera Inaktivera mikrofonförbättringar.

Förhoppningsvis kommer detta att fixa mikrofonförvrängningen och skapa brusproblem i Windows 11/10.

3]Kör Felsökaren för inspelning av ljud

Om du har problem med mikrofonen kan du lösa problemet genom att köra inspelningsljudfelsökning.

För att göra det, starta inställningar från Start-menyn och klicka Uppdatering och säkerhet > Felsökning > Ytterligare felsökare > Spela in ljud > Kör felsökaren.

Följ instruktionerna på skärmen för att åtgärda problemet.

Förhoppningsvis kan du fixa mikrofonförvrängning och brusproblem i Windows 11/10 med hjälp av dessa lösningar.

relaterad: Inget ljud eller ljud saknas i Windows 10.

Relaterade Artiklar

Back to top button