LogonUI.exe Applikationsfel vid start i Windows 11/10

Varje vanlig dag kommer du att upptäcka att ditt system fungerar bra. Den startar upp bra och du kan installera de appar du vill ha normalt. Men ibland kan det bete sig oväntat. Till exempel kan du se ett popup-fönster med följande felmeddelande visas på skärmen när du slår på din dator.

LogonUI.exe Applikationsfel

Undantaget Breakpoint. En brytpunkt har uppnåtts. (0x80000003) inträffade i applikationsplatsen 0x00007FFC7F84C4D7.

LogonUI.exe – Det här programmet Windows , som ansvarar för gränssnittet du ser på inloggningsskärmen. Detta gör att datorn startar endast när användaren anger rätt lösenord och kontoanvändarnamn som är kopplat till välkomstgränssnittet. Detta är en viktig del Windows , men orsakar ofta problem som det som beskrivs ovan. Orsaken till detta fel är inte enstaka, utan multipel. Till exempel hårddiskfel, modulproblem random access minne(RAM), felaktiga datakablar, strömförsörjning som inte kan leverera rätt spänning eller ström till hårddiskar, korruption av användarprofiler, korruption av systemfiler, etc. mer. Du kan dock reparera dem alla.

1]Kör DISM för att återställa ditt system.(1]Kör DISM för att reparera systemreparation)

Verktyg DISM kan hjälpa dig att åtgärda vissa korruptionsfel Windows Till exempel LogonUI.exe Applikationsfel(LogonUI.exe programfel) Windows 10 . Så, starta upp i “Avancerade startalternativ”, gå in i kommandorad(Kommandotolken) och kör sedan DISM för att reparera Windows systemavbildning. (Kör DISM för att reparera Windows System Image.) Alternativt kan du starta i felsäkert läge, komma åt en kommandotolk och sedan köra DISM .

2]Kör Check Disk(2]Kör Check Disk)

Starta i Advanced Startup Options och logga sedan in och öppna en kommandotolk och kör följande kommando:

chkdsk /r

Om lösningen ovan inte löste problemet, prova nästa lösning.

3]Inaktivera grafikkortsadapter(3]Inaktivera grafikkortsadapter)

Fel LogonUI kan också uppstå när det finns ett tillfälligt problem med grafikkortet. För att lösa det här felet, försök att inaktivera grafikkortet i felsäkert läge och sedan uppdatera och aktivera det i normalt läge.

4]Felsökning i Clean Boot State(4]Felsökning i Clean Boot State)

Ren läser in(Boot) körs för att köras Windows med en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram. Den här processen är användbar eftersom den hjälper dig att lösa programvarukonflikter som uppstår när du installerar ett program eller en uppdatering, eller när du kör ett program i Windows 10 . Du kan åtgärda problemet genom att utföra en ren uppstart (utföra en ren start).

Om allt annat misslyckas, kontrollera felloggen i Event Viewer och se om den ger dig vägledning att arbeta med.(Om inget hjälper, kontrollera felloggen i Event Viewer och se om det ger dig en riktning att arbeta med.)

Varje vanlig dag kommer du att upptäcka att ditt system fungerar bra. Det startar bra och du kan installera önskade appar normalt. Men ibland kan det bete sig oväntat. Till exempel kan du se ett popup-fönster med följande felmeddelande på skärmen när du väcker datorn.

LogonUI.exe – Applikationsfel

Undantaget Breakpoint. En brytpunkt har uppnåtts. (0x80000003) inträffade i applikationsplatsen 0x00007FFC7F84C4D7.

LogonUI.exe Applikationsfel

LogonUI.exe är ett Windows-program som ansvarar för gränssnittet du ser på inloggningsskärmen. Det tillåter en PC att starta endast när en användare anger rätt lösenord och kontoanvändarnamn som är kopplat till välkomstgränssnittet. Det är en viktig del av Windows, men orsakar ofta problem som det som beskrivs ovan. Orsaken till detta fel är inte enstaka utan multipel. Till exempel fel på hårddisken, problem med RAM-modulerna, de felaktiga datakablarna, strömförsörjningsenheten som inte kan leverera korrekt spänning eller ström till hårddiskarna, korruption av användarprofilen, korruption av systemfiler och Mer. Ändå kan du reparera dem alla.

1]Kör DISM för att reparera systemreparation

DISM-verktyget kan hjälpa dig att fixa vissa Windows-korruptionsfel som LogonUI.exe Application Error i Windows 10. Så starta i Advanced Startup Options, gå till kommandotolken och kör sedan DISM för att reparera Windows System Image. Alternativt kan du starta i felsäkert läge, komma åt kommandotolken och sedan köra DISM.

2]Kör Check Disk

Starta i Advanced Startup Options och öppna och öppna sedan en kommandotolk och kör följande kommando:

chkdsk /r

Om lösningen ovan inte löser problemet, prova nästa lösning.

3]Inaktivera grafikkortsadapter

LogonUI-felet kan också uppstå om det finns något tillfälligt problem med din grafikadapter. För att felsöka det här felet, försök att inaktivera grafikkortet i felsäkert läge och sedan uppdatera och aktivera det normalt läge.

4]Felsökning i Clean Boot State

En ren start utförs för att starta Windows genom att använda en minimal uppsättning drivrutiner och startprogram. Den här processen är fördelaktig på ett sätt som hjälper till att eliminera programvarukonflikter som uppstår när du installerar ett program eller en uppdatering eller när du kör ett program i Windows 10. Du kan felsöka problemet genom att utföra en ren start.

Relaterade Artiklar

Back to top button