Lenovos serienummerkontroll

Undrar du hur du hittar serienumret på din Lenovo-dator? (Undrar du hur du hittar serienumret på din Lenovo-dator?)Verifiering av Lenovos serienummer(Kontroll av Lenovos serienummer) kan göras helt enkelt enligt beskrivningen i den här guiden. Lenovos serienummer(Lenovo) krävs när du behöver komma åt en webbplats Lenovo för uppdateringar och kontakta kundsupport om du stöter på problem med din enhet. Du måste tillhandahålla en seriell nyckel Lenovo för att bekräfta autentiseringsprocessen. Först då kommer du att kunna få den hjälp du behöver. På samma sätt måste du lämna information om garantier(Garanti) vid service eller reparation av enheten Lenovo . Att lära sig känna igen serienumret Lenovobärbara datorer kan också spara värdefull tid. Läs nedan för att ta reda på mer!

Hur man hittar serien rum(nummer) på bärbar dator(Lenovo Laptop) eller Lenovo stationär dator(Skrivbord)

Så här hittar du serienumret för en bärbar eller stationär lenovo:

(Lenovo idéblock och anteckningsböcker)Serienummer (Serienummer)Lenovo Ideapad och bärbar dator

Vänd den bärbara datorn baksidan(tillbaka). Där hittar du serienyckeln.

Centrum för idéer och (Idea Center och Lenovo Desktop)Lenovos datorserienummer(Serienummer)

Ta en titt på tillbaka(bakre) del av båda dessa enheter och hitta din seriella nyckel. Det brukar skrivas in vit klistermärke i svart typsnitt(vit klistermärke med svarta typsnitt).

Lenovo Thinkpad serienummer(Lenovo Thinkpad serienummer)

Vänd bara din bärbara dator. Hitta nu serienyckeln bredvid batterifacket(nära batterifacket) .

(Lenovo surfplatta)Serienummer (Serienummer)Lenovo surfplatta

Använd följande process för att hitta serienyckeln i Lenovo surfplatta(Lenovo Tablet):

1. Klicka på ” Inställningar”.(Inställningar.)

2. Klicka nu på ” Systemet”.(Systemet.)

3. Välj sedan Om surfplatta(Om surfplattan) , som markerats.

lenovo flikinställningar system om surfplatta

4. Klicka slutligen på ” Status”. (Status. ) Din seriella nyckel kommer att visas på skärmen.

Läs också: (Läs även:) Så här kontrollerar du Apples garantistatus

Lenovo ThinkCentre/ThinkStation Serienummer (Serienummer)Lenovo ThinkCentre/ThinkStation

I det här fallet finns det två ställen där du kan hitta serienyckeln:


  • På baksidan(På baksidan) av den bärbara datorn.

  • På den extrema höger eller vänster sida(Lägst till höger eller vänster) på den bärbara datorn.

(SystemX)Serienummer (Serienummer)system X

I det här fallet finns det ingen specifik plats där du kan hitta serienyckeln, eftersom platsen beror på enhetsmodell(platsen varierar beroende på enhetsmodell) .

Notera.(Obs!) Däremot finns en plats där du alltid kan hitta din seriella nyckel System X – detta är System BIOS-menyn(System BIOS-menyn) .

(Lenovo Monitor)Serienummer (Serienummer)Lenovo skärm


  • ThinkVision-skärmar: Sök(ThinkVision övervakar: ) serienyckeln vid kanten av bildskärmens ram/kant.

  • Andra modeller:(Andra modeller:) i andra fall sitter serienyckeln vanligtvis på baksidan.

Smartphone Lenovo(Lenovo smartphone)

Smartphones har inga serienummer på den yttre ramen. Så du måste gå till enhetsinställningarna för att hitta den, som beskrivs nedan:

1. Klicka på ” Inställningar”(Inställningar ) som visas.

Lenovo Gå till Inställningar. Verifiering av Lenovos serienummer

2. Välj sedan Om telefon(Om telefonen ), som visas på bilden.

Välj sedan Om telefonen | Kontrollerar Lenovos serienummer.

3. Klicka slutligen på ” Status(Status ) » för att se status SIM – kort, nummer IMEI och annan information.

Lenovo. Klicka slutligen på Status.

Detta kommer att visa din telefons seriella nyckel, som kommer att se ut så här:

Detta kommer att visa serienyckeln för din Lenovo-telefon.

Läs också: (Läs även:) Vad är BIOS och hur uppdaterar man BIOS?

Hur man hittar serienumret med hjälp av kommandoraden

(Hur man hittar serienummer med kommandotolken)

Kommandorad(Kommandotolken) är ett bekvämt sätt att hitta serienumret för en bärbar eller stationär dator Lenovo. Bara(Bara) följ dessa enkla steg:

1. Gå till menyn ” Start”(Start meny) . Gå in och hitta cmd .

2. Välj nu “Kör som administratör(Kör som administratör)” för att köra kommandorad(Kommandotolken) som visas.

Öppna en kommandotolk genom att välja

3. Ange wmic bios får serienummer och tryck Stiga på enligt nedanstående.

serienummer via kommandoraden

Detta kommer att visa serienyckeln Lenovo och du är klar!

Utvalda:(Rekommenderad:)

Vi hoppas att vår guide har hjälpt dig Lenovos serienummerverifiering på alla Lenovo-enheter(Kontroll av Lenovos serienummer på alla Lenovo-enheter) . Om du har några frågor eller förslag, vänligen lämna dem i kommentarsfältet nedan.

Lenovos serienummerkontroll kan göras ganska enkelt, som diskuteras i den här guiden. Lenovos serienummer är viktigt när du behöver komma åt Lenovos webbplats för uppdateringar och för att kontakta kundsupport när det finns problem med din enhet. Du kommer att behöva tillhandahålla Lenovo seriell nyckel för att bekräfta autentiseringsprocessen. Först då kommer du att kunna få den hjälp som krävs. På samma sätt måste du tillhandahålla garantiinformation vid service eller reparation av en Lenovo-enhet. Att lära sig hur man hittar serienumret på Lenovos bärbara datorer kommer att spara dyrbar tid också. Läs nedan för att ta reda på mer!

Lenovos serienummerkontroll

Hur man hittar serienummer på Lenovo bärbar dator eller stationär

Så här hittar du serienumret på lenovos bärbara eller stationära datorer:

Lenovo Ideapad och bärbara datorer serienummer

Vänd den bärbara datorn till tillbaka. Du hittar din seriella nyckel där.

Idécenter och Lenovo Desktop serienummer

Ta en titt på bak- av båda dessa enheter och hitta din seriella nyckel. Det skrivs vanligtvis på en vit klistermärke med svarta typsnitt.

Lenovo Thinkpad serienummer

Vänd bara på din bärbara dator. Leta reda på din seriella nyckel nära batterilådan.

Lenovo surfplatta serienummer

Använd följande process för att hitta serienyckeln i Lenovo Tablet:

1. Tryck på inställningar.

2. Klicka nu på Systemet.

3. Välj sedan Om surfplattasom markerats.

lenovo flikinställningar system om surfplatta

4. Klicka slutligen på status. Din seriella nyckel kommer att visas på skärmen.

Läs också: Hur man kontrollerar Apples garantistatus

Lenovo ThinkCentre/ThinkStation serienummer

I det här fallet finns det två platser där du kan hitta serienyckeln:


  • På baksidan av den bärbara datorn.

  • På den extrema höger eller vänster sida av den bärbara datorn.

System X serienummer

I det här fallet finns det ingen speciell plats där du kan hitta serienyckeln eftersom platsen varierar beroende på enhetsmodell.

Notera: Men ett ställe där du alltid kan hitta din seriella nyckel i System X är i System BIOS-menyn.

Lenovo Monitor serienummer


  • ThinkVision-skärmar: Leta upp din seriella nyckel på kanten av bildskärmens ram/kant.

  • Andra modeller: I andra fall finns den seriella nyckeln vanligtvis på baksidan.

Lenovo smartphone

Smartphones har inga serienummer på sitt externa ramverk. Så du måste navigera i enhetsinställningarna för att hitta den, som förklaras nedan:

1. Tryck på inställningar som visat.

Lenovo Gå till Inställningar. Lenovos serienummerkontroll

2. Välj sedan Om telefon som på bilden.

Välj sedan Om telefonen |Lenovo Serienummerkontroll

3. Klicka slutligen på Status för att se SIM-kortstatus, IMEI-nummer och annan information.

Lenovo Klicka slutligen på Status.

Detta kommer att visa serienyckeln på din telefon som kommer att se ut så här:

Detta kommer att visa serienyckeln för din Lenovo-telefon

Läs också: Vad är BIOS och hur uppdaterar jag BIOS?

Hur man hittar serienummer med kommandotolken

Kommandotolken är ett bekvämt sätt att hitta serienumret på en bärbar eller stationär Lenovo. Följ bara dessa enkla steg:

1. Fortsätt till start meny. Skriv & sök cmd.

2. Välj nu Kör som administratör att avfyra Kommandotolkensom visat.

Öppna kommandotolken genom att välja Kör som administratör.

3. Typ wmic bios får serienummer och slå Stiga påsom visas nedan.

serienummer med hjälp av kommandotolken

Detta kommer att visa Lenovos seriella nyckel och du är klar!

Rekommenderad:

Vi hoppas att vår guide hjälpte dig att prestera Kontroll av Lenovos serienummer på alla Lenovo-enheter. Om du har några frågor eller förslag, skriv dem i kommentarsfältet nedan.

Relaterade Artiklar

Back to top button