Läkare, användningen av djupinlärning och AI kommer att hjälpa mot Covid och andra sjukdomar

Under pandemin skedde en plötslig ökning av användningen av digitala verktyg inom alla sektorer, inklusive de som historiskt är ovilliga att implementera ny teknik.

Även om det medicinska området inte hör till dem som under åren har bestämt sig för att förbli immuna mot den pågående tekniska revolutionen, är det verkligen en sektor som i hög grad har behövt stöd för AI och maskininlärning under denna period, och som kommer att förbli allt mer sammankopplade.

Som det står i artikeln “Machine learning-based prediction of COVID-19 diagnosis based on symptoms”, publicerad på och som vi till exempel tar en effektiv screening av SARS-CoV-2 tillåter en snabb och effektiv diagnos på samma gångoch kan göra bördan på hälsosystem lättare.

Faktum är att de byggdes olika prediktiva modeller (tänk på programvaran för att känna igen det asymptomatiska från en hosta) för att stödja en korrekt diagnos av symtomoch detta tillvägagångssätt skulle kunna användas i framtiden inte bara i samband med Covid, utan också i många andra sjukdomar.

Covid kommer användningen av maskininlärning inte att sluta vid denna pandemi

Syftet med att utveckla nya prediktiva metoder består att hjälpa medicinsk personal över hela världen för att känna igen och klassificera de symtom som rapporterats av patienter, särskilt i sammanhang där man är registrerad brist på mänskliga och ekonomiska resurser inom hälsosektorn.

I denna mening kommer maskininlärning snart att bli ett viktigt stöd för att ställa korrekta diagnoser också i samband med andra sjukdomar och för att motverka effekterna av nya epidemier. Maskininlärning inom vården kan lita på enorm databas att träna på. Kom ihåg att det komplexa systemet av algoritmer som ligger bakom maskininlärningssystem måste vara “tränad” på fall vars diagnos är känd (kända fall) för att kunna föreslå resultat på nya fall.

Samma förfarande kan därför tillämpas i sammanhanget onkologi, till exempel att i förväg känna igen de symtom som kan tyda på en neoplasm, såväl som i sammanhanget kardiologisk för att identifiera tecken på funktionsfel i det kardiovaskulära systemet, och så vidare för alla medicinska områden.

Covid har “bara” tillhandahållit ursäkt lämpliga att använda dessa verktyg och att få deras behov erkända inom det medicinska området. Snart kommer dock denna revolution att påverka alla sektorer och ge enorma fördelar för alla patienter.

Relaterade Artiklar

Back to top button