Lägg till skrivare i Windows 10 [Руководство]

Lägga till en skrivare i Windows 10:(Lägg till en skrivare i Windows 10:) du har köpt en ny skrivare, men nu måste du lägga till den i ditt system, eller anteckningsbok(Bärbar dator) . Men du har ingen aning om vad du ska göra för att ansluta skrivaren. Då har du kommit rätt, för i den här artikeln kommer vi att lära oss hur man ansluter en lokal och trådlös skrivare till en bärbar dator och hur man delar denna skrivare med hela hemgruppen.(hemgrupp.)

Hur man lägger till Skrivare(Skrivare) till Windows 10 [РУКОВОДСТВО]

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Låt oss komma igång, vi går igenom alla scenarier ett efter ett:

Metod 1: Lägg till en lokal skrivare i Windows 10(Metod 1: Lägg till en lokal skrivare i Windows 10)

1. Först ansluta skrivaren till PC(anslut din skrivare till PC) och slå på den.

2. Gå nu till startmenyn och klicka på applikationen inställningar(inställning).

Från Start-menyn, klicka på ikonen Inställningar.

3. När inställningsskärmen visas, navigera till alternativet ” Enhet “.(Enhet)

När inställningsskärmen visas, navigera till alternativet

4. På enhetens skärm kommer det att finnas flera alternativ till vänster på skärmen, välj ” Skrivare och skannrar(Skrivare och skannrar).”

Välj

5. Efter det, alternativet ” Lägg till en skrivare eller skanner(Lägg till en skrivare eller skanner)” som visar alla skrivare som redan lagts till. Välj nu den skrivare du vill lägga till på skrivbordet.

6.Om skrivaren du vill lägga till inte finns i listan. Välj sedan länken ” Den skrivare jag vill ha finns inte med(Den skrivare jag vill ha finns inte med i listan)” från alternativen nedan.

Om skrivaren du vill lägga till inte finns i listan klickar du på

En felsökningsguide öppnas som visar alla tillgängliga skrivare som du kan lägga till, hitta din skrivare i listan och lägg till den på skrivbordet.

Hitta din skrivare i listan och lägg till den på skrivbordet.

Metod 2: Lägg till en trådlös skrivare till Windows 10(Metod 2: Lägg till en trådlös skrivare i Windows 10)

Olika trådlösa skrivare har olika installationsmetoder, det beror enbart på skrivartillverkaren. Den nya generationens trådlösa skrivare har dock en inbyggd installationsfunktion, den läggs automatiskt till ditt system om både systemet och skrivaren är på samma nätverk.

  1. Slutför först den första trådlösa nätverkskonfigurationen i inställningsalternativen på LCD(LCD) – skrivarpaneler.
  2. Nu välj ditt eget SSID för Wi-Fi-nätverk(välj ditt eget Wi-Fi-nätverks SSID) . Du kan hitta detta nätverk via ikon WiFi som finns längst ned på skärmens aktivitetsfält.

    Välj ditt eget SSID för Wi-Fi-nätverk

  3. Nu är det bara att ange ditt nätverkslösenord så ansluter den din skrivare till din PC eller bärbara dator.

Ibland händer det att för att installera programvaran måste du ansluta skrivaren med USB-kabel. (USB) Annars hittar du din skrivare under Inställning->Enhetsavsnitt . Jag har redan förklarat hur man hittar enheten i alternativet ” Lägg till lokal skrivare”.(Lägg till en lokal skrivare)

Metod 3: Lägg till en delad skrivare i Windows 10(Metod 3: Lägg till en delad skrivare i Windows 10)

Du behöver hemmagrupp(Hemgrupp) för att dela skrivaren med andra datorer. Här kommer vi att lära oss hur du ansluter en skrivare med hjälp av en hemgrupp. Först skapar vi en hemgrupp och lägger sedan till skrivaren i hemgruppen så att den delas mellan alla datorer som är anslutna till samma hemgrupp.

Steg för att skapa en hemgrupp(Steg för att ställa in hemgrupp)

1. Gå först till aktivitetsfältet och navigera till WiFi högerklicka nu och en popup kommer att visas, välj alternativet ” Öppna Nätverks- och delningscenter(Öppna Nätverks- och delningscenter)” i popup-fönstret.

Klicka på Öppna nätverks- och delningscenter.

2. Det kommer nu att finnas ett hemgruppsalternativ om det visar ” Bifogad(Joined)”, betyder det att hemgruppen redan finns för systemet, annars blir det ” Redo att skapa(Redo att skapa)”, klicka bara på det här alternativet.

Klicka på

3. Öppna nu skärm(skärm)hemgrupp, klicka bara på ” Skapa en hemgrupp(Skapa en hemgrupp).”

Klicka på alternativet

4. Klicka på ” Ytterligare(Nästa) ” och en skärm kommer upp där du kan välja vad du vill dela i din hemgrupp. Ställ in “Skrivare och enhet” som delad om den inte är delad.(Ställ in “Skrivare och enhet” som delad, om den inte delas.)

Ställ in skrivaren och enheten som delade om de inte delas

5. A ” Hemgruppslösenord(Hemgruppslösenord)”. Du behöver detta lösenord om du vill ansluta din dator till hemmagrupp(hemgrupp).

6. Efter det klickar du på ” Redo(Slutför)”, är ditt system nu anslutet till hemgruppen.

Steg för att ansluta till en delad skrivbordsskrivare(Steg för att ansluta till en delad skrivare på skrivbordet)

1. Gå till Filutforskaren och klicka på Hemgrupp och klicka sedan på ” Gå med nu(Gå med nu).”

Klicka på din hemgrupp och klicka sedan på knappen

2. En skärm visas, klicka på ” Ytterligare(Nästa)”.

Steg för att ansluta till en delad skrivbordsskrivare

3. På nästa skärm välj alla bibliotek och mappar som du vill dela(välj alla bibliotek och mappar du vill dela) , välj ” Skrivare och enheter(Skrivare och enheter)” som Allmänt och klicka på ” Ytterligare”.(Nästa.)

Ställ in skrivaren och enheten som delade om de inte delas

4. Ange nu lösenord på nästa skärm(ge lösenordet på nästa skärm) som genererades av fönstret i föregående steg.

5. Slutligen klickar du bara “Redo(Avsluta) ” .

6. Nu i Filutforskaren gå till nätverket så ansluts din skrivare(gå till nätverket så ansluter du din skrivare) , och skrivarens namn(skrivarens namn) visas i skrivaralternativet.

Gå online och din skrivare ansluts

Detta är ett annat sätt att ansluta en skrivare till ditt system. Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp.

Utvalda:(Rekommenderad:)

Hoppas att någon av ovanstående metoder säkert kommer att hjälpa dig lägg till en skrivare i Windows 10(Lägg till en skrivare i Windows 10) , men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsfältet.

Lägg till en skrivare i Windows 10: Du har köpt en ny skrivare, men nu måste du lägga till den skrivaren till ditt system eller din bärbara dator. Men du har ingen aning om vad du måste göra för att ansluta skrivaren. Då är du på rätt plats, eftersom vi i den här artikeln ska lära oss hur man ansluter en lokal och trådlös skrivare till den bärbara datorn och hur man gör den skrivaren delad över hemgruppen.

Lägg till en skrivare i Windows 10

Hur man lägger till en skrivare i Windows 10 [GUIDE]

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Låt oss börja då, vi kommer att täcka alla scenarier ett efter ett:

Metod 1: Lägg till en lokal skrivare i Windows 10

1. Slå först på den.

2. Gå nu till start och klicka på miljö app.

Från Start-menyn klicka på ikonen Inställningar

3. När inställningsskärmen visas, gå till “enhetalternativ.

När inställningsskärmen visas, gå till alternativet Enhet

4. På enhetens skärm kommer det att finnas flera alternativ till vänster på skärmen, välj “Skrivare och skannrar“.

Välj alternativet Skrivare och skannrar från enhet

5. Efter detta kommer det att finnasLägg till en skrivare eller skanner“-alternativet kommer detta att visa dig alla skrivare som redan har lagts till. Välj nu skrivaren som du vill lägga till på skrivbordet.

6.Om skrivaren du vill lägga till inte finns i listan. Välj sedan länken”Den skrivare jag vill ha finns inte i listan” från alternativen nedan.

Om skrivaren du vill lägga till inte finns med i listan klickar du på Skrivaren som jag vill ha finns inte i listan

Det kommer att öppna en felsökningsguide som visar dig alla tillgängliga skrivare som du kan lägga till, hitta din skrivare i listan och lägga till den på skrivbordet.

Hitta din skrivare i listan och lägg till den på skrivbordet

Metod 2: Lägg till en trådlös skrivare i Windows 10

De olika trådlösa skrivarna har olika metoder för installation, det beror enbart på skrivarens tillverkare. New age trådlös skrivare har dock inbyggd installationsfunktion, den läggs automatiskt till i ditt system om både systemet och skrivaren är i samma nätverk.

  1. Gör först den initiala trådlösa inställningen i inställningsalternativet från skrivarens LCD-panel.
  2. nu, välj ditt eget SSID för Wi-Fi-nätverkkan du hitta det här nätverket på Wi-Fi-ikonen, som finns längst ned på skärmens aktivitetsfält.

    Välj ditt eget SSID för Wi-Fi-nätverk

  3. Nu anger du bara ditt nätverkslösenord så ansluter den din skrivare till din PC eller bärbara dator.

Ibland finns det ett fall att du måste ansluta din skrivare med USB-kabeln för att installera programvara. Annars kan du hitta din skrivare i . Jag har redan förklarat metoden för att hitta enheten i “Lägg till en lokal skrivarealternativ.

Metod 3: Lägg till en delad skrivare i Windows 10

Du behöver en hemgrupp för att dela skrivaren med andra datorer. Här kommer vi att lära oss att ansluta skrivaren med hjälp av hemgrupp. Först skapar vi en hemgrupp och lägger sedan till skrivaren i hemgruppen, så att den delas mellan alla datorer som är anslutna i samma hemgrupp.

Steg för att ställa in hemgrupp

1. Gå först till aktivitetsfältet och gå till Wi-Fi, högerklicka nu på det och popup visas, välj alternativ “Öppna Nätverks- och delningscenter” i popup-fönstret.

Klicka på Öppna nätverks- och delningscenter

2. Nu kommer det att finnas hemgruppsalternativ, om det visar “Anslöt sig“det betyder att hemgruppen redan finns för systemet annars”Redo att skapa” kommer att finnas där, klicka bara på det alternativet.

Klicka på Redo att skapa för att skapa en hemgrupp i Windows 10

3. Nu kommer det att öppna hemgruppsskärmen, klicka bara på “Skapa en hemgruppalternativ.

Klicka på alternativet Skapa en hemgrupp

4.Klicka Nästa och en skärm kommer upp där du kan välja vad du vill dela i hemgruppen.

Ställ in skrivare och enhet som delad, om den inte delas

5. Fönstret kommer att skapa”Hemgruppslösenord”, behöver du detta lösenord om du vill ansluta din dator till hemgruppen.

6. Efter detta klick Avslutanu är ditt system anslutet till hemgruppen.

Steg för att ansluta till en delad skrivare på skrivbordet

1. Gå till filutforskaren och klicka på hemgruppen och tryck sedan på “Gå med nu“knapp.

Klicka på hemgruppen och tryck sedan på Gå med nu-knappen

2. En skärm visas, klicka på “Nästa“.

Steg för att ansluta till en delad skrivare på skrivbordet

3. På nästa skärm väljer du”Skrivare och enheter” som delas och klicka Nästa.

Ställ in skrivare och enhet som delad, om den inte delas

4.Now, som genereras av fönstret i det tidigare steget.

5. Äntligen klickar du bara Avsluta.

6.Nu, i filutforskaren, och skrivarens namn visas på skrivaralternativet.

Gå till nätverket så ansluter du din skrivare

Dessa är en annan metod för att ansluta skrivaren till ditt system. Hoppas den här artikeln var till hjälp.

Rekommenderad:

Förhoppningsvis kommer en av de ovan nämnda metoderna säkert att hjälpa dig Lägg till en skrivare i Windows 10 men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.