Kommandotolken visas och försvinner i Windows 10

Kommandorad(Kommandotolk) används av applikationer för att automatiskt installera eller uppdatera komponenter. Om allt fungerar bra, visas de ibland som en blixt och försvinner. Vid andra tillfällen dyker han upp och försvinner. Men om de dyker upp flera gånger blir detta ett problem. Det här inlägget ger lite vägledning om vad du kan göra i den här situationen och hur du blir av med kommandorad(Kommandotolken) som visas och försvinner i Windows 11/10 .

Kommandorad(Kommandotolken) visas och försvinner

Det är viktigt att du kommer ihåg namnet på programmet som visas när kommandorad(Kommandotolken) . Om det dyker upp flera gånger bör du kunna märka det. Om du kan anteckna programmets namn, kontrollera om det är korrekt installerat och om alla dess processer har avslutats. Om inte kan du installera om programmet och se.

Om du inte kan göra det kommer det att ta längre tid att ta reda på det. Du måste göra följande:

  • Kontrollera Schemaläggaren
  • Uppdatera .NET Framework
  • Sök efter skadlig programvara

Du behöver administratörsbehörighet för att prova lösningen och åtgärda problemet.

1]Kontrollera Schemaläggaren

Kommandotolken visas och försvinner i Windows 10

De flesta bakgrundsprocesser, inklusive uppdateringar, är schemalagda Schemaläggaren(Schemaläggaren) . Om de kör skripten via kommandorad(Kommandotolken) eller PowerShell , kan det visas kort. Vanligtvis körs dessa skript en gång om de inte lyckas avsluta processen. I det här fallet är de konfigurerade att köra skriptet igen. Därför, om du ser att de dyker upp och försvinner flera gånger, så är detta anledningen.

För att ta reda på det måste du öppna Schemaläggaren(Task Scheduler) och gå sedan igenom dem. Varje uppgift har en kolumn ” Resultat för senaste körningen(Sista körningsresultat). Om det är något annat än 0x0 är det ett fel. Om en ledtråd fortsätter att dyka upp vid vissa tider på dagen är den lätt att identifiera.

Notera. Att öppna Schemaläggaren(Task Scheduler), skriv in det i menyn ” Start(Start)” och klicka på den när den visas.

2]Uppdatera .NET Framework

Installutil.Exe kommandotolk blinkar(Kommandotolken Installutil.Exe blinkar) . Vad är det betyder att(betyder att)?

installuitl.exe är ett kommandoradsverktyg relaterat till .NET Framework-applikationer. Det kanske försöker uppdatera eller installera en komponent, men kommandotolken fortsätter att visas. Om du kan citera den när den dyker upp kommandorad(Kommandotolken) måste du uppdatera till den senaste versionen av paketet .net framework . Efter det blinkar kommandorad(Kommandotolken) visas inte längre.

Kontrollera kontorsabonnemang

Tycka om .NET-plattform(.NET) , Office-abonnemang(Office Subscription) är känt för att orsaka ett liknande problem. Schemaläggaren(Task Scheduler) innehåller en uppgift Underhåll av kontorsabonnemang(Office Subscription Maintenance) , som körs varje dag för att säkerställa att licensen för Microsoft Office-prenumeration(Microsoft Office-prenumeration) uppdaterad. Om den inte klarar testet kommer den att köras igen.

Office-prenumerationsuppgiftsschemaläggare

Öppna Schemaläggaren(Task Scheduler) och gå till Microsoft > Office . Leta upp prenumerationsunderhållsuppgiften och inaktivera den.

3]Starta Windows Defender

Om inget fungerar kan du springa Windows Defender(Windows Defender) eller antivirus för att söka efter skadlig programvara. Se till att förstöra(Gör) den i säkert läge så att den enkelt kan avinstalleras. Du kan också använda onlineskannrar.(onlineskannrar.)

Även om problemet är komplext hoppas jag att inlägget hjälper dig.

Kommandotolken används av program för att installera eller uppdatera komponenter tyst. Om allt fungerar bra, verkar de ibland som en blixt och är borta. Vid andra tillfällen dyker det upp och försvinner. Men om de dyker upp flera gånger blir det ett problem. Det här inlägget kommer att ge lite vägledning om vad du kan göra i den här situationen och bli av med kommandotolken som visas och försvinner i Windows 11/10.

Kommandotolken visas och försvinner

Kommandotolken visas och försvinner

Det är viktigt att du får tag i programnamnet som visas när kommandotolken visas. Om det dyker upp flera gånger bör du ha en chans att märka det. Om du kan anteckna programnamnet, kontrollera om det har installerats korrekt och att alla dess processer har slutförts. Om inte, kan du installera om programmet och se.

Om du inte kan göra det kommer det att ta längre tid att ta reda på det. Du måste göra följande:

  • Kontrollera Schemaläggaren
  • Uppdatera .NET Framework
  • Kontrollera om det finns skadlig programvara

Du behöver administratörsbehörighet för att prova lösningen och åtgärda problemet.

1]Kontrollera Schemaläggaren

Kommandotolken visas och försvinner i Windows 10

De flesta av bakgrundsprocesserna, inklusive uppdateringar, schemaläggs via Task Scheduler. Om de kör skript via kommandotolken eller PowerShell kan det visas kort. Vanligtvis körs dessa skript en gång om de inte lyckas slutföra processen. I så fall är de inställda på att köra skriptet igen. Så om du ser dem dyka upp och försvinna flera gånger, så är detta anledningen.

För att ta reda på det måste du öppna Schemaläggaren och sedan gå igenom dem. Varje uppgift har en kolumn. Om det är något annat än 0x0 är det ett fel. Om prompten fortsätter att dyka upp vid en viss tid på dygnet kommer det att göra det lätt att identifiera.

Obs: För att öppna Schemaläggaren, skriv detsamma i Start-menyn och klicka på den när den visas.

2]Uppdatera .NET Framework

Installutil.exe Kommandotolken blinkar. Vad betyder det här?

Installuitl.exe är ett kommandoradsverktyg som är relaterat till .NET Framework-applikationer. Det kanske försöker uppdatera eller installera en komponent, och kommandoraden fortsätter att visas. Om du kan citera det när kommandotolken visas måste du uppdatera till den senaste versionen av .Net Framework-paketet. När det är klart kommer den blinkande kommandotolken inte att visas längre.

Kontrollera Office-abonnemang

Liksom .NET-ramverket är Office Subscription också känt för att orsaka ett liknande problem. Task Scheduler har en uppgift som körs varje dag för att säkerställa att Microsoft Office-prenumerationslicensen är aktuell. Om det inte går att validera kommer det att köras igen.

Office-prenumerationsuppgiftsschemaläggare

Öppna Schemaläggaren och navigera till Microsoft > Office. Leta upp prenumerationsunderhållsuppgiften och inaktivera den.

3]Kör Windows Defender

Om inget annat fungerar kanske du vill köra Windows Defender eller ditt antivirusprogram för att söka efter skadlig programvara. Se till att förstöra den i felsäkert läge så att den enkelt kan tas bort. Du kan också använda skannrar online.

Även om problemet är knepigt, hoppas jag att inlägget hjälper dig.

Relaterade Artiklar

Back to top button