iOS 15 skulle orsaka geolokaliseringsbuggar med Philips Hue

iOS 15

Sedan migreringen till iOS 15
, har du problem med dina Philips Hue-enheter? Det är normalt “…

Det senaste Apple OS skulle faktiskt ha vissa problem att kommunicera med Hue-ekosystemet (och andra).

Skyll på iOS 15!

Sedan några veckor tillbaka har vissa iPhone-ägare som också är fans av Philips Hue-systemet rapporterat oro relaterade till geolokalisering. Detta problem skulle helt enkelt komma från den nya iOS 15 och skulle hindra Philips Hue-appen från att fungera korrekt.

Konkret skulle Philips Hue-lamporna tendera att inte längre tändas eller släckas automatiskt beroende på användarens rörelser. ” Geolokalisering utlöser inte längre någon åtgärd. Vår app heter bara inte längre, vi kan spåra den från våra loggar », Indikerar särskilt en av utvecklarna av iConnectHue. Det verkar som att problemet undviks om applikationen alltid är aktiv i bakgrunden.

Observera att Philips Hue-sortimentet inte skulle vara de enda som lider av denna iOS 15-bugg, eftersom Nuki-anslutna lås också tenderar att visa olika tecken på svaghet, liksom Somfys larmsystem. Så många program som fungerar (delvis) tack vare geolokalisering i bakgrunden… Det återstår att se nu när Apple tar sig tid att åtgärda problemet.

Källa: Hue-blogg

Relaterade Artiklar

Back to top button