Internetkablar under havet kan användas för att mäta jordbävningar

Internetkablar under havet kan användas för att mäta jordbävningar och följa tektoniska rörelser närmare.

Forskare som letar efter olika metoder för att beräkna jordbävningsrisker och mäta jordbävningar kan ha hittat en ny mätmetod i internetkablar som lagts under havet. Englands National Physics Laboratory (NPL) har meddelat att internetkablar under havet kan användas som jordbävningssensorer.

Forskarna, som provade den här metoden på fiberoptiska internetkablar som sträcker sig över Atlanten mellan Storbritannien och Kanada, publicerade data de erhållit i denna forskning i Science Magazine och delade med forskarvärlden att dessa kablar kan användas för att följa jordbävningar.

Internetkablar under havet

Det är viktigt att placera sensorer på havsbotten för att spåra tektoniska rörelser och mäta jordbävningar. Dock har bara ett fåtal sensorer distribuerats över hela världen, eftersom dessa sensorer är mycket dyra att utveckla och distribuera. Vid National Physics Laboratory, Dr. Giuseppe Marra sa: “Världen består till 70 procent av vatten, men alla jordbävningssensorer är på land. För det är väldigt svårt och kostsamt att placera dem på havsbotten, säger han.

Däremot finns det internetkablar under hav och oceaner. Den totala längden av internetkablar under havet har nått 1,3 miljoner kilometer. Dr. Enligt Marra kan dessa kablar användas för att spåra och mäta jordbävningar. Eftersom vibrationer, tryck och temperaturförändringar orsakade av tektoniska rörelser gör mycket små förändringar i hastigheten för fiberoptiska signaler som passerar genom dessa kablar. Forskare som etablerade ett system som övervakar dessa förändringar kunde följa jordbävningar.

Dr. Marra säger att om de installerar det här systemet på alla undervattenskablar för internet kommer de att kunna etablera ett jordbävningssensornätverk som sprids över hela världen. Detta kommer att göra det möjligt att spåra jordbävningar mycket bättre. Däremot konstateras att tack vare dessa sensorer kan temperaturförändringar orsakade av klimatförändringar på havsbotten noggrant övervakas.

Apple VR-glasögon testade av företagsledningen

Relaterade Artiklar

Back to top button