Hur skyddar man datorn från strömavbrott och överspänningar?

En strömstöt är en av få saker som omedelbart kan krascha din dator, och du kommer inte att få något tillbaka från den. Det är dock inte alla som är benägna att tänka på konsekvenserna av ett strömavbrott och vad det kan göra.

Sällsynta strömavbrott är inte ett allvarligt problem, men om du bor i en stad där detta händer regelbundet, då är det dags att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda din dator från skador, eftersom det bara är en tidsfråga. Så ja, ett strömavbrott kan skada din dator, även om det inte är samma sak som ett strömavbrott.

Skydda din en dator(Dator) från ett strömavbrott

Använd informationen du får för att skydda din dator från strömstörningar och strömavbrott som kan orsaka allvarliga problem i ditt arbete eller privatliv.

Hur kan ett strömavbrott skicka din dator till livet efter detta?

Operativsystemet som din dator körs på är inte en enkel sak på ytan. Hans komplex, vilket gör att ett plötsligt strömavbrott kan få enorma konsekvenser. Du förstår, operativsystemet kräver att du tar ett antal steg för att stänga av din dator, så om du inte gör det kan det gå fel väldigt snabbt.

Förmodligen den största oro här är systemfiler. Om du var upptagen med att göra ändringar i en fil, kan ett plötsligt strömavbrott skada filen. Detta är en av anledningarna till att Windows 10 varnar användare att inte stänga av sina system medan de uppdaterar operativsystemet.

Försök att starta om efter en korruption kommer sannolikt att orsaka Windows 10 eller någon annan version Windows ge efter för pressen. I en sådan situation kan användaren behöva installera om operativsystemet för att gå vidare, vilket innebär en möjlig förlust av filer.

Dessutom kan frekventa krascher orsaka problem med din hårddisk, särskilt om du använder en mekanisk hårddisk. Till exempel, om din hårddisk har en livslängd på 10 år, kan ständiga avstängningar potentiellt halvera den.

Läsa(Läs) : Hur håller du ditt moderkort rent och skyddat?

Strömstörning efter avstängning

Efter en avstängning sitter vi alla tillbaka och förväntar oss att elen kommer tillbaka efter ett tag, men som vi sa ovan kan detta vara ett problem om det blir ett strömavbrott. En strömstöt kommer att överbelasta all elektronik, vilket i sin tur kan skada din dator mer än en vanlig avstängning.

Istället för att ta itu med skadade filer efter en krasch, kan en ökning göra att datorn inte slås på och måste bytas ut.

Förebyggande(Förhindra) skador med avbrottsfri strömförsörjning mat(strömförsörjning) POSTEN(POSTEN)

Okej, så det första du behöver göra för att skydda din dator från kraschskador är att investera i POSTEN(POSTEN) . Den här enheten kommer med ett inbyggt batteri som kommer att fortsätta att driva din dator en kort tid efter en krasch.

Detta säkerställer att ett strömavbrott inte påverkar datorn, vilket för det mesta eliminerar risken för permanent skada.

Vi bör notera att vissa enheter POSTEN(UPS) kommer med överspänningsskydd, men du kan behöva betala lite mer.

Läsa(Läs) : Varningstecken på att din dator kommer att krascha eller dö) .

Använd en bärbar dator istället för en stationär

Eftersom den bärbara datorn kommer med ett batteri bör du klara dig efter ett strömavbrott om ditt system är anslutet. Detta skyddar inte mot överspänning; så gör som vi säger och investera i en enhet POSTEN(UPS) när det är möjligt.

Vi måste alla komma ihåg att våra datorer är viktiga enheter som håller oss uppkopplade, särskilt i tider av problem. Med allt detta i åtanke bör vi alltid göra vårt bästa för att hålla våra datorer väl skyddade.

En strömstöt är en av de få saker som omedelbart kan förstöra din dator, och det finns ingen återvändo från det. Men alla tenderar inte att överväga konsekvenserna av ett strömavbrott och vad det kan göra.

Sällsynta strömavbrott är inte ett stort problem, men om du bor i en stad där detta är en regelbunden händelse är det dags att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda din dator från skada eftersom det bara är en tidsfråga. Så ja, ett strömavbrott, även om det inte är samma sak som ett strömavbrott, kan skada din dator.

Skydda din dator från elavbrott

Skydda din dator från elavbrott

Använd den inkommande informationen för att skydda din dator från elavbrott och strömavbrott som kan orsaka stora problem med arbetet eller ditt privatliv.

Hur kan ett strömavbrott skicka din dator till livet efter detta?

Operativsystemet som driver din dator är inte en enkel sak under ytan. Dess komplexa, vilket innebär att det plötsliga avlägsnandet av makt kan få enorma konsekvenser. Du förstår, operativsystemet kräver en rad steg för att stänga av datorn, så när detta inte är gjort kan saker och ting gå åt sidan väldigt fort.

Det mest oroande här är förmodligen systemfilerna. Om du var upptagen med att göra ändringar i en fil, kan en plötslig strömförlust skada filen. Detta är en av anledningarna till att Windows 10 varnar sina användare att inte stänga av sina system när operativsystemet uppdateras.

Att försöka starta om efter en korruption kommer sannolikt att tvinga Windows 10 eller andra versioner av Windows att spänna under tryck. I en situation som denna kan användaren behöva installera om operativsystemet för att gå vidare, vilket innebär en möjlig förlust av filer.

Dessutom kan frekventa avbrott orsaka problem för din hårddisk, särskilt om du använder en mekanisk hårddisk. Till exempel, om din hårddisk hade en livslängd på 10 år, och då konstanta avbrott skulle kunna minska den med hälften, potentiellt.

läsa: Hur håller du ditt moderkort rent och skyddat?

Strömstörning efter ett avbrott

Efter ett avbrott sitter vi alla tillbaka och förväntar oss att elen kommer tillbaka efter en tid, men som vi har nämnt ovan kan det vara ett problem om det blir en överspänning. En strömstöt kommer att överbelasta all elektronik, vilket i sin tur kan förstöra din dator mer än ett vanligt avbrott.

Istället för att behöva ta itu med korrupta filer efter ett avbrott, kan en ökning leda till att en dator inte startar och behöver bytas ut.

Förhindra skador med avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

OK, så en av de första sakerna du behöver göra för att skydda din dator från skador genom ett avbrott, är att investera i en UPS. Den här enheten kommer med ett inbyggt batteri som kommer att fortsätta att driva din dator en kort stund efter ett avbrott.

Genom att göra detta säkerställer du att datorn inte påverkas av strömavbrottet, vilket för det mesta tar bort risken för permanent skada.

Vi bör påpeka att vissa UPS-enheter kommer packade med förmågan att skydda mot strömstörningar, men du kan behöva betala lite mer.

läsa: Varningstecken på att din dator kommer att krascha eller dö.

Använd en bärbar dator istället för en stationär

Eftersom en bärbar dator kommer med ett batteri bör allt vara bra efter ett strömavbrott om ditt system är anslutet till elnätet. Det kommer inte att skydda mot en våg; gör därför som vi säger och investera i en UPS-enhet när du kan.

Vi bör alla ha i åtanke att våra datorer är viktiga enheter som håller oss anslutna, särskilt under de aktuella problemen. Med allt detta i åtanke bör vi alltid göra vad som krävs för att se till att våra datorer är väl skyddade.

Relaterade Artiklar

Back to top button