Hur påverkar den digitala transformationen vården?

Digital transformation är en mekanism som introduceras för att integrera digital teknik i företaget. Det kräver grundläggande förändringar inte bara tekniskt, utan också när det gäller kultur, verksamhet och värdeskapande. Den accelererade expansionen av ny teknologi inom mänsklig aktivitet driver företag att moderniseras på grund av fundamentalt förändrade processer och modeller. Låt oss tillsammans titta på vikten av digital transformation inom vården.

Vikten av digital transformation

I ett allt mer digitaliserat samhälle inser sjukvårdsinstitutionerna idag vikten av digital transformation när det gäller att förbättra tjänsterna och öka deras förmåga att växa.

Covid-pandemins inverkan på digital transformation

Covid-19 folkhälsoresponsen har belyst bristerna i många sektorer när det gäller att reagera på mycket allvarliga störningar i rörelsen av varor och människor. Detta gäller särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Behovet av omedelbar respons har lett till en påtvingad acceleration av digital transformation, till exempel gällande bokningsprocesser eller telekonsultationer.

Bland de områden där digitalisering har fått en viktig plats i stödjande verksamhet finns:

  • anordnande av virtuella evenemang (teleenheter, telekonferenser, etc.),
  • införandet av distansarbete, perfekt legitimerat av coronakrisen,
  • telemedicin.

I en sjukvårdssektor belastad av befintliga system och viss tröghet har covid-19-pandemin spelat en avgörande roll, särskilt på grund av det avgörande behovet av att kunna konsultera patienter på distans för att minimera risken för virusöverföring.

Hädanefter måste sjukvårdsinstitutionerna fortsätta att digitalisera sin verksamhet för att ständigt anpassa sig. På så sätt säkerställer de beredskap för framtida störningar, ökar sin överlevnadsförmåga och förbättrar sina värdeerbjudanden.

Vad omfattar den digitala omvandlingen av sjukvården?

Digital transformation har förenklat arbetet i många branscher. Inom det medicinska och sjukhusområdet kan digital teknik nu tillhandahålla nya behandlings- och vårdlösningar för patienter och professionella.

Från medicinsk vård till förebyggande, telemedicin och prognoser

Om sjukvårdssektorn hittills främst har varit van vid hantering av patienter och patologier, måste den nu stärka sin uppåtgående roll ur prognos- och förebyggande synvinkel. Denna trend kommer att accelerera på grund av de kombinerade fördelaktiga effekterna av framsteg inom sensorer, IoT (Internet of Things), kommunikation, datalagring, datautvinning och AI-assisterad dataanalys. Dessa framsteg är särskilt användbara vid postoperativ uppföljning eller vid uppföljning av patienter som lider av kroniska sjukdomar.

På bara några år har externa och interna sensorer blivit effektivare, mindre och billigare. De samlar in och överför data i nästan realtid och för alltid, utan att störa patienternas liv. Smarttelefonen blir ett “bekvämt” gränssnitt för vissa medicinska apparater. Uppgifterna blir också tillgängliga för patienterna och tolkningen blir mer läsbar för den oinvigde.

Om börjans “bärbara enheter” snarare var avsedda för löpare eller fitnessentusiaster med ganska enkel data, håller armband, anslutna klockor eller Apple AirPods på att bli eller kompletteras med riktiga uppkopplade medicinska apparater för exakt spårning av den eller den patologin. Med tanke på kostnaden för sjukhusvistelse, särskilt i USA, är det inte förvånande att se patienter och försäkringsbolag som är ivriga att främja förebyggande.

Tack vare den inbyggda datorkraften i smartphones kommer vi till enheter som blir allt kraftfullare, billigare och mindre skrymmande. De insamlade data kan antingen analyseras av den inbyggda mikroprocessorn eller helt enkelt bearbetas i efterhand av en intelligent algoritm när den en gång överförs av:

  • Blåtand,
  • Wi-Fi,
  • 4G och 5G,
  • Moln.

Genom att kombinera data från en kritisk massa patienter (säkerställa deras anonymisering) kommer artificiell intelligens att utvecklas ännu snabbare tack vare maskininlärning. Vi kan föreställa oss att data äntligen släpps och delas (med kontroll och säkerhet) mellan patienter, läkare, sjukhus, farmaceuter, sjukförsäkringar och ömsesidiga för mer personlig, mer lyhörd, effektivare och billigare uppföljning.

Detta bör leda till att telemedicinen accelererar. Vi bevittnar också framväxten av end-to-end-lösningar som gör det möjligt för en läkare att diagnostisera en patient på distans, genom att blanda konsultationer via videokonferenser och datainsamling tack vare bås och ansluten medicinsk utrustning.

Där laboratorier främst var intresserade av interaktioner mellan patogener och bakterier/virus, blir de nu mer medvetna om patienter, deras miljö och livsstilsvanor. Med ett ord, allt påverkar inte bara sjukdomen utan också dess behandling.

Ett nytt ekosystem för patientupplevelser

Samtidigt kompliceras denna omvandling av det känsliga ekosystemet hos många sjukvårdsenheter: privata och offentliga, läkare, sjukhus, kliniker, socialförsäkringar, praktiserande läkare, specialister, farmaceuter, försäkringar och ömsesidig försäkring. Om det redan är svårt att omvandla stora företag som laboratorier kan man föreställa sig vilken komplexitet detta ger på landsnivå. Och jag pratar inte ens om en internationell vision, med tanke på mångfalden av metoder, system och mognad.

En av lösningarna och ett av problemen med detta federerade ekosystem är data och den tillhörande värdekedjan. Vad är ägandet, vad är åtkomsten, vad är interoperabiliteten, vad är affärsmodellen och vad är skyddet och säkerheten för medicinsk data? Vi är fördjupade i en nästan olöslig blandning av tekniska ämnen, men också i första hand etiska eller till och med politiska.

Även om vi förstår behovet av att skydda privata data, är de ofta aggregerade i stor skala, vilka data kommer att påskynda kliniska prövningar och innovation. Förutom teknik är det också en revolution i synsätt. Istället för att ha flera sjukvårdsenheter i silos skulle det handla om att föra samman allt kring patientupplevelsen med ett team (så kallat territoriella sjukvårdspersonal) till hans tjänst. Det innebär också att se hur vården integreras med förtroendevalda och den smarta staden.

Krisen inom hälso- och sjukvårdsområdet underströk således vikten av den digitala omvandlingen av institutioner inom alla hälso- och sjukvårdsämnen. Dessutom måste digitaliseringen inom detta område ge en grundläggande plats åt integritets- och dataskyddet, vilket kräver en dokumenterad meritlista. Om du vill utveckla ett skräddarsytt verktyg för den digitala transformationen av din sjukvårdsinrättning, kommer Intellectsoft att hjälpa dig med ditt projekt och tillhandahålla sitt kunnande för dess utveckling och implementering.

Relaterade Artiklar

Back to top button