Hur man zippar och packar upp filer med PowerShell i Windows 10

I huvudsak filformatet blixtlås minskar storleken på filer genom att komprimera dem till en enda fil. Denna process sparar diskutrymme, krypterar data och gör det enkelt att dela filer med andra. I det här inlägget visar vi dig hur arkivera och packa upp filer( zippa och packa upp filer ) ( zippa och packa upp filer ) med hjälp av verktyget PowerShell i Windows 11/10.

Hur man arkiverar filer med PowerShell

Du börjar med att komprimera några filer blixtlås – arkivera med cmdlet Komprimera-arkiv . Den tar vägen till alla filer du vill komprimera – flera filer separeras med kommatecken – och arkiverar dem till den destination du anger.

Gör följande:

tryck tangent Windows-tangent + X för att öppna menyn Power User (öppna Power User Menu) och klicka sedan jag på tangentbordet för att starta PowerShell .

Ange sedan syntaxen nedan och ersätt och till sökvägen till filerna du vill komprimera, samt till namnet respektive mappen du vill byta till.

Compress-Archive -LiteralPath <PathToFiles> -DestinationPath <PathToDestination>

Notera(Notera) . När du anger en destinationssökväg, se till att ge arkivfilen ett namn, annars PowerShell spara det som “.zip” där du anger. Tänk också på att citattecken runt sökvägen endast behövs om filsökvägen innehåller ett mellanslag.

Alternativt, för att arkivera hela innehållet i en mapp och alla dess undermappar, kan du använda samma syntax som ovan och ersätta och sökvägen till filerna du vill komprimera och namnet och mappen du vill komprimera. Jag vill att han ska gå, respektive.

Det ska se ut som bilden nedan.

Detta kommando anger sökvägen till en katalog med flera filer och mappar utan att specificera enskilda filer. PowerShell tar allt innehåll i rotkatalogen och komprimerar den, undermappar och allt.

Läsa(Läs) : Hur man öppnar .TAR.GZ, .TGZ eller .GZ. Filer (Hur man öppnar .TAR.GZ, .TGZ eller .GZ. filer) .

Jokertecken funktion

Komprimera-arkivera cmdlet (Compress-Archive) låter dig använda ett jokertecken för att ytterligare utöka funktionaliteten. När du använder en symbol kan du utesluta rotkatalogen, komprimera endast filerna i katalogen eller välja alla filer av en viss typ. Att använda ett jokertecken med Komprimera-arkiv bör du istället använda parametern-Path, sedan (-Väg)

-LiteralPath accepterar dem inte. Nu från båda exemplen ovan har du sett hur du inkluderar rotkatalogen och alla dess filer och underkataloger när du skapar en arkivfil. Men om du vill utesluta rotmappen från Blixtlås – fil kan du använda ett jokertecken för att utesluta den från arkivet. Genom att lägga till en asterisk

Compress-Archive -Path C:\path\to\file\* -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

till slutet av filsökvägen,

PowerShell kommer bara att fånga det som finns i rotkatalogen. Den korrekta syntaxen visas nedan. Hur man arkiverar filer med PowerShell i Windows 10 Om du nu har en mapp med en massa olika filtyper (.docx, .Text , .jpg etc.) men du bara vill komprimera en typ kan du använda syntaxen nedan.PowerShell

Compress-Archive -Path C:\path\to\file\*.docx -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

kommer att arkivera de angivna filerna utan att explicit påverka de andra.

Compress-Archive -Path C:\path\to\file\*.* -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

Björn (Bear) Tänk på att den här metoden inte inkluderar underkataloger och filer i rotmappen. Slutligen, om du vill ha ett arkiv som bara komprimerar filerna i rotkatalogen och alla dess underkataloger, kommer du att använda jokertecknet star-dot-star (*.*) för att arkivera filer med syntaxen nedan. När du använder den här metoden ingår inte heller underkatalogerna och filerna i rotmappen i arkivet.

Compress-Archive -Path C:\path\to\files -Update -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

Nu bör det noteras att även efter att zippningen är klar kan du uppdatera en befintlig zippad fil med parametern -Uppdatering med rätt syntax som anges nedan. Detta gör att du kan ersätta gamla versioner av filer i arkivet med nyare versioner med samma namn och lägga till filer som skapats i rotkatalogen. Detta slutför processen med olika scenarier där du kan arkivera filer med PowerShell i Windows 10

. Följande visar hur man packar upp filer medPowerShell

.

Läsa (Läs) : Hur man installerar CURL på Windows 11/10 . Hur man packar upp filer med PowerShell

Som du har sett

PowerShell kan användas för att arkivera filer. Verktyget kan också packa upp arkiv. Den här processen är ännu enklare än att komprimera dem – allt du behöver är en källfil och en destination för att data ska dekomprimeras. Låt oss komma till saken.

Att packa upp filer med

PowerShell gör följande: Öppna PowerShell. Ange sedan syntaxen nedan och ersätt

Expand-Archive -LiteralPath <PathToZipFile> -DestinationPath <PathToDestination>

och till sökvägen till de filer du vill komprimera, samt namnet och mappen du vill ändra till.

Målmappen som anges för att extrahera filer kommer att fyllas med innehållet i arkivet. Om mappen inte fanns innan uppackning, PowerShell kommer att skapa en mapp och lägga innehållet i den innan den extraheras. Som standard, om du inte anger ett alternativ -Destinationsväg , PowerShell

packar upp innehållet till den aktuella rotkatalogen och använder namnet Blixtlås – fil för att skapa en ny mapp.I det här exemplet anger kommandot mappen docs, alltså (dokument) PowerShell kommer att skapa en mapp docs

längs vägen

C:\Users\Chidum.Osobalu och extrahera filerna från arkivet till en mapp. Se utdatamappen som innehåller de två filerna som är zippade i början av detta inlägg nedan. Zippa och packa upp filer med PowerShell Observera att om mappen docs finns redan på destinationen, PowerShell kommer att returnera ett felmeddelande när du försöker packa upp filerna. Däremot kan du tvinga PowerShell

skriv över data med nya med hjälp av parametern-tvinga

.

– Force alternativ (-Force) bör endast användas om de gamla filerna inte längre behövs, eftersom detta permanent kommer att ersätta filerna på din dator. Och detta avslutar vårt ämne om hur man zippar och packar upp filer med hjälp av PowerShell-verktyget i Windows 11/10! I huvudsak minskar ZIP-filformatet storleken på filer genom att komprimera dem till en enda fil. Denna process sparar diskutrymme, krypterar data och gör det enkelt att dela filer med andra. I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du gör zippa och packa upp filer

använda

PowerShell verktyg i Windows 11/10. Hur man zippar filer med PowerShell

Du börjar med att komprimera några filer till ett ZIP-filarkiv med hjälp av

Komprimera-arkiv cmdlet. Den tar vägen till alla filer du vill komprimera – flera filer separeras med ett kommatecken – och arkiverar dem på den destination du anger. Gör följande: Tryck Windows-tangent + X

för att öppna Power User Menu och tryck sedan på

Compress-Archive -LiteralPath <PathToFiles> -DestinationPath <PathToDestination>

jagpå tangentbordet för att starta PowerShell.

Skriv sedan in syntaxen nedan, ersätt och platshållare med sökvägen till filerna du vill komprimera och namnet och mappen du vill att den ska gå till.

notera

: När du anger destinationssökvägen, se till att ge arkivfilen ett namn, annars sparar PowerShell den som “.zip” där du anger. Tänk också på att citattecken runt sökvägen endast är nödvändiga när filsökvägen innehåller ett mellanslag.

Alternativt, för att zippa hela innehållet i en mapp och alla dess undermappar, kan du använda samma syntax som ovan, ersätta och platshållare med sökvägen till de filer du vill komprimera respektive namnet och mappen du vill att den ska gå till .Det ska se ut som på bilden nedan.

Detta kommando lägger sökvägen till en katalog med flera filer och mappar i den utan att specificera enskilda filer. PowerShell tar allt inuti rotkatalogen och komprimerar den, undermappar och allt.

läsa : Hur man öppnar .TAR.GZ, .TGZ eller .GZ. filer. Jokertecken fungera Med cmdleten kan du använda ett jokertecken

för att utöka funktionaliteten ytterligare. När du använder tecknet kan du utesluta rotkatalogen, komprimera endast filer i en katalog eller välja alla filer av en specifik typ. För att använda ett jokertecken med måste du använda

Compress-Archive -Path C:\path\to\file\* -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

-Väg

parameter istället, som

Compress-Archive -Path C:\path\to\file\*.docx -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

-LiteralPath

Compress-Archive -Path C:\path\to\file\*.* -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

accepterar dem inte. Nu, från båda exemplen ovan, har du sett hur du inkluderar rotkatalogen och alla dess filer och underkataloger när du skapar en arkivfil. Men om du vill utesluta rotmappen från Zip-filen kan du använda ett jokertecken för att utesluta den från arkivet. Genom att lägga till en asterisk till slutet av filsökvägen kommer PowerShell bara att ta tag i det som finns inuti rotkatalogen. Den korrekta syntaxen presenteras nedan.

Compress-Archive -Path C:\path\to\files -Update -DestinationPath C:\path\to\archive.zip

Hur man zippar filer med PowerShell i Windows 10

Nu, om du har en mapp med en massa olika filtyper (.docx, .txt, .jpg, etc.) men bara vill komprimera alla av en typ, kan du använda syntaxen nedan. PowerShell kommer att arkivera de angivna filerna utan att explicit röra de andra. Tänk på att underkataloger och filerna i rotmappen inte ingår i arkivet med den här metoden.Slutligen, om du vill ha ett arkiv som bara komprimerar filer i rotkatalogen och alla dess underkataloger, kommer du att använda jokertecknet star-dot-star (*.*) för att zippa filerna med syntaxen nedan. Även med denna metod ingår inte underkataloger och filerna i rotmappen i arkivet.

Nu är det absolut nödvändigt att påpeka att även efter att arkivet är klart kan du uppdatera en befintlig zippad fil med hjälp av

-Uppdatering

parameter med rätt syntax som anges nedan. Detta låter dig ersätta äldre filversioner i arkivet med nyare som har samma namn, och lägga till filer som har skapats i rotkatalogen.

Och detta avslutar processen för de olika scenarierna där du kan zippa filer med PowerShell i Windows 10. Fortsätt nedan för att se hur du kan packa upp filer med PowerShell.

läsa

: Hur man installerar CURL på Windows 11/10.

Expand-Archive -LiteralPath <PathToZipFile> -DestinationPath <PathToDestination>

Hur man packar upp filer med PowerShell

Som du redan har sett kan PowerShell användas för att zippa filer. Verktyget kan också packa upp arkiv. Processen är ännu enklare än att komprimera dem – allt du behöver är källfilen och en destination för data som är redo att packas upp. Låt oss komma till det. För att packa upp filer med PowerShell, gör följande:

Öppna PowerShell. Skriv sedan in syntaxen nedan, ersätt och platshållare med sökvägen till filerna du vill komprimera och namnet och mappen du vill att den ska gå till. Målmappen som anges för att extrahera filerna i kommer att fyllas med innehållet i arkivet. Om mappen inte fanns före uppackning, kommer PowerShell att skapa mappen och placera innehållet i den innan den packas upp.

Som standard, om du utelämnar

-Destinationsväg parameter, kommer PowerShell att packa upp innehållet i den aktuella rotkatalogen och använda namnet på zip-filen för att skapa en ny mapp. I det här exemplet, mappen

docs

anges i kommandot, så PowerShell skapar mappen i sökvägen och extraherar filerna från arkivet till mappen. Se utdatamappen som innehåller de två filerna som är arkiverade i början av detta inlägg nedan.Zippa och packa upp filer med PowerShell Observera att om mappen redan finns i destinationen kommer PowerShell att returnera ett fel när den försöker packa upp filerna. Du kan dock tvinga PowerShell att skriva över data med de nya med hjälp av-tvingaparameter.Du bör bara använda parametern om de gamla filerna inte längre behövs, eftersom detta oåterkalleligt kommer att ersätta filerna på din dator.

Relaterade Artiklar

Back to top button