Hur man skapar genväg för att rensa urklipp i Windows 10

Buffert utbyta(Urklipp) är ett temporärt lagringsområde som tillåter applikationer att överföra data mellan applikationer. Kort sagt, när du kopierar viss information från ett ställe och planerar att använda den på en annan plats, alltså urklipp(Urklipp) fungerar som en lagringsenhet där informationen du kopierade ovan lagras. Du kan kopiera till urklipp(Urklipp) allt som text, bilder, filer, mappar, videor, musik, etc.

Den enda nackdelen urklipp(Urklipp) är att den bara kan lagra en bit information vid varje given tidpunkt. När du kopierar något sparas det i urklippet och ersätter all information som tidigare sparats. Nu när du delar din dator med vänner eller familj måste du se till att du rensar urklippet innan du lämnar datorn. Så, utan att slösa någon tid, låt oss se hur man skapar märka(Genväg) för rengöring urklipp(Urklipp) Windows 10 med hjälp av guiden nedan.

Hur man skapar märka(Genväg) för rengöring urklipp(Urklipp) Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt om något går fel.

Metod 1: Rensa urklippsdata manuellt i Windows 10(Metod 1: Rensa urklippsdata manuellt i Windows 10)

1. Tryck på knappen Windows-tangent + R ange sedan följande kommando:

cmd /c echo.|klipp

Rensa urklippsdata manuellt i Windows 10 cmd /c echo.|clip | Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

2. tryck enter(Tryck på Enter) för att köra kommandot ovan som kommer att rensa dina data urklipp(Urklipp).

Metod 2: Skapa en genväg för att rensa urklipp i Windows 10(Metod 2: Skapa en genväg för att rensa urklipp i Windows 10)

1. Högerklicka tomt område(tomt område) på skrivbordet och välj ” Ny > Genväg.

Högerklicka på skrivbordet och välj Ny och sedan Genväg.

2. Ange nu följande kommando i ” Ange platsen för elementet(Skriv in platsen för objektet)” och klicka på “Nästa”:

%windir%\System32\cmd.exe /c “echo av | klämma”

Skapa en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

3. Ange valfritt etikettnamn(Skriv in namnet på genvägen) och klicka på ” Redo”.(Avsluta.)

Ange det genvägsnamn du gillar och klicka på Slutför.

4. Högerklicka märka(genväg) och välj ” Egenskaper”.(Egenskaper.)

Högerklicka på genvägen Clear_ClipBoard och välj Egenskaper | Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

5. Klicka på ” Märka(Genväg)”, tryck sedan på ” byta ikon(Ändra ikon)” längst ned.

Klicka på fliken Genväg och klicka sedan på knappen Ändra ikon.

6. Ange följande under ” Sök efter ikoner i den här filen(Leta efter ikoner i den här filen)” och tryck på Enter:

%windir%\System32\DxpTaskSync.dll

Skriv följande i rutan

7 . Välj ikonen som är markerad i blått,(. Välj ikonen som är markerad i blått) och klicka på OK.

Notera.(Obs!) Du kan använda vilken ikon du vill istället för den ovan.

8. Klicka på “Apply” och sedan ” OK(OK)” för att spara ändringarna.

Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10 | Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

9. Använd genvägen när som helst för att rensa urklippsdata.(rensa urklippsdata.)

Metod 3: Tilldela en global snabbtangent för att rensa urklippsdata i Windows 10(Metod 3: Tilldela en global snabbtangent för att rensa urklippsdata i Windows 10)

1. Tryck på knappen Windows-tangent + R skriv sedan följande och tryck på Retur:

skal: startmenyn(skal:Startmeny)

I dialogrutan Kör skriver du shell: start-menyn och trycker på Retur.

2. In dirigent(Filutforskaren) meny ” Start(Start meny) ” , kopiera och klistra in genvägen till den här platsen.(kopiera och klistra in genvägen till den här platsen.)

Kopiera och klistra in genvägen Clear_Clipboard till Start-menyn.

3. Högerklicka märka(genväg) och välj ” Egenskaper”.(Egenskaper.)

Högerklicka på genvägen Clear_Clipboard och välj Egenskaper.

4. Klicka på ” Genväg “, sedan i avsnittet” (Genväg)Snabbnyckel(Kortkommando) åtkomst” ställ in önskad snabbtangent för snabb åtkomst till genvägen ” Rensa Urklipp » (Rensa genväg till urklipp).

I avsnittet Genväg, ställ in önskad snabbtangent för att enkelt komma åt genvägen Rensa urklipp.

5. Nästa gång du behöver städa urklippsdata(Urklippsdata), använd ovanstående kortkommandon.

Utvalda:(Rekommenderad:)

Det är allt, du har framgångsrikt lärt dig hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10(Hur man skapar en genväg för att rensa urklippet i Windows 10) , men om du fortfarande har några frågor angående den här guiden, ställ dem gärna i kommentarsektionen.

Urklipp är ett temporärt lagringsområde som gör det möjligt för applikationer att överföra data till eller mellan applikationer. Kort sagt, när du kopierar någon information från ett ställe och planerar att använda den på en annan plats, då fungerar Urklipp som en lagringsenhet där informationen du kopierade ovan lagras. Du kan kopiera allt till Urklipp som text, bilder, filer, mappar, videor, musik etc.

Hur man skapar en genväg för att rensa urklippet i Windows 10 enkelt

Den enda nackdelen med Urklipp är att det bara kan innehålla en bit information vid en viss tidpunkt. När du kopierar något lagras det i urklippet genom att det ersätts med information som sparats tidigare. Nu, när du delar din dator med vänner eller familj, måste du se till att du rensar urklippet innan du lämnar datorn. Så utan att slösa någon tid, låt oss se hur man skapar en genväg för att rensa urklippet i Windows 10 med hjälp av handledningen nedan.

Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

Se till att skapa en återställningspunkt ifall något går fel.

Metod 1: Rensa urklippsdata manuellt i Windows 10

1. Tryck på Windows-tangent + R och skriv sedan följande kommando:

cmd /c echo.|klipp

Rensa urklippsdata manuellt i Windows 10 cmd /c echo.|clip | Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

2. Tryck på Enter för att utföra kommandot ovan, vilket rensar dina Urklippsdata.

Metod 2: Skapa en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

1. Högerklicka i en tomt område på skrivbordet och välj Ny > Genväg.

Högerklicka på skrivbordet och välj Ny och sedan Genväg

2. Skriv nu följande kommando i “Ange platsen för objektet“fältet och klicka på Nästa:

%windir%\System32\cmd.exe /c “echo av | klämma”

Skapa en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

3. Skriv namnet på genvägen allt du gillar och klicka sedan Avsluta.

Skriv in namnet på genvägen vad du vill och klicka sedan på Slutför

4. Högerklicka på genväg och välj egenskaper.

Högerklicka på genvägen Clear_ClipBoard och välj Egenskaper | Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

5. Byt till genvägsfliken och klicka sedan på “Byta ikon”-knappen längst ner.

Växla till genvägsfliken och klicka sedan på knappen Ändra ikon

6. Skriv följande under “Leta efter ikoner i den här filen” och tryck på Enter:

%windir%\System32\DxpTaskSync.dll

Skriv följande under Leta efter ikoner i det här filfältet och tryck på Retur

7 och klicka på OK.

Notera: Du kan använda vilken ikon du vill istället för ovanstående.

8. Klicka på Verkställ, följt av OK för att spara ändringarna.

Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10 | Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10

9. Använd genvägen när du vill

Metod 3: Tilldela en global snabbtangent för att rensa urklippsdata i Windows 10

1. Tryck på Windows-tangent + R och skriv sedan följande och tryck på Retur:

skal: Startmenyn

Skriv shell:Start-menyn i dialogrutan Kör och tryck på Enter

2. Startmenyn öppnas i Filutforskaren,

Kopiera och klistra in genvägen Clear_Clipboard till startmenyn

3. Högerklicka på genväg och välj egenskaper.

Högerklicka på genvägen Clear_Clipboard och välj Egenskaper

4. Växla till fliken Genväg och sedan under “Snabbtangent” ställ in önskad snabbtangent för att komma åt Rensa urklippsgenväg lätt.

Under Genvägstangent ställ in önskad snabbtangent för att enkelt komma åt genvägen Rensa urklipp

5. Nästa gång, närhelst du behöver rensa urklippsdata, använd ovanstående tangentkombinationer.

Rekommenderad:

Det var allt, du lärde dig framgångsrikt Hur man skapar en genväg för att rensa urklipp i Windows 10 men om du fortfarande har några frågor angående denna handledning, ställ dem gärna i kommentarsavsnittet.

Relaterade Artiklar

Back to top button