Hur man öppnar en fil eller mapp i Terminal på Mac

För de flesta användare Mac Det föredragna sättet att öppna filer eller mappar är med Finder (Finder-appen) . Men detta är inte det enda sättet att navigera och komma åt fil- eller mappsystemet – du kan använda kommandoraden. Terminalen är standardporten till den här kommandoraden och kräver inte att du pekar eller klickar på någonting – skriv bara kommandot och Mac och det kommer att utföra kommandot.

Det finns flera situationer där Terminal(Terminal) är användbart när du kommer åt en fil eller mapp. Till exempel, om du är en utvecklare eller kommandoradsanvändare och du arbetar med Terminal . Appen kommer också att vara praktisk när macOS är serverprogramvara och Terminal(Terminal) är det enda sättet att navigera i operativsystemet.

I den här guiden kommer vi att visa dig hur du öppnar en fil eller mapp i Terminal(Terminal) på din Mac .

Hur man öppnar en fil i terminal(Hur man öppnar en fil i terminalen)

du kan använda Terminal(Terminal) för att öppna filen genom dess standard/specifika applikation eller genom en textredigerare.

När öppnar du Terminal(Terminal), kommer du att se något så här:

Senaste inloggning: mån 6 sep 17:03:20 på [email protected] ~%

Öppna filen i terminalen genom standardapplikationen(Öppna en fil i terminalen genom dess standardapplikation)

Du kan öppna filen med standardfilprogrammet.

 1. Välj (Gå)> Verktyg(Verktyg) .

 1. Välj sedan ” Terminal(Terminal)” för att öppna programmet.

 1. Högerklicka på filen och välj ” Kopiera(Kopiera) » . Du kan också dra filen till fönstret terminal(Terminal) för att lägga till den på kommandoraden.

 1. I terminalfönstret skriver du ” Öppna” [путь к файлу, который вы скопировали](Öppna [file pathway you copied]) och klicka på ” Lämna tillbaka”(Återvänd) för att kommandot ska träda i kraft.

Notera(Notera) . Om du gör ett misstag i sökvägen till kommandot får du meddelandet “Ingen sådan fil eller katalog finns”.

Öppna en fil i terminalen med ett specifikt program(Öppna en fil i Terminal med ett specifikt program)

Om du vill öppna en fil i Terminal(Terminal) med det program du angav behöver du fortfarande sökvägen till filen du kopierade tidigare och namnet på programmet du använder.

 1. I fönstret terminal(Terminal) skriv Öppna -a “Application Name” [путь к файлу]. Du kan till exempel gå in Öppna -en “Förhandsgranskning” /Users/beeagey/Desktop/GOOD\ OR\ BAD\ HUSTLE.jpg .

 1. Klicka på knappen Lämna tillbaka”(Återvänd) för att kommandot ska träda i kraft.

Öppna filen i terminalen med en textredigerare(Öppna en fil i Terminal med hjälp av textredigeraren)

Du kan använda din Macs textredigerare för att öppna filer via Terminal(Terminal) och redigera formaterade textdokument skapade i Ord eller öppet kontor och andra ordbehandlingsprogram.

 1. Öppna terminal(Terminal) och ange följande kommando: Öppna -en textredigering [ путь к файлу]. Till exempel: Öppna -a TextEdit /Users/beeagey/Desktop/How\ to\ Open\ a\ File\ or\ Folder\ in\ Terminal\ on\ Mac.docx .

 1. Presst lämna tillbaka kör kommandot och öppna filen.

Hur man öppnar en mapp i terminal(Hur man öppnar en mapp i terminalen)

Du kan öppna mappen i terminal(Terminal) för att se vad som finns i den.

 1. Välj “Övergång”(Gå)>” Verktyg(Verktyg) » > « Terminal(Terminal) » .

 1. Stiga på(Enter) syntax öppna /sökväg/till/katalog för att öppna en mapp. Du kan till exempel gå in Öppna /Users/beeagey/Desktop/screenies .

Notera(Notera) . Om du t.ex. anger fel mappsökväg /Användare/beeagey/screenies kommer du att få ett meddelande som liknar det nedan:

Filen /Users/beeagey/screenies finns inte.

[email protected] ~%

Du kan också komma åt specifika mappar med några andra kommandon som visas nedan.

 • Rotkatalog: Öppna / .
 • Hemmapp: öppna ~ . För att få en karaktär ~ klick Flytta + N.
 • Aktuell arbetsmapp i Finder: Öppna . (Öppna.).
 • Öppna appen utan att använda Finder: Öppna /Applications/nameofapplication.app . Till exempel om du vill öppna safari stiga på Öppna /Applications/Safari.app .

Öppna en mapp i terminalen med snabbmenyn(Öppna en mapp i terminalen med en genvägsmeny)

Om du vill skapa en katalog Upphittare nuvarande arbetskatalog kan du ändra situationen med hjälp av snabbmenyn (genväg).

 1. Välj äppelmeny(Äppelmeny) > Systeminställningar(Systeminställningar) .

 1. Välj nästa Tangentbord(tangentbord) .

 1. Gå till ” Etiketter”.(genvägar)

 1. Välj Tjänster(Tjänster) .

 1. Leta efter ” Ny terminal i mappen(Ny terminal vid mapp).

 1. Välj en mapp i Upphittare öppna menyn Tjänster(Tjänster)” och välj ” Ny terminal(Ny terminal) in mapp(Mapp) ” . Du kommer att göra detta när du vill växla mellan terminal(Terminal) och GUI(gui).

Styr hur du öppnar filer och mappar på din Mac(Kontrollera hur du öppnar filer och mappar på din Mac)

du kan använda Terminal(Terminal) för en mängd olika uppgifter på din Mac . Vissa av dem kan göras i Upphittare men mycket snabbare när du går igenom Terminal . Du kan också komma åt djupt rotade delar av macOS som du inte skulle ha åtkomst från Upphittare utan speciella tillämpningar.

Kolla in fler användningsområden Terminal(Terminal) för att döda en process med Terminal på macOS (döda en process med Terminal på macOS), identifiera nätverksinställningar eller uppdatera Mac-appar (uppdatera Mac-appar) .

Var det(Var) den här guiden till hjälp? Dela med sig(Dela) dina tankar i kommentarerna.

För de flesta Mac-användare är det föredragna sättet att öppna filer eller mappar genom Finder-appen. Men det är inte det enda sättet du kan navigera och komma åt fil- eller mappsystemet – du kan gå igenom en kommandorad. Terminal är standardporten till den kommandoraden, som inte kräver att du pekar eller klickar på någonting – skriv bara ett kommando och din Mac så kör den kommandot.

Det finns flera situationer där Terminal kommer till användning när du kommer åt en fil eller mapp. Till exempel, om du är en utvecklare eller kommandoradsanvändare och arbetar med Terminal. Appen är också praktisk där macOS är serverprogramvaran och Terminal är det enda sättet att navigera i operativsystemet.

I den här guiden visar vi dig hur du öppnar en fil eller mapp i Terminal på din Mac.

Hur man öppnar en fil i Terminal

Du kan använda Terminal för att öppna en fil via dess standard/specifika app eller genom textredigeraren.

När du öppnar Terminal ser du något sånt här:

Senaste inloggning: mån 6 sep 17:03:20 på ttys000
[email protected] ~%

Öppna en fil i terminalen genom dess standardapplikation

Du kan öppna en fil med filens standardprogram.

 1. Välj > Verktyg.

 1. Välj sedan Terminal för att öppna applikationen.

 1. Högerklicka på filen och välj Kopiera. Alternativt kan du dra filen till terminalfönstret för att lägga till på kommandoraden.

 1. I terminalfönstret skriver du öppna [file pathway you copied] och slå på lämna tillbaka knappen för att kommandot ska fästas.

notera: Om du gör ett misstag i din kommandoväg får du meddelandet “Ingen sådan fil eller katalog finns”.

Öppna en fil i Terminal med ett specifikt program

Om du vill öppna din fil i Terminal med ett program du anger behöver du fortfarande filvägen som du kopierade tidigare och namnet på appen du använder.

 1. I terminalfönstret skriver du Öppna -a “App Name” [file pathway]. Du kan till exempel gå in Öppna -en “Förhandsgranskning” /Users/beeagey/Desktop/GOOD\ OR\ BAD\ HUSTLE.jpg.

 1. tryck på lämna tillbaka knappen för att kommandot ska fästas.

Öppna en fil i Terminal med hjälp av textredigeraren

Du kan använda din Macs textredigerare för att öppna filer via Terminal och redigera rich text-dokument skapade i Word eller OpenOffice och andra ordbehandlingsappar.

 1. Öppna Terminal och ange detta kommando: Öppna -a Text Edit [file pathway]. Till exempel: Öppna -a TextEdit /Users/beeagey/Desktop/How\ to\ Open\ a\ File\ or\ Folder\ in\ Terminal\ on\ Mac.docx.

 1. Presst lämna tillbaka kör kommandot och öppna filen.

Hur man öppnar en mapp i Terminal

Du kan öppna en mapp i Terminal för att se vad som finns i mappen.

 1. Välj > Verktyg > Terminal.

 1. Ange öppen /sökväg/till/katalogsyntax för att öppna mappen. Du kan till exempel skriva Öppna /Users/beeagey/Desktop/screenies.

notera: Om du anger fel mappväg, t.ex /Användare/beeagey/screeniesfår du ett meddelande som det nedan:

Filen /Users/beeagey/screenies finns inte.

[email protected] ~%

Du kan också komma åt specifika mappar med flera andra kommandon enligt följande.

 • rotkatalog: Öppna /.
 • hemmapp: öppna ~. För att få ~ symbol, tryck Flytta + N.
 • Aktuell arbetsmapp i Finder: öppna. .
 • Öppna en app utan att använda Finder: Öppna /Applications/nameofapplication.app. Om du till exempel vill öppna Safari anger du Öppna /Applications/Safari.app.

Öppna en mapp i terminalen med en genvägsmeny

Om du vill göra en Finder-katalog till den aktuella arbetskatalogen kan du vända på situationen med en genvägsmeny.

 1. Välj äppelmeny > Systeminställningar.

 1. Välj sedan Tangentbord.

 1. Gå till Genvägar flik.

 1. Välj Tjänster.

 1. Hitta Ny terminal vid mapp alternativ.

 1. Välj en mapp i Finder, öppna menyn Tjänster och välj Ny terminal vid mapp. Du kommer att göra detta när du vill växla mellan Terminal och ett GUI.

Styr hur du öppnar filer och mappar på din Mac

Du kan använda Terminal för alla möjliga olika uppgifter på din Mac. Vissa av dem kan göras i Finder men det går mycket snabbare när du går igenom Terminal. Du kan också komma åt djupt rotade delar av macOS som du inte skulle komma åt från Finder utan specialappar.

Kolla in fler sätt att använda Terminal för att döda en process med Terminal på macOS, identifiera nätverksinställningar eller uppdatera Mac-appar.

Var den här guiden till hjälp? Dela dina tankar i en kommentar.

Relaterade Artiklar

Back to top button