Hur man fixar långsamt tangentbordssvar i Windows 10

Du(Har) stöter på problem med att använda tangentbordet pga inmatningsfördröjningar(skrivfördröjning) eller långsam(långsamt tangentbord) tangentbordssvar? Tja, tangentbordsinmatningsfördröjning är ett av de vanligaste problemen du möter när du arbetar på systemet. Windows . dålig(Dålig) tangentbordsfunktion beror främst på brist på minne och systemresurser. I den här artikeln kommer vi att dela med oss ​​av några snabba felsökningstips och tricks för att lösa tangentbordsproblem i Windows 11/10 .

Att korrigera(Åtgärda) långsamt tangentbordssvar in Windows 11/10

Följande är några metoder som hjälper dig att åtgärda långsamma tangentbordsproblem Windows 11/10 .

 1. Starta systemunderhåll
 2. Justera frekvensen upprepning av tecken i (Teckenupprepning)tangentbordsegenskaper.(Tangentbordsegenskaper)
 3. Inaktivera filternycklar
 4. Kör DISM-verktyget på kommandoraden
 5. Skapa en ny användarprofil
 6. Installera om tangentbordsdrivrutinerna
 7. Felsökning i rent startläge.

1. Kör systemunderhåll

Ibland kan rengöring av oanvända filer och genvägar hjälpa till att åtgärda programvarufel. Så här gör du.

 • På ditt system Windows gå till menyn ” Start(Start) ” .
 • Stiga på Kontrollpanel(Kontrollpanelen) i sökfältet och klicka på den i sökresultaten.
 • Gå nu till avsnittet “Felsökning”.(Felsökning.)
 • Hitta ” System och säkerhet”(System och säkerhet) och klicka “Utför underhållsuppdrag(Kör underhållsuppgift).
 • Följ instruktionerna på skärmen för att köra felsökaren för systemunderhåll.

Efter att ha gjort det, kontrollera om problemet är löst. Om inte, fortsätt läsa.

2. Justera frekvensen upprepning av tecken i (Teckenupprepning)tangentbordsegenskaper.(Tangentbordsegenskaper)

Hur man fixar långsamt tangentbordssvar i Windows 10

 • Från Windows Start-menyn, tryck på knappen Windows-tangent +R för att öppna fönstret Kör.
 • Ange nu kontrolltangentbord(kontrolltangentbord) i textrutan och klicka på OK.
 • I fönstret ” Tangentbordsegenskaper(Tangentbordsegenskaper) » växla till fliken « Hastighet”.(Fart)
 • Hitta teckenupprepning(Teckenupprepning) och ställ in skjutreglaget på maximalt under ” upprepningsfrekvens.(Repeteringsfrekvens.)
 • Klick “OK”(Ok) för att tillämpa ändringarna.

Efter det kontrollera om din tangentbord(tangentbord) som tidigare. Om inte, gå vidare till nästa tips.

3. Inaktivera filternycklar

 • Från Windows Start-meny, gå till “Inställningar”.(Inställningar.)
 • Gå till alternativet “Enkel åtkomst”.(Enkel åtkomst)
 • Klicka på “Tangentbord(Klicka på Tangentbord)” på vänster sida av menyn och stäng av reglaget “Använd filtertangenter” .
 • Stäng fönstret och kontrollera om problemet är löst.

4. Kör DISM-verktyget från kommandoraden.

DISM-verktyg(DISM) återställer en skadad systembild. Att köra verktyget DISM (kör DISM) bör lösa dina problem med långsamma tangentbord. Så här gör du.

 • På startmenyn i Windows trycker du på tangenten samtidigt Windows-tangent + X
 • Klick ” Kommandotolk (admin)(Command Prompt(Admin)) » för att köra kommandotolken som administratör.
 • Vid kommandotolken anger du följande kommando och trycker på Enter-tangent(Stiga på) .
DISM.exe /Online /Cleanup-image / Restorehealth
 • Stäng nu kommandotolksfönstret och starta om ditt system.

Efter det, kontrollera om problemet är löst med tangentbord. (Tangentbord) Om problemet kvarstår, gå till nästa tips.

Läsa(Läs). Hur fixar jag skrivfördröjning eller -fördröjning i Windows (Hur åtgärdar jag skrivfördröjning eller -fördröjning i Windows)?

5. Skapa en ny användarprofil

Om din nuvarande användarprofil är skadad kan du få problem med tangentbord(tangentbord) . Försök i så fall att skapa en ny användarprofil och se om problemet är löst. Så här kan du göra det.

 • Från Windows Start-meny, gå till “Inställningar”.(Inställningar.)
 • Gå till “Konton” och klicka “Familj och andra användare”(Familj & andra användare) i menyn.
 • Klicka på +-tecknet bredvid ” Lägg till någon annan till den här datorn.”(Lägg till någon annan till den här datorn.)
 • Fyll nu i formuläret med användarnamn och lösenord för att skapa en ny användarprofil.
 • Klicka på ” Ändra kontotyp”(Ändra kontotyp) .
 • Välj nu ” Administratör(Administratör)” och stäng fönstret.
 • Starta om systemet och klicka på menyn ” Start(Start) ” .
 • Gå till din profil och klicka på ” Gå ut”(Logga ut) i menyn.
 • Byt nu till det nya kontot. Logga in(Logga) till systemet med ett annat användarkonto.

Kontrollera efter det om det fungerar korrekt tangentbord(tangentbord) . Om inte, gå vidare till nästa metod.

RÅD(DRICKS) . Åtgärda tangentbordsproblem med tangentbordsfelsökaren.

6. Installera om tangentbordsdrivrutinerna.

Om lösningarna som nämns ovan inte löste problemet, försök att installera om dina tangentbordsdrivrutiner.

 • Från Windows startmeny, tryck samtidigt på Windows-tangent + X
 • Klick “Enhetshanteraren”( Enhetshanteraren) och välj “Tangentbord”.(Tangentbord.)
 • Expandera tangentbord(Utöka tangentbord) och högerklicka på tangentbordet.
 • Klick ” Radera(Avinstallera)” från rullgardinsmenyn.
 • Efter borttagning starta om systemet.(starta om ditt system.)
 • Efter omstart av systemet Windows kommer automatiskt att installera den nya tangentbordsdrivrutinen.

Kontrollera nu om tangentbordsproblemet är löst.

Läsa(Läs) : Så här återställer du tangentbordsinställningarna till standard.

7. Felsökning i Clean Boot State

Att utföra en ren start hjälper dig att manuellt identifiera och åtgärda problem. Om du har problem med att använda tangentbordet, gör en ren start och se till att det fungerar bra. Så här gör du.

 • Klick Windows+R samtidigt för att öppna Kör-prompten.
 • Stiga på msconfig i textrutan och klicka på OK.
 • Gå till ” Allmän(Allmänt)” och klicka på alternativknappen med alternativet ” Selektiv lansering(Selektiv start) » .
 • Välj alternativet ” Ladda systemtjänster”(Ladda systemtjänster) och ” Använd den ursprungliga startkonfigurationen.”(Använd original startkonfiguration.)
 • Gå nu till fliken ” Tjänster(Tjänster)” och välj ” Dölj alla Microsoft-tjänster.”(Dölj alla Microsoft-tjänster.)
 • Klicka på knappen “Inaktivera alla(Inaktivera alla)”.
 • Gå nu till fliken ” Ladda automatiskt(Startup)” och klicka på länken ” Öppna Aktivitetshanteraren”.(Öppna Task Manager)
 • Stäng Aktivitetshanteraren och klicka på ” OK”(Ok) för att spara ändringarna.
 • Starta om din dator

Försök nu att manuellt identifiera och åtgärda problemet i en ren startmiljö.

Vi hoppas att detta löser tangentbordsproblemen.

Står du inför problem med att använda ett tangentbord på grund av skrivfördröjning eller långsamt tangentbord svar? Tja, tangentbordsinmatningsfördröjning är ett av de vanligaste problemen du stöter på när du arbetar på ett Windows-system. Dålig tangentbordsprestanda beror främst på brist på minne och systemresurser. I den här artikeln förklarar vi några snabba felsökningstips och tricks för att lösa tangentbordsproblemen i Windows 11/10.

WiFi-lösenordet fungerar inte på ett icke-QWERTY-tangentbord

Fixa långsamt tangentbordssvar i Windows 11/10

Följande är några av metoderna som hjälper dig att fixa långsamma tangentbordsproblem i Windows 11/10.

 1. Kör systemunderhåll
 2. Justera teckenupprepningshastigheten i Tangentbordsegenskaper
 3. Stäng av filternycklar
 4. Kör DISM-verktyget i kommandotolken
 5. Skapa en ny användarprofil
 6. Installera om tangentbordsdrivrutiner
 7. Felsök i Clean Boot State.

1. Kör Systemunderhåll

Ibland kan rensning av oanvända filer och genvägar hjälpa till att fixa programvarufel. Så här gör du.

 • På ditt Windows-system, gå till Start-menyn.
 • typ kontrollpanel från sökfältet och klicka på den från sökresultaten.
 • Gå nu till Felsökning.
 • Lokalisera System och säkerhet och klicka på Kör underhållsuppgift alternativ.
 • Följ instruktionerna i prompten för att köra felsökaren för systemunderhåll.

När du är klar, kontrollera om problemet är löst. Om inte, fortsätt att läsa.

2. Justera teckenupprepningshastigheten i tangentbordsegenskaper

Hur man fixar långsamt tangentbordssvar i Windows 10

 • På startmenyn i Windows, tryck på för att öppna fönstret Kör.
 • Skriv nu i textrutan och tryck på Ok.
 • I fönstret Tangentbordsegenskaper går du till Fart flik.
 • Lokalisera teckenupprepning och justera reglaget till max under alternativet Upprepa hastighet.
 • Klick Ok att tillämpa ändringar.

När du är klar, kontrollera om ditt tangentbord vanligtvis fungerar som tidigare. Om inte, gå vidare till nästa tips.

3. Stäng av filternycklar

 • På din Windows Start-meny, gå till inställningar.
 • Navigera till Enkel åtkomst alternativ.
 • Klicka på Tangentbord till vänster i menyn och växla till Av under Använd filtertangenter.
 • Stäng fönstret och kontrollera om problemet är löst.

4. Kör DISM-verktyget i kommandotolken

DISM-verktyget reparerar en skadad systembild. Att köra DISM-verktyget bör hjälpa till att åtgärda långsamma tangentbordsproblem. Så här gör du.

 • På din Windows Start-meny, tryck samtidigt.
 • Klicka på Kommandotolk (Admin) för att köra kommandotolken som administratör.
 • På kommandotolken skriver du följande kommando och trycker på Enter.
DISM.exe /Online /Cleanup-image / Restorehealth
 • Stäng nu kommandotolksfönstret och starta om ditt system.

När du är klar, kontrollera om ditt tangentbordsproblem är löst. Om problemet kvarstår, gå vidare till nästa tips.

läsa: Hur fixar jag skrivfördröjning eller fördröjning i Windows?

5. Skapa en ny användarprofil

Om din nuvarande användarprofil är skadad kan du få problem med tangentbordet. Försök i så fall att skapa en ny användarprofil och kontrollera om problemet löser sig. Så här kan du göra det.

 • På din Windows Start-meny, gå till inställningar.
 • Navigera till Konton och klicka Familj och andra användare från menyn.
 • Klicka på +-tecknet bredvid alternativet Lägg till någon annan till den här datorn.
 • Fyll nu i formuläret med användarnamn och lösenord för att skapa en ny användarprofil.
 • Klicka på Ändra kontotyp alternativ.
 • Välj nu Administratör och stäng fönstret.
 • Starta om ditt system och klicka på Start-menyn.
 • Gå till din profil och klicka logga ut från menyn.
 • Byt nu till ditt nya konto. Logga in med ditt andra användarkonto.

När det är klart, kontrollera om tangentbordet nu fungerar korrekt. Om inte gå vidare till nästa metod.

DRICKS: Åtgärda tangentbordsproblem med tangentbordsfelsökare.

6. Installera om tangentbordsdrivrutinerna

Om de ovan nämnda lösningarna inte löste problemet, försök att installera om tangentbordsdrivrutinerna.

 • På din Windows Start-meny, tryck samtidigt.
 • Klicka på Enhetshanteraren och välj tangentbord.
 • Expandera Tangentbord och högerklicka på din tangentbordsenhet.
 • Klick Avinstallera från rullgardinsmenyn.
 • efter avinstallation, starta om ditt system.
 • När ditt system startar om installerar Windows automatiskt den nya tangentbordsdrivrutinen.

Kontrollera nu om tangentbordsproblemet är löst.

läsa: Så här återställer du tangentbordsinställningarna till standardinställningarna.

7. Felsök i Clean Boot State

Att utföra en ren start hjälper dig att manuellt identifiera och felsöka problem. Om du har problem med att använda ett tangentbord, gör en ren start och kontrollera att det fungerar normalt. Så här gör du.

 • Tryck samtidigt för att öppna Kör-prompten.
 • Skriv i textrutan och klicka på Ok.
 • Gå till Allmän fliken och klicka på alternativknappen med alternativet Selektiv start.
 • Välj alternativet och
 • Gå nu till Tjänster fliken och välj alternativet Dölj alla Microsoft-tjänster.
 • Klick Inaktivera alla knapp.
 • Gå nu till börja fliken och klicka på Öppna Aktivitetshanteraren länk.
 • Stäng Aktivitetshanteraren och klicka Ok för att spara ändringar.
 • Starta om din dator

Försök nu att manuellt identifiera och felsöka problemet i den rena startmiljön.

Vi hoppas att detta löser tangentbordsproblemen.

Relaterade Artiklar

Back to top button