Hur man fixar en rad i Excel

Arbeta med mycket stora kalkylblad excel inte alltid lätt. Detta gäller särskilt när du har många inline-beräkningar där resultaten i en rad beror på data i andra rader. Att veta hur man fixar en linje in excel innebär att man manipulerar arket på ett sådant sätt att dessa beräkningar inte kränks.

Andra problem som kan orsaka problem vid ändring av celldata är att det är svårt att se etiketterna i den översta raden eller den vänstra kolumnen.

Det finns knep du kan använda för att hantera stora kalkylblad genom att korrigera en rad i excel så att du kan ändra annan data utan att orsaka några problem.

Hur man fixar en rad i Excel genom att frysa(Hur man fixar en rad i Excel genom att frysa)

Behöver du fixa en rad så att du kan se rubriken eller andra kolumner medan du redigerar andra delar av kolumnen?

Det är väldigt lätt. Välj meny Visa . (Visa) Välj sedan ” Stift(Frys rutor) områden” i gruppen ” Fönster(Fönster)” på bandet. Välj ” Att frysa(Freeze Panes) Panes” från rullgardinsmenyn.

Det här alternativet fixar både raderna ovan där markören är och kolumnerna till vänster om markören.

Om du bara vill frysa raderna ovan, eller kolumnerna till vänster, kan du använda något av de andra alternativen.

 • Nåla fast den översta raden(Frys översta raden) : Lås endast den översta raden av papper på plats.
 • Frys första kolumnen(Frys första kolumnen) : Frys endast den vänstra raden av arket på plats.

Frysfunktion in excel mycket användbart, speciellt för mycket stora kalkylblad där du behöver rulla så långt åt höger eller nedåt att etikettraden eller kolumnen flyttas från arket.

Genom att frysa valfri rad eller kolumn fryses de på plats, så att du kan se dem oavsett var du flyttar markören i kalkylarket.

Lägg till ny rad med fasta beräkningar(Lägg till en ny rad med fasta beräkningar)

På ett så stort ark kan det vara svårt att lägga till eller ta bort en rad och se resultatet av en beräkningsuppdatering längst ner i en kolumn eller i slutet av en rad. Och eftersom beräkningarna vanligtvis är längst ner eller till höger på arket, visas vanligtvis inte resultatet på arket när du försöker ta bort eller lägga till en rad.

Om du försöker använda alternativet frys för att fixa den nedre eller högra cellen, kommer det inte att fungera. Detta beror på att frysfunktionen endast fryser linjerna ovanför eller till höger om markören.

Knepet för att fixa en beräkningsrad eller kolumn på plats är att använda funktionen split excel(Excel Split) .

För att göra detta, placera markören på den beräkning du vill fixa. Välj ” Se(Visa)” i menyn och välj sedan ” Dela upp(Dela) “i gruppen” Fönster(Windows)” på bandet.

Detta låser beräkningen längst ned i kolumnen på plats. Du kan nu högerklicka på de grå siffrorna till vänster om valfri rad och välja ” Radera(Radera)”.

När en rad raderas kan du se att beräkningen uppdateras automatiskt för att veta att den innehåller ändringen.

Samma tillvägagångssätt fungerar också om beräkningen är i slutet av strängen. Placera bara markören på beräkningen, dela arket och ta bort kolumnen. Du kommer att se att beräkningen uppdateras automatiskt (beräkningen uppdateras automatiskt).

Hur man fixar höjden på alla rader i Excel(Hur man fixar alla radhöjder i Excel)

Även om det här tricket inte tekniskt fixar strängen på plats, är det ett sätt att formatera alla strängar excel samtidigt. Detta kommer att spara mycket tid jämfört med att anpassa raderna en i taget. Detta är särskilt användbart i ett massivt kalkylblad.

För att justera höjden på alla rader på ett ark, välj varje rad. Högerklicka sedan på något av de grå siffrorna till vänster om raderna och välj menyalternativet ” Radhöjd.(Radhöjd)

Detta öppnar ett nytt fönster där du kan ange radhöjden. Radhöjd(Rad) mäts i punkter, och det finns 72 punkter i en tum. Standard radhöjd(Standard) – 12,75, vilket motsvarar en teckenstorlek på 10 eller 12 punkter. För större teckensnitt eller bilder kan du ange valfri större höjdstorlek som fungerar.

När du trycker på OK kommer den att justera höjden för alla rader i arket du valde.

Redigera endast en cell i rad(Redigera endast en cell i rad)

Ett annat problem som människor har på ett stort ark med många rader är att redigera eller klistra in en cell på en rad utan att påverka resten av arket negativt.

Till exempel, om du infogade en ny rad med data i ett kalkylblad, men vill ta bort en extra datapunkt för att anpassa den till resten av kalkylbladet, skulle du behöva ta bort en cell i den raden.

För att göra detta, välj och högerklicka på den enskilda cellen. Välj Ta bort(Välj Ta bort) i rullgardinsmenyn. Eftersom den enskilda cellen är i mitten av kalkylarket och omges av data, excel kommer att visa ett speciellt fönster ” Ta bort “.(Radera)

Det här fönstret låter dig flytta alla andra dataceller tillbaka på plats för att anpassas till resten av kalkylbladet.

 • Flytta celler till vänster(Skift celler åt vänster) : Alla celler till höger om den raderade cellen kommer att flyttas till vänster.
 • Flytta upp cellerna(Flytta celler uppåt) : Alla celler under den raderade cellen kommer att flyttas uppåt.
 • Hela raden(Hela raden) : Detta tar bort hela raden som innehåller den markerade cellen.
 • Hel kolumn(Hela kolumnen) : tar bort hela kolumnen som innehåller den markerade cellen.

Alla dessa Excel-trick (Excel-trick) låter dig korrigera en rad (eller kolumn) i excel samtidigt som beräkningarna eller positionerna för resten av data på kalkylbladet bibehålls.

Att hantera mycket stora Excel-kalkylblad är inte alltid lätt. Detta gäller särskilt när du har många inbäddade beräkningar där resultaten i en rad beror på data i andra rader. Att veta hur man fixar en rad i Excel innebär att manipulera arket på ett sätt där dessa beräkningar inte går sönder.

Andra problem som kan orsaka problem när du ändrar celldata är att det är svårt att se etiketter i den översta raden eller den vänstra kolumnen.

Det finns knep du kan använda för att manipulera stora kalkylblad genom att fixa en rad i Excel så att du kan ändra andra data utan att orsaka några problem.

Hur man fixar en rad i Excel genom att frysa

Behöver du fixa en rad på plats så att du fortfarande kan se rubriken eller andra kolumner medan du redigerar andra delar av kolumnen?

Det här är väldigt enkelt. Välj se meny. Välj sedan Frys rutor från gruppen Fönster i menyfliksområdet. Välj Frys rutor från rullgardinsmenyn.

Det här alternativet fixar både raderna ovan där markören är, såväl som kolumnerna till vänster om markören.

Om du bara ville frysa raderna ovan eller kolumnerna till vänster kan du använda något av de andra alternativen.

 • Frys översta raden: Fäst endast den översta raden av arket på plats.
 • Frys första kolumnen: Fäst endast den vänstra raden av arket på plats.

Funktionen “frysning” i Excel är mycket användbar, särskilt för mycket stora ark där du behöver rulla så långt till höger eller nedåt att etikettraden eller kolumnen flyttas bort från arket.

Att frysa valfri rad eller kolumn fixar den på plats så att du kan se den oavsett var du flyttar markören i kalkylarket.

Lägg till en ny rad med fasta beräkningar

I ett stort ark som detta kan det vara svårt att lägga till eller ta bort en rad och se resultatet av en beräkningsuppdatering längst ner i en kolumn eller slutet av en rad. Och eftersom beräkningar vanligtvis är längst ner eller till höger om ett ark, visas vanligtvis inte resultatet på arket när du försöker ta bort eller lägga till en rad.

Om du försöker använda alternativet frys för att fixa den nedre eller högra cellen, kommer det inte att fungera. Detta beror på att frysningsfunktionen endast fryser rader ovanför eller till höger om markören.

Tricket för att fixa beräkningsraden eller kolumnen på plats är att använda Excel Split-funktionen.

För att göra detta, placera markören på den beräkning som du vill fixa på plats. Välj se från menyn och välj sedan Dela från Windows-gruppen i menyfliksområdet.

Detta kommer att fixa beräkningen längst ned i kolumnen på plats. Nu kan du högerklicka på de grå siffrorna till vänster om valfri rad och välja Radera.

När raden raderas kan du se att beräkningen uppdateras automatiskt så att du vet att ändringen ingår.

Samma tillvägagångssätt fungerar också om beräkningen är i slutet av en rad. Placera bara markören på beräkningen, dela arket och ta bort kolumnen. Du kommer att se att beräkningen uppdateras automatiskt.

Hur man fixar alla radhöjder i Excel

Även om det här tricket inte tekniskt fixar en rad på plats, är det ett sätt att formatera alla rader i Excel på en gång. Detta kommer att spara mycket tid över att individuellt justera rader en i taget. Detta är särskilt användbart i ett massivt kalkylblad.

För att justera höjden på alla rader i arket, välj varje rad. Högerklicka sedan på något av de grå siffrorna till vänster om raderna och välj Radhöjd från menyn.

Detta öppnar ett nytt fönster där du kan skriva in radhöjden. Radhöjden mäts i punkter, och det finns 72 punkter i en tum. Standard radhöjd är 12,75, vilket passar teckenstorlek på 10 eller 12 punkter. För större teckensnitt eller bilder kan du skriva valfri storlek med större höjd som fungerar.

När du väljer OKjusterar den höjden för alla rader i arket som du valde.

Redigera endast en cell i rad

En annan sak som folk kämpar med i ett stort ark med många rader är att redigera eller infoga en cell på en enda rad, utan att det påverkar resten av arket negativt.

Till exempel, om du har infogat en ny datarad i arket, men det finns en extra datapunkt som du vill ta bort för att justera den med resten av arket, måste du ta bort den enskilda cellen i den raden.

För att göra detta, välj och högerklicka på den enskilda cellen. Välj Ta bort från rullgardinsmenyn. Eftersom den enskilda cellen är i mitten av kalkylarket och omgiven av data kommer Excel att visa en speciell Radera fönster.

Det här fönstret låter dig flytta tillbaka alla andra dataceller till rätt ställen för att anpassas till resten av arket.

 • Flytta celler till vänster: Alla celler till höger om den raderade cellen kommer att flyttas åt vänster.
 • Flytta upp cellerna: Alla celler under den raderade cellen kommer att flyttas upp.
 • Hela raden: Detta tar bort hela raden som innehåller den markerade cellen.
 • Hela kolumnen: Detta tar bort hela kolumnen som innehåller den markerade cellen.

Alla dessa Excel-trick låter dig fixa en rad (eller en kolumn) i Excel samtidigt som du behåller beräkningar eller positioner för resten av data i arket.