Hur man fixar en IP-adresskonflikt

Har du någonsin fått felmeddelande (felmeddelande)IP-adresser(IP-adress) när du slår på datorn eller väcker den från viloläge? Detta händer när två datorer i en LAN tar emot(LAN-nätverk) detsamma IP-adress(IP-adress). När detta händer kan båda datorerna inte ansluta till nätverksresurser eller utföra andra nätverksoperationer.

Här är det vanligaste felmeddelande(felmeddelande) som visas när det finns ett problem med IP-adress(IP-adress) :

Konflikt IP-adresser(IP-adress) med ett annat system i nätverket

Du kan också se andra felmeddelande(felmeddelande) för samma problem:

Denna IP-adress används redan i nätverket. Vänligen konfigurera om en annan IP-adress.

Detta problem, även om det är sällsynt, kan uppstå av följande skäl:

  • De två datorerna tilldelas samma statiska IP-adresser.
  • En dator är tilldelad en statisk IP-adress(IP-adress) faller in DHCP-intervall(DHCP-intervall) för det lokala nätverket, och samma adress tilldelas datorn DHCP-server.(DHCP-server)
  • Den bärbara datorn försätts i viloläge och slås sedan på när den är ansluten till ett annat nätverk som redan har tilldelat samma IP-adress(IP-adress) till en annan dator.
  • Om du har flera nätverkskort kan din dator ha en konflikt IP-adresser med sig själv.(IP-adress)
  • Om du har anslutit till din nätverk flera trådlösa routrar och DHCP(nätverk och DHCP) aktiverat på mer än en enhet

Hur man löser IP-adresskonflikt(IP-adresskonflikt)

Det finns flera sätt att lösa detta problem. Jag ska börja från början enkelt och(enklast och flytta) gå vidare. för det första(För det första), starta om datorn. Ja, detta löser vanligtvis problemet automatiskt! Om inte, fortsätt att läsa nedan.

Uppdatera IP-adress(Förnya IP-adress)

Du kan släppa och uppgradera IP-adress(IP-adress) för din dator som använder kommandorad(kommandotolk). Klick(Klick) ” Start(Start)” och skriv in cmd .

öppna kommandoraden

Vid kommandotolken anger du följande kommando, vilket frigör din IP-adress(IP-adress) :

ipconfig /release

Beroende på hur många adaptrar du har installerat på din dator kan du se flera utgångar från kommandot ovan. För hamnar ethernet du kommer att se titeln Ethernetx Ethernet-adapter(Ethernet-adapter Ethernetx) , och för trådlösa kort kommer du att se Wi-Fi trådlös LAN-adapter(Trådlös LAN-adapter Wi-Fi) eller något liknande.

släppa IP-adressen

Observera att om din dator är konfigurerad med statisk IP-adress(IP-adress) får du felmeddelande (felmeddelande)Åtgärden misslyckades eftersom ingen adapter är i ett tillstånd som är giltigt för den här åtgärden(Åtgärden misslyckades eftersom ingen adapter är i det tillstånd som är tillåtet för denna åtgärd) . I det här fallet, gå till ” Konfigurera om en statisk IP-adress(Konfigurera om statisk IP-adress).

kan inte uppdatera ip-adressen

Efter att ha utfört detta kommando måste du köra kommandot för att uppdatera din IP-adresser(IP-adress) som den kommer att försöka få från DHCP-servrar(DHCP-server) .

ipconfig /renew

Efter några sekunder bör du se resultatet, och bredvid adressen IPv4(IPv4-adress) måste anges IP-adress(IP-adress).

uppdatera IP-adressen

Konfigurera om den statiska IP-adressen(Konfigurera om statisk IP-adress)

Om din dator använder statisk IP-adress(IP-adress), kan du också överväga att byta till en annan statisk IP-adress(IP-adress). Nuvarande IP-adress(IP-adress) kan komma i konflikt med uppsättningen IP-adresser(IP-adress), som utfärdar DHCP-server.(DHCP-server)

Genom att följa stegen nedan kan du också få IP-adress(IP-adress) direkt från DHCP-servrar(DHCP-server) istället för att gå in IP-adress(IP-adress) manuellt. För att köra release/upgrade-kommandona ovan måste du skaffa IP-adress(IP-adress) med DHCP-servrar(DHCP-server) .

För att göra detta, klicka på ” Kontrollpanel(Kontrollpanelen)”, gå till ikonvyn och klicka “Nätverks-och delningscenter”(Nätverks-och delningscenter). På vänster sida klicka på ” Ändra adapterinställningar”(Ändra adapterinställningar).

ändra adapterinställningar

Högerklicka(Högerklicka) nätverk adapter(nätverksadapter) som för närvarande används för anslutningar(Internetanslutning) till Internet och välj ” Egenskaper(Egenskaper) ” .

nätverkskortegenskaper

Klick ” Internetprotokoll version 4 (TCP/IPv4) “, och klicka sedan på ” Egenskaper(Egenskaper) ” .

tcpipv4 egenskaper

Här kan du välja att ta emot IP-adresser(IP-adress) med DHCP-servrar(DHCP-server) Få en IP-adress automatiskt(Erhåll en IP-adress automatiskt) ) eller ange en statisk IP-adress ( Använd följande IP-adress(Använd följande IP-adress) ).

IP-adressegenskaper

Om du inte vet vad du gör bör du alltid automatiskt få IP-adress från (IP-adress)DHCP-servrar(DHCP-server) . DHCP vet redan vilka adresser som är upptagna och vilka den kan ge ut.

Om kommandona för release/uppgradering inte löser ditt problem kan problemet bero på din router.

Trådlös router

En lösning som löser många problem är att helt enkelt starta om trådlös router(trådlös router) . Om den har varit på i veckor eller månader, börjar programvaran ibland krascha. En snabb omstart borde lösa de flesta problem. När du har startat om routern rekommenderar vi att du även startar om din dator.

I vissa sällsynta fall, verklig DHCP-server(DHCP-server) kan misslyckas och tilldela detsamma (fel och tilldela)IP-adress(IP-adress) till mer än en dator. I det här fallet är det bäst att försöka uppdatera firmware på routern. De flesta uppdaterar aldrig firmware för din router(routerns firmware), så liknande problem kan uppstå. Det är inte det lättaste i världen, men det är nog värt det om du inte har gjort det på ett tag.

Om du fortfarande har konflikter IP-adresser(IP-adress), posta ditt problem här så ska jag försöka hjälpa dig! Njut av!

Har du någonsin fått ett IP-adressfelmeddelande när du slår på din dator eller tar den ur viloläge? Detta inträffar när två datorer i samma LAN-nätverk får samma IP-adress. När detta inträffar slutar båda datorerna med att inte ansluta till nätverksresurser eller utföra andra nätverksoperationer.

Här är det vanligaste felmeddelandet som dyker upp när du har ett IP-adressproblem:

Det finns en IP-adresskonflikt med ett annat system i nätverket

Du kan också se ett annat felmeddelande för samma problem:

Denna IP-adress används redan i nätverket. Vänligen konfigurera om en annan IP-adress.

Detta problem, även om det är sällsynt, kan uppstå på grund av följande orsaker:

  • Två datorer tilldelas samma statiska IP-adresser
  • En dator tilldelas en statisk IP-adress som faller inom DHCP-intervallet för det lokala nätverket och samma adress tilldelas en dator av DHCP-servern
  • En bärbar dator sätts i viloläge och sätts sedan på när den är ansluten till ett annat nätverk som redan har tilldelat samma IP-adress till en annan dator
  • Om du har flera nätverkskort är det möjligt för datorn att ha en IP-adresskonflikt med sig själv
  • Om du har anslutit flera trådlösa routrar till ditt nätverk och DHCP är aktiverat på mer än en enhet

IP-adress konflikt

Hur man löser en IP-adresskonflikt

Det finns några sätt du kan gå för att lösa det här problemet. Jag börjar med det enklaste och går vidare. Först, fortsätt och starta om din dator. Ja, det brukar lösa problemet automatiskt! Om inte, fortsätt läsa nedan.

Förnya IP-adress

Du kan släppa och förnya IP-adressen för din dator med hjälp av kommandotolken. Klicka på Start och skriv in cmd.

öppna kommandotolken

Vid prompten, fortsätt och skriv in följande kommando, vilket släpper din IP-adress:

ipconfig /release

Beroende på hur många adaptrar du har installerat på din maskin kan du se flera resultat från kommandot ovan. För Ethernet-portar ser du Ethernet-adapter Ethernetx rubrik och för trådlösa kort kommer du att se Trådlös LAN-adapter WiFi eller något liknande.

släpp ip-adress

Observera att om din dator är konfigurerad med en statisk IP-adress får du en Åtgärden misslyckades eftersom ingen adapter är i det tillstånd som är tillåtet för den här åtgärden felmeddelande. I det här fallet, hoppa ner till Konfigurera om statisk IP-adress sektion.

kan inte förnya ip-adressen

Efter att ha kört det här kommandot måste du köra kommandot för att förnya din IP-adress, som det kommer att försöka hämta från DHCP-servern.

ipconfig /renew

Efter några sekunder bör du se resultatet och det bör finnas en IP-adress listad bredvid IPv4-adress.

förnya ip-adressen

Konfigurera om statisk IP-adress

Om din dator använder en statisk IP-adress kan du också överväga att byta till en annan statisk IP-adress. Den aktuella IP-adressen kan vara i konflikt med den uppsättning IP-adresser som DHCP-servern ger ut.

Genom att använda stegen nedan kan du också få en IP-adress direkt från DHCP-servern istället för att manuellt ange en IP-adress. För att utföra release/förnya kommandon ovan måste du få en IP-adress från en DHCP-server.

För att göra detta, klicka på Kontrollpanelen, gå till ikonvyn och klicka sedan på Nätverks-och delningscenter. Klicka på på vänster sida Ändra adapterinställningar.

ändra adapterinställningar

Högerklicka på nätverkskortet som för närvarande används för din Internetanslutning och välj sedan Egenskaper.

Ethernet-adapteregenskaper

Klicka på Internetprotokoll version 4 (TCP/IPv4) och klicka sedan på Egenskaper knapp.

tcpipv4 egenskaper

Här kan du välja mellan att få en IP-adress från en DHCP-server (Få en IP-adress automatiskt) eller ange en statisk IP-adress (Använd följande IP-adress).

ip-adressegenskaper

Om du inte vet vad du gör bör du alltid skaffa en IP-adress automatiskt från en DHCP-server. DHCP:n vet redan vilka adresser som tas och vilka den kan ge ut.

Om kommandona för att släppa/förnya inte löser ditt problem kan problemet bero på din router.

Trådlös router

En lösning som löser många problem är att helt enkelt starta om din trådlösa router. Om det har varit på i veckor eller månader, ibland börjar programvaran lida av fel. En snabb omstart borde lösa de flesta problem. När du har startat om routern är det en bra idé att även starta om datorn.

I vissa sällsynta fall kan den faktiska DHCP-servern inte fungera och tilldela mer än en dator samma IP-adress. I det här fallet är det bäst att försöka uppdatera firmware på din router. De flesta människor uppdaterar aldrig sin router firmware, så problem som detta kan dyka upp. Det är inte det lättaste i världen, men det är nog värt det om du inte har gjort det på länge.

Om du fortfarande har en IP-adresskonflikt, skriv ditt problem här så ska jag försöka hjälpa dig! Njut av!

Relaterade Artiklar

Back to top button