Hur man fixar det om Roku inte har något ljud

Roku är en utmärkt strömningsenhet och du har i allmänhet en fantastisk tid att använda den. Men enheten har sina egna problem. Ett vanligt problem är när din Roku inget ljud.

Ibland kanske du upptäcker att din Roku det hörs inget ljud när du tittar på en video eller försöker spela upp en ljudfil. Det finns många anledningar till varför Roku beter sig så här. Det finns dock flera korrigeringar för detta ljudproblem.

Se till att ljudet är avstängt(Se till att ljudet är avstängt)

Om i din Roku inget ljud, det första du bör kontrollera är TV:ns tysta läge. Tystningsläget måste vara inaktiverat om du vill ha ditt Roku spela vilket ljud som helst. Ta din TV-fjärrkontroll, tryck på mute-knappen på den och detta bör stänga av mute-läget på TV:n som är ansluten till Roku .

Se också till att du ställer in volymen på din TV tillräckligt högt för att höra ljudet. Tryck på volym upp-knappen på TV:ns fjärrkontroll och höj volymen till cirka 50 %.

Dessa första kontroller bör utföras innan du fortsätter med ytterligare felsökningssteg.

Koppla bort kablarna och anslut dem igen(Koppla ur kablarna och sätt in dem igen)

Om du fortfarande inte har något ljud från enheten som är ansluten till Roku troligen ett kabelproblem. Roku. I det här fallet bör du koppla bort alla kablar som du använder för att ansluta enheten Roku till en skärm eller TV.

Till exempel om du har anslutit Roku till TV:n med en HDMI-kabel (en HDMI-kabel), koppla ur kabeln som en enhet Roku samt från TV. Anslut sedan kabeln till lämpliga portar igen.

Om det finns ett problem med en lös kabel bör detta lösa det.

Anslut till en annan ingång på TV:n(Anslut till en annan ingång på TV:n)

Kanske porten du ansluter till Roku på TV:n fungerar inte, så du hör inga ljud på din enhet. TV-porten kanske inte fungerar av olika anledningar, inklusive damm i porten.

Fördelen med de flesta moderna TV-apparater(TV) eftersom de ofta har flera portar HDMI. Så du kan ansluta Roku till en annan port på TV:n och se om det fungerar.

Om porten var problemet bör det lösas genom att ansluta till en annan port och du bör nu ha ljud.

Ändra Roku Audio Mode(Ändra Roku Audio Mode)

Roku erbjuder flera ljudlägen och du bör välja det som är kompatibelt med din TV och kabelanslutning. Det är värt att manuellt ändra ljudläget för att se om det löser dina ljudproblem. Roku.

TOSLINK-kabel(TOSLINK-kabel)

Om du använder en kabel TOSLINK Med Roku ändra ljudläget till Dolby Digital för att åtgärda ljudproblem:

 1. Klicka på knappen Hem(Hem) » på fjärrkontrollen Roku för att komma åt huvudgränssnittet Roku.
 2. Välj ” inställningar(Inställningar )” på Roku-startskärmen.

 1. Skrolla(Bläddra) meny ” inställningar(Inställningar)” och välj ” Audio(Ljud ) ” från listan.
 2. Välj HDMI och S/PDIF på skärmen för ljudinställningar.
 3. Välj Dolby Digital från ljudalternativen i menyn.

Spela video eller ljud på din Roku och ljudet ska spelas normalt.

HDMI-kabel(HDMI-kabel)

Om du har anslutit Roku till TV via kabel HDMI Installera PCM-stereo som standardljudläge och se om det löser problemet:

 1. Gå till huvudgränssnittet för din Roku genom att klicka på ” Hem(Hem )” på Roku-fjärrkontrollen.
 2. Välj ” inställningar(Inställningar )” i Roku huvudgränssnitt.
 3. Välj ” Audio(Ljud )” och sedan ” HDMI på skärmen Inställningar.

 1. Välj från listan över ljudlägen PCM-stereo .

Spela upp en ljud- eller videofil och se om du kan höra ljud.

Inaktivera volymnivån(Inaktivera volymnivå)

Volymkontroll är en funktion Roku , som automatiskt justerar volymnivån på din enhet. Om du har några ljudproblem är det värt att inaktivera den här funktionen för att lösa problemet:

 1. Spela upp video eller ljud på din enhet Roku .
 2. Tryck på knappen under uppspelning av media * (asterisk) på fjärrkontrollen Roku.
 3. Välj ” Ljudinställningar “(Ljudinställningar) i menyn som öppnas i vänster sidofält.

 1. Markera ” Loudness utjämning(Volymnivå)” med hjälp av Roku-fjärrkontrollen.
 2. Tryck på knappen med höger pil(högerpil) på fjärrkontrollen Roku tills alternativet ” Av(Av).”.

Detta borde lösa dina ljudproblem. Roku .

Återställ Roku(Återställ Roku)

Om inget annat fungerar, återställ Roku till fabriksinställningarna. Detta bör lösa eventuella problem som beror på felkonfigurerade inställningar. Din Roku återgår till fabrikstillstånd när enheten startas om.

Var medveten om att du kommer att förlora åtkomst till alla anpassade inställningar vid återställning. Roku . Din enhet är också inaktiverad från ditt konto Roku. Senare när din Roku är återställt kan du konfigurera om det med ditt konto.

 1. Klicka på knappen Hem(Hem )” på Roku-fjärrkontrollen.
 2. Välj ” inställningar(Inställningar )” i Roku huvudgränssnitt.
 3. Välj ” Systemet”(System ) i menyn Inställningar.

 1. Välj ” Ytterligare systeminställningar(Avancerade systeminställningar)” på systemskärmen.

 1. Markera ” Återställ till fabriksinställningar(fabriksåterställning).

 1. På höger sida av skärmen ser du en fyrsiffrig kod. Ange denna kod med fjärrkontrollen Roku för att starta om din enhet.(roku)

Så snart din Roku kommer att återställas, länka den till ditt konto för att komma åt ditt innehåll.

Om du av någon anledning inte kan slutföra stegen ovan finns det ett alternativt sätt att återställa Roku-inställningar(Roku) . På baksidan av enheten Roku du kommer att se en knapp återställa(Återställ) eller hål. Använd denna knapp eller hål för att gå tillbaka Roku till fabriksinställningarna.

Lös enkelt ljudproblem i Roku(Det är lätt att lösa Rokus ljudproblem)

Det är irriterande när din enhet Roku bestämmer sig plötsligt för att inte spela ett ljud. Med de enkla korrigeringarna ovan kan du bli av med detta ljudfel och återuppta mediauppspelningen som vanligt.

Roku är en utmärkt strömningsenhet, och du kommer vanligtvis att ha en fantastisk tid att använda den. Enheten har dock sin beskärda del av problem. Ett vanligt problem är när din Roku inte har något ljud.

Ibland kanske du upptäcker att din Roku inte har något ljud när du tittar på en video eller försöker spela en ljudfil. Det finns många anledningar till att Roku beter sig på det här sättet. Det finns dock flera korrigeringar för detta ljudproblem.

Se till att ljudet är avstängt

När din Roku inte har något ljud är det första du ska kontrollera TV:ns tysta läge. Tystningsläget måste vara avstängt om du vill att din Roku ska spela något ljud. Plocka upp din TV:s fjärrkontroll, tryck på mute-knappen på den, och detta bör inaktivera mute-läget på din Roku-anslutna TV.

Bekräfta också att du har ställt in volymnivåerna rimligt högt på din TV, så att ljudet är hörbart. Tryck på volym upp-knappen på din TV:s fjärrkontroll och höj nivåerna till någonstans runt 50 %.

Dessa primära kontroller bör slutföras innan du gör mer felsökning.

Koppla ur kablarna och sätt in dem igen

Om du fortfarande inte har ljud från en Roku-ansluten enhet är chansen stor att Rokus kablar har problem. I det här fallet bör du koppla bort alla kablar som du använder för att ansluta din Roku-enhet till din skärm eller TV.

Om du till exempel har anslutit din Roku till din TV via en HDMI-kabel, koppla ur kabeln från både din Roku-enhet och din TV. Anslut sedan kabeln tillbaka till respektive portar.

Om det finns ett problem med att kabeln är lös bör detta lösa det.

Anslut till en annan ingång på TV:n

Det är möjligt att porten du ansluter din Roku till på din TV inte fungerar, så du hör inga ljud på din enhet. Det finns olika anledningar till att en TV:s port kanske inte fungerar, inklusive damm i porten.

En bra sak med de flesta moderna TV-apparater är att de ofta har flera HDMI-portar. På så sätt kan du ansluta din Roku till en annan port på din TV och se om det fungerar.

Om porten var ett problem borde anslutning till en annan port fixa det, och du bör nu ha ljud.

Ändra Roku Audio Mode

Roku erbjuder flera ljudlägen, och du bör välja det som är kompatibelt med din TV och kabelanslutning. Det är värt att manuellt ändra ljudläget för att se om detta löser dina Roku-ljudproblem.

TOSLINK-kabel

Om du använder en TOSLINK-kabel med din Roku, ändra ljudläget till Dolby Digital för att eventuellt åtgärda ljudproblem:

 1. tryck på Hem knappen på din Roku-fjärrkontroll för att komma åt Rokus huvudgränssnitt.
 2. Välj inställningar på Rokus huvudskärm.

 1. Rulla ner i menyn Inställningar och välj Audio från listan.
 2. Välja HDMI och S/PDIF på skärmen Ljudinställningar.
 3. Välj Dolby Digital från de tillgängliga ljudalternativen i menyn.

Spela en video eller ett ljud på din Roku, och ljudet ska spela bra.

HDMI-kabel

Om du har anslutit Roku till din TV via en HDMI-kabel, ställ in PCM-Stereo som standardljudläge och se om det löser problemet:

 1. Få åtkomst till din Rokus huvudgränssnitt genom att trycka på Hem knappen på Roku-fjärrkontrollen.
 2. Välj inställningar på Rokus huvudgränssnitt.
 3. Välja Audio följd av HDMI på skärmen Inställningar.

 1. Från listan med ljudlägen väljer du PCM-stereo.

Spela upp en ljud- eller videofil och se om du kan höra ljudet.

Inaktivera volymnivellering

Volymnivå är en funktion på Roku som automatiskt justerar volymnivåerna på din enhet. När du upplever några ljudproblem är det värt att stänga av den här funktionen för att eventuellt lösa problemet:

 1. Spela upp en video eller ett ljud på din Roku-enhet.
 2. Medan media spelas upp trycker du på * (asterisk)-knappen på din Roku-fjärrkontroll.
 3. Välj Ljudinställningar från menyn som öppnas i det vänstra sidofältet.

 1. markera volymnivå alternativet med din Roku-fjärrkontroll.
 2. tryck på högerpil på din Roku-fjärrkontroll tills alternativet säger Av.

Det borde lösa ljudproblemen med din Roku.

Återställ Roku

Om inget annat fungerar, återställ din Roku till fabriksinställningarna. Detta bör eliminera alla problem som uppstår på grund av felaktigt konfigurerade alternativ. Din Roku återgår till fabrikstillståndet när du återställer enheten.

Tänk på att du förlorar åtkomst till alla dina anpassade alternativ när du återställer din Roku. Din enhet är också länkad från ditt Roku-konto. Senare, när din Roku återställs, kan du konfigurera om den med ditt konto.

 1. tryck på Hem knappen på din Roku-fjärrkontroll.
 2. Välj inställningar på Rokus huvudgränssnitt.
 3. Välja Systemet från menyn Inställningar.

 1. Välj avancerade systeminställningar på systemskärmen.

 1. markera fabriksåterställning alternativ.

 1. I det högra området på skärmen ser du en fyrsiffrig kod. Skriv den här koden med din Roku-fjärrkontroll för att återställa din enhet.

När din Roku har återställts, länka den till ditt konto för att komma åt ditt innehåll.

Om du av någon anledning inte kan följa stegen ovan, finns det ett alternativt sätt att återställa din Roku. På baksidan av din Roku-enhet ser du en återställa knapp eller nålhål. Använd den här knappen eller nålhålet för att återställa din Roku till fabriksinställningarna.

Det är lätt att lösa Rokus ljudproblem

Det är irriterande när din Roku-enhet plötsligt bestämmer sig för att inte spela något ljud. Med de enkla korrigeringarna ovan kan du bli av med detta ljudfel och återuppta din mediauppspelning som vanligt.

Relaterade Artiklar

Back to top button