Hur man blandar och suddar i Photoshop

Oskärpa tekniker(Oskärpa) och skuggning är viktiga för alla fotoredigerare (fotoredigerare). Dessa verktyg kan hjälpa dig att enkelt kombinera bilder, vilket gör redigeringen mer naturlig och tilltalande för ögat.

Även om oskärpa och fjäder är lika, är de två olika verktyg. Feathering syftar på att mjuka upp de hårda kanterna på en bild så att den smälter in i bakgrunden eller en annan bild. Fläck(Oskärpa) låter dig göra vilken del av bilden som helst så att den blir suddig och smälter samman.

Båda dessa tekniker är användbara för många ändamål och är lätta att bemästra. Följ instruktionerna nedan för att lära dig hur du fjädrar och suddar in photoshop .

Hur man blandar i photoshop(Hur man fjädrar i Photoshop)

Först måste du skapa ett nytt projekt i Photoshop eller öppna bilden du vill använda som bakgrund för fjäderbilden. skuggning(Fjäder) används främst för att skapa en vinjetteffekt i fotografier. Så välj den bakgrund du vill att din huvudbild ska smälta in i.

När projektet har skapats öppnar du bilden vars kanter du vill blanda genom att välja ” Arkiv > öppna . Bilden öppnas i en ny Photoshop-flik. Du kommer nu att arbeta på den här fliken för att utjämna bilden.

Välj nu ett verktyg Tält , rektangulär eller elliptisk. Använd det här verktyget för att välja den del av bilden du vill behålla. Markeringsraden kommer att vara kanten där befjädringen börjar.

När du har gjort ditt val klickar du på ikonen Lägg till mask längst ned på panelen Lager.

Du kommer bara att se den del av bilden som du har valt. Om du vill utjämna en bild öppnar du ” Egenskaper(Egenskaper)” och du kommer att se ett skjutreglage märkt ” skuggning(Fjäder) » . Du kan använda detta för att mjuka upp kanterna på ditt val. Med detta reglage kan du fjädra kanterna så mycket eller så lite du vill.

Om du vill ha en mer exakt markering och utjämning, snarare än bara en rektangel eller oval, kan du också välja andra markeringsverktyg som snabbvalsverktyget eller lassoverktyget och skapa en mask med det. På så sätt kan du skapa jämna markeringar utan taggiga eller trasiga kanter.

Hur man gör sudd i photoshop(Hur man gör sudd i Photoshop)

Istället för att jämna ut kanterna på objektet vill du kanske göra bakgrunden suddig som helhet. Du kan också använda markeringsverktygen för att sudda ut alla delar av bilden du vill ha. Detta kan hjälpa till att lyfta fram temat för ditt stycke, samt göra det mer sammanhållet överlag.

Öppna bilden i photoshop där du vill göra bakgrunden suddig. Använd sedan ” Snabbval(Snabbval) » för att välja de objekt som du vill behålla synliga. Gå nu till Välj > Välj och maskera .

Du kan finjustera ditt val här med hjälp av borstverktygen. När du är nöjd med ditt val, gå till rullgardinsmenyn ” Utgångsinställningar” och i inställningen ” (utgångsinställningar)Slutsats(Utgång till) i » välj « Nytt lager med lagermask(Nytt lager med lagermask)” och klicka på ” OK(OK) » .

Nu kommer du att ha två lager. Bakgrundslager och masklager med ditt val. Du kan dölja masklagret genom att klicka på ögonikonen till vänster om lagret. Håll sedan ner tangenten ctrl klickar du på det dolda lagret för att se markeringen.

Gå till Välj > Ändra > Expandera för att utöka markeringen något utanför kanten på ditt objekt. Se nu till att ditt bakgrundslager är markerat genom att välja det.

Du kommer att vilja använda Innehållsmedvetenhet för detta val, vilket du kan göra genom att klicka Flytta + Del . I rullgardinsmenyn ” Innehåll(Innehåll )” välj “Överväger innehåll(Content Aware)” om det inte redan är valt.

Nu kan du göra bakgrunden suddig utan att göra objektet suddigt. Klick(Klicka på) ögonikonen bredvid temalagret så ser du bara bakgrunden med markeringen ifylld. Men se till att ditt bakgrundslager fortfarande är valt.

Välj ” Filter > Oskärpa Galleri > Fältskärpa . Till höger ser du ett reglage ” Fläck( Blur ) ” , som kan användas för att ändra mängden bakgrundsoskärpa. Du kan flytta den runda pekaren i mitten för att flytta till där suddigheten appliceras.

Du kan också ställa in nya pekare med markören om du bara vill göra vissa delar av bakgrunden suddiga. Välj ” OK”(OK) om du är nöjd med den resulterande oskärpa effekten. Nu kan du slå på ditt objektlager igen och det borde sticka ut mycket mer än tidigare.

Hur man suddar ett valt område(Hur man suddar ett valt område)

Kanske, istället för hela bakgrunden, vill du bara göra det valda området av bilden oskarpa. Detta kan bero på saker som att dölja människors ansikten eller känslig information (gatunamn, telefonnummer, etc.). Detta är otroligt enkelt att göra med urvalsverktygen.

När bilden är öppen klickar du på ” Urval(Marquee)” med vilken form du vill använda och välj sedan vad du vill göra suddiga. Gå sedan till Filter > Oskärpa > Gaussisk oskärpa .

Ett fönster kommer att visas som låter dig tillämpa en Gaussisk oskärpa effekt på det valda området. Använd skjutreglaget Radie och flytta det uppåt för att göra området helt oskarpt. Välj sedan OK för att applicera denna oskärpa på det valda området av bilden.

Oskärpa och fjädertekniker är viktiga för alla fotoredigerare att lära sig. Dessa verktyg kan hjälpa dig att sömlöst kombinera bilder, vilket gör att din redigering ser mer naturlig och tilltalande ut.

Även om oskärpa och fjädring liknar varandra, är de två olika verktyg. Feathering syftar på att mjuka upp en bilds hårda kanter så att den övergår i bakgrunden eller annan bild. Oskärpa låter dig sudda ut alla delar av en bild så att den blir suddig och smälter samman.

Båda dessa tekniker är användbara för många ändamål och de är lätta att lära sig. Följ stegen nedan för att lära dig hur du fjädrar och gör oskarp i Photoshop.

Hur man fjädrar i Photoshop

Du vill först skapa ett nytt projekt i Photoshop, eller öppna en bild som du vill använda som bakgrund för din fjäderbild. Feathering används främst för att skapa en vinjetteffekt på foton. Så välj en bakgrund som du vill att din huvudbild ska smälta in i.

När du har skapat ditt projekt öppnar du bilden du vill klippa ut kanterna på genom att gå till Arkiv > öppna. Bilden öppnas i en ny flik i photoshop. Du kommer att arbeta på den här fliken nu för att utjämna bilden.

Välj nu Tält verktyg, antingen rektangulärt eller elliptiskt. Med det här verktyget väljer du runt den del av bilden du vill behålla. Markeringsraden kommer att vara kanten där befjädringen börjar.

När du har gjort ditt val klickar du på ikonen lägg till mask längst ned på lagerpanelen.

Du ser bara den del av bilden du har valt. För att faktiskt fjädra bilden, öppna Egenskaper panelen och du bör se ett skjutreglage märkt Fjäder. Du kan använda detta för att mjuka upp kanterna på ditt val. Med det här reglaget kan du blanda kanterna så mycket eller så lite du vill.

Om du vill ha en mer exakt markering och fjäder mer än bara en rektangel eller oval form, kan du också välja andra markeringsverktyg som snabbvalet eller lassoverktyget och skapa en mask med det. På så sätt kan du skapa sömlösa urval utan några taggiga eller hackiga kanter.

Hur man gör oskärpa i Photoshop

Istället för att dra ut kanterna på ett motiv kanske du vill sudda ut bakgrunden som helhet. Du kan också använda markeringsverktyg för att sudda ut alla delar av en bild du vill ha. Detta kan hjälpa till att lyfta fram ämnet för ditt verk och göra det mer sammanhållet överlag.

Öppna bilden i Photoshop som du vill göra lite bakgrundsoskärpa på. Använd sedan Snabbval verktyg för att göra ett urval kring ämnet/ämnena du vill hålla synligt. Gå nu till Välj > Välj och maskera.

Du kan göra ditt val mer exakt här med hjälp av borstverktygen. När du är nöjd med urvalet, gå till utgångsinställningar rullgardinsmenyn och i utgång till inställning, välj Nytt lager med lagermask och välj OK.

Nu har du två lager. Bakgrundslagret och masklagret med ditt val. Du kan dölja lagret med masken genom att klicka på ögonikonen till vänster om lagret. Håll sedan ned ctrl och klicka på det dolda lagret för att se urvalet.

Gå till Välj > Ändra > Expandera så att urvalet går en bit över kanten på ditt ämne. Se nu till att ditt bakgrundslager är markerat genom att välja det.

Du vill använda Innehållsmedvetenhet på detta val, vilket du kan göra genom att trycka på Flytta + Del. I den innehåll rullgardinsmenyn, välj Innehållsmedvetenhet om det inte redan är valt.

Nu kommer du att kunna sudda ut bakgrunden utan att göra motivet suddigt. Klicka på ögonikonen bredvid ditt ämneslager så ser du bara bakgrunden med det ifyllda urvalet. Men se till att ditt bakgrundslager fortfarande är markerat.

Gå till Filter > Oskärpa Galleri > Fältskärpa. På höger sida ser du en Fläck skjutreglaget som du kan använda för att ändra mängden bakgrunden blir suddig. Du kan flytta den cirkulära pekaren i mitten för att flytta där suddigheten appliceras.

Du kan också ställa in nya pekare med markören om du bara vill sudda ut vissa delar av bakgrunden. Välj OK när du är nöjd med den resulterande oskärpa effekten. Nu kan du slå på lagret igen med ditt motiv och det borde sticka ut mycket mer än tidigare.

Hur man suddar ett valt område

Kanske vill du istället för en hel bakgrund sudda ut bara ett markerat område i en bild. Det kan handla om saker som att dölja människors ansikten eller känslig information (gatunamn, telefonnummer, etc). Detta är otroligt enkelt att göra med hjälp av urvalsverktyg.

När du har öppnat bilden klickar du på markeringsverktyget med vilken form du vill använda och gör sedan ett urval runt det du vill sudda ut. Gå sedan till Filter > Blur > Gaussian Blur.

Ett fönster kommer upp som låter dig applicera effekten av Gaussisk oskärpa på ditt valda område. Använd radiereglaget och flytta det uppåt för att helt sudda ut området. Välj sedan OK för att applicera denna oskärpa på det valda området i bilden.